Het archief van Rura

De Stichting Rura organiseert meerdere bijeenkomsten per jaar, veelal exclusief voor donateurs. Bovendien zijn er jaarlijks de nodige wetenswaardigheden die als nieuws worden gepresenteerd. Onderstaand treft u een bloemlezing aan van bijeenkomsten en wetenswaardigheden, sinds de start van onze website in 2001.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Najaarsbijeenkomst 2015 goed bezocht

Rura kon ook voor de najaarsbijeenkomst van 4 november in de ECI Cultuurfabriek weer rekenen op een royale belangstelling van donateurs.

De najaarsbijeenkomst stond in het teken van drie interessante lezingen van respectievelijk Lodewijk Imkamp, Erik Munnicks en Jean-Pierre Laugs.

Voorzitter Jacques Breugelmans riep de bezoekers op om ook andere belangstellenden te vragen om Rura als donateur te gaan steunen hetgeen recht geeft op onder meer het verkrijgen van de jaarlijkse uitgave Spiegel van Roