De agenda van Rura

De Stichting Rura organiseert meerdere bijeenkomsten per jaar, veelal exclusief voor donateurs. Tijdens de bijeenkomst in december wordt jaarlijks het jaarboek 'Spiegel van Roermond' gepresenteerd. Ook zijn er regelmatig onthullingen van restauraties of boekpresentaties. Donateurs ontvangen altijd een persoonlijke uitnodiging.

Korte verslagen van bijeenkomsten en wetenswaardigheden vindt u in ons archief.

Op dit moment op onze agenda:

9 april 2018: Lezing over Gelders dekenaat

Het LGOG Kringbestuur organiseert in samenwerking met de Stichting Rura de lezing: "Erkelenz, een Gelders dekenaat in het bisdom Roermond". De lezing wordt gehouden in het Cuypershuis in Roermond, op 9 april 2018, aanvang 19.30 uur. Inleider is drs. Guus Janssen. Het is verder mogelijk om deel te nemen aan een excursie ‘Erkelenz’ op zaterdag 14 april.

De oudste vermelding van Erkelenz dateert van 17 januari 966: Herclinze in een oorkonde van Keizer Otto de Grote betreffende het Mariastift in Aken. De graven van Gelre oefenden de voogdij over Erkelenz uit. In 1326 kreeg de plaats stadsrechten door Reinoud II van Gelre, die in 1328 zijn oudste dochter aan de Gulikse graaf uithuwde. Erkelenz was een exclave en dus werd het een ware vestingstad in de veertiende en vijftiende eeuw: 1,8 km stadsmuur en vier poorten. In 1543 ging Erkelenz door het verdrag van Venlo over naar de Spaanse Nederlanden. De oude Gelderse plaats kwam in 1559 bij het nieuw opgerichte bisdom Roermond te horen. Vanwege het protestantisme in het omringende Gulikse gebied besloot men in 1592 een eigen dekenaat Erkelenz in het leven te roepen, waarvan de pastoors van Erkelenz en Niederkrüchten beurtelings dekens waren. In 1713 ging Erkelenz na Spaanse successieoorlog over naar het hertogdom Gulik.

Over Guus Janssen
Drs. A.M.P.P. Janssen (Guus), geboren te Heerlen (1957). Hij studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde aan de KU Nijmegen en is sinds 1978 als docent Klassieken verbonden aan het gymnasium van Trevianum Sittard. Guus Janssen publiceerde over de regionale historie, met een bijzondere belangstelling voor kerkgeschiedenis en bronnenpublicatie.

Aanvullende excursie naar Erkelenz op 14 april
In aansluiting op de lezing is er op zaterdag 14 april een excursie naar Erkelenz onder leiding van de spreker drs. Guus Janssen. Programma excursie naar Erkelenz op zaterdag 14 april:
12.15 vertrek met eigen vervoer vanuit Roermond
13.00 Kruisherenklooster Hohenbusch gelegen ten zuidwesten van Erkelenz op de weg naar Hückelhoven
14.30 Erkelenz, oude raadhuis: presentatie over de geschiedenis van de stad Erkelenz
15.30 stadswandeling in Erkelenz met bezoek aan de St.-Lambertuskerk
16.30 Kaffee und Kuchen
17.15 terug naar Roermond
Op Hohenbusch is er een rondleiding door Frank Körfer en in Erkelenz door leden van de Heimatverein. Deelnemers aan deze excursie dienen vóór 14 april zich aan te melden via info@lgog-roermond.nl.

12 april 2018: Voorjaarsbijeenkomst Rura

De voorjaarsbijeenkomst van Rura is donderdag 12 april 2018 in Het Forum aan de Elmpterweg in Roermond; aanvang 19.30 uur. Frank de Vries is Jacques Breugelmans (z.g.) opgevolgd als voorzitter van Rura. In het welkomstwoord zal hij zichzelf voorstellen. Daarna volgen drie lezingen door respectievelijk René Estourgie (Eduard Cuypers), Alphons Rikken (Stichting Edmond Delhougne) en Marianne Nieuwenhuijze (Vroedvrouwen en opleiden door de eeuwen heen).

