Archeologie

De Stichting Rura kent een eigen Werkgroep Archeologie Rura (WAR). Daarnaast is in Roermond tevens een Gemeentelijke Werkgroep Archeologie actief. De twee werkgroepen werken zeer nauw samen.

De Rura-werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers. Zij houden zich al jaren bezig met het daadwerkelijk archeologisch onderzoek in Roermond. In de Spiegel van Roermond worden regelmatig verslagen van de beide werkgroepen opgenomen.

Rura's Werkgroep Archeologie heeft ten minste 125 onderzoeken uitgevoerd, waarnemingen gedaan en vondsten van anderen onder hun hoede genomen. De vondsten van Rura's Werkgroep Archeologie zijn voor een gedeelte ondergebracht in het Historiehuis Roermond (www.historiehuisroermond.nl) en zijn opgeslagen in het provinciaal depot in Maastricht.

Archeologieprojecten

Op vele plekken in de binnenstad maar ook buiten de singels, in Maasniel en in Herten is onderzoek gedaan door WAR. Waar geen onderzoek kon of mocht worden gedaan, zijn meestal wel waarnemingen vastgelegd. Enkele grote projecten:

 • het Luifelstraatkwartier
 • het Romeins grafveld aan de Maasnielderweg
 • het voormalig Jezuïetenklooster
 • het blootleggen van een Kartuizerkluis in het Stadspark
 • het Sint-Ursulacomplex
 • de Musschenberg
 • het terrein van het Verzorgingscentrum RCG
 • de locatie Hotel De Gouden Leeuw.

Deze opsomming doet geen recht aan het vele werk van de WAR. We bieden hier extra aandacht voor de twee Roermondse glasvondsten en voor de onderzoeken bij De Gouden Leeuw en de Roermondse vestingwerken.

Naast talloze opgravingen en waarnemingen is ook jarenlang gewerkt aan het analyseren en verantwoord herstellen en conserveren van vondsten. Opvallend in de verslagen van de WAR zijn de vele gevallen waarin vindplaatsen uit onverschilligheid of moedwillig zijn vernield. Het is vaak het resultaat van nalatigheid van de gemeente, toedoen van de aannemer of van andere belanghebbenden. Het gevolg is het definitief verloren gaan van grote delen van het bodemarchief.

Rapport: Historisch goud van Rura

Dertig jaar onderzoek heeft geresulteerd in een schat aan informatie, die tot 2013 nog nauwelijks ontsloten was. Met het dertigjarig jubileum van WAR als aanleiding is deze schat gedocumenteerd. In het rapport met de titel “Historisch goud van Rura” werden de vondsten beschreven (gedetermineerd). Dit project, dat door de gemeente werd gefinancierd, behelsde ook het gereedmaken van de vondsten voor de (verplichte) levering aan het provinciaal depot.

De bij het project betrokken archeologen bepleiten een kwalitatieve publicatie van het vondstmateriaal vanwege het bovenlokale belang. Indien we de middelen voor een dergelijke publicatie kunnen verwerven zullen we zeker tot uitgave overgaan.

Open hier het rapport: Historisch goud van Rura (pdf).

Publicaties archeologie

In de Spiegel van Roermond worden de jaarverslagen van de beide werkgroepen archeologie gepubliceerd. Bovendien staan er regelmatig artikelen in over archeologische vondsten. In onderstaand overzicht staan tussen de ( ) het jaartal en de paginanummers van de betreffende Spiegel van Roermond.

J. van den Bosch

 • De glasvondsten van Roermond ( '15, p. 142-149 )

K. Hänninen

 • Een 12e eeuwse voorraadkuil uit Roermond ( '95, p. 137-138 )

T. Lupak

 • Verbouwing R.C. Godshuis ( '93, p. 74-75 )
 • Hambeek en het Huis Loven ( '93, p. 75-76 )
 • Van crematie tot tandenborstel ( '96, p. 155-159 )

J. Schotten

 • Archeologisch onderzoek aan de Jesuitenstraat ( '93, p. 76-77 )
 • Archeologisch onderzoek bij de Rattentoren ( '93, p. 77 )
 • Het ontstaan van Roermond in archeologisch perspectief ( '94, p. 139-148 )

J. Smeets

 • Vuursteenvondsten uit Roermond en omgeving ( '97, p. 123-137 )
 • Romeinse vondsten uit Roermond, Grafveld Maasnielderweg, deel 1 ( '98, p. 116-131 )
 • Romeinse vondsten uit Roermond, Grafveld en Maasnielderweg, deel 2 ( '03, p. 82-104 )

L. Verhart

 • De Heistert vanuit de lucht, een bijzondere archeologische ontdekking ( '16, p. 52-61 )
 • De Karolingische zilverschat uit Roermond ( '17, p. 72-83 )

A. Viersen

 • Opgraving aan de Jesuïtenstraat in 1993 ( '95, p. 126-136 )
Geef hier uw reactie
Verberg reactieformulier

Uw reactie

Naam

Woonplaats

Opmerking

anti-spam beveiliging
CAPTCHA Image

Voer de letters en cijfers
van het naastgelegen plaatje
in dit veld in, of
Klik hier voor een andere afbeelding
De achtergrondfoto: het wereldberoemde graf met de handjes overbrugt de religieuze scheidsmuur op d'n aaje kirkhoaf.

Op de achtergrond: het graf met de handjes

Wereldberoemd is dit "graf met de handjes". Feitelijk zijn het twee graven: de katholieke jonkvrouwe van Aefferden ligt begraven op het katholieke deel van het Roermondse Oude Kerkhof. Het graf van haar echtgenoot, de protestantse kolonel van Gorkum, ligt op het protestantse deel. De muur die beide delen van het kerkhof en dus ook van beide geliefden van elkaar scheidt, wordt middels de handjes liefdevol overbrugd.