Eduard CuypersArchitectenbureau Eduard Cuypers, broedplaats van de Amsterdamse School
Vóór de pauze (rond 20.30 uur) houdt René Estourgie een lezing met als thema ‘Architectenbureau Eduard Cuypers, broedplaats van de Amsterdamse School. In het begin van de 20e eeuw was er in Nederland, beginnend in Amsterdam, gedurende een kwart eeuw sprake van een architectuurstroming die werd gekenmerkt door een zeer fantasierijk baksteen-expressionisme. In 1916 werd voor het eerst in een publicatie de term Amsterdamse School geïntroduceerd voor deze nieuwe richting in de bouwkunst die nu tot een van de hoogtepunten van de Nederlandse architectuur wordt gerekend. In deze lezing poogt René Estourgie een definitie van de Amsterdamse Schoolarchitectuur te geven. Uitgebreid aandacht is er voor de in Roermond geboren en grootgebrachte architect Eduard Cuypers. Zijn bureau wordt algemeen beschouwd als de broedplaats van de Amsterdamse School. De iconen hiervan zijn de architecten Michael de Klerk, Joan van der Meij en Piet Kramer die door hem zijn opgeleid. René Estourgie zal nader ingaan op het leven en werken van deze drie architecten.

Roermondse genealoog Edmond Delhougne
Na de pauze is het woord aan Alphons Rikken die ingaat op het werk van de Roermondse genealoog Edmond Delhougne (1932-2013) en de door hem opgerichte stichting.

Vroedvrouwen en opleiden door de eeuwen heen
Tot slot is het woord aan Marianne Nieuwenhuijze die het thema ‘Vroedvrouwen en opleiden door de eeuwen heen’ behandelt. De Vroedvrouwenschool in Heerlen zal zeker niet onvermeld blijven.

7 mei 2018: Lezing over de Jodenvervolging in Limburg

Het LGOG Kringbestuur organiseert in samenwerking met de Stichting Rura een lezing over de Jodenvervolging in Limburg. De lezing wordt gehouden in het Cuypershuis in Roermond, op 7 mei 2018, aanvang 19.30 uur. Inleider is dr. Herman van Rens.

30 mei 2018: Boeiende excursie naar Arnhem en Nijmegen

In samenwerking met de Stichting Erfgoed Gelderland wordt een Gelders erfgoedfestival in de zomer van 2018 georganiseerd. In het kader van dit festival worden in de vier met Gelre verbonden monumentale kerken van de voormalige kwartierhoofdsteden exposities georganiseerd vanaf 23 mei: de Walburgiskerk te Zutphen, de Eusebiuskerk te Arnhem, de Stevenskerk te Nijmegen en de Munsterkerk te Roermond. Vanuit de festivalorganisatie worden de centrale activiteiten als een ‘vier-kwartieren-expo’ in de genoemde kerken uitgewerkt.

Op 30 mei 2018 willen wij met een bus de exposities in Arnhem en Nijmegen bezoeken mits daar voldoende belangstelling voor bestaat. Op een latere datum kunnen we, afhankelijk van het succes op 30 mei, de expositie in Zutphen bezoeken. Op 30 mei wordt eerst de Eusebiuskerk te Arnhem bezocht. Na de lunch gaan wij naar de Stevenskerk in Nijmegen. De kosten van deze dag bedragen € 30,- voor de busreis. De lunch is voor eigen rekening. Aanmelden via info@lgog-roermond.nl.

Geef hier uw reactie
Verberg reactieformulier

Uw reactie

Naam

Woonplaats

Opmerking

anti-spam beveiliging
CAPTCHA Image

Voer de letters en cijfers
van het naastgelegen plaatje
in dit veld in, of
Klik hier voor een andere afbeelding
De achtergrondfoto: het door Rura gereconstrueerde Heksenhuuske, onderdeel van het Cattentorencomplex van de middeleeuwse stadsmuur.

Op de achtergrond: het heksenhuuske

In 2009 werd de reconstructie van het Heksenhuuske, onderdeel van het Cattentorencomplex, feestelijk geopend. Stichting Rura had met succes de middelen bijeen gebracht om dit bouwwerk weer zichtbaar te maken. Het Heksenhuuske is herbouwd op restanten uit de 14e en 16e eeuw. Het Cattentorencomplex vormt de noordelijkste hoek van de Roermondse vestingwerken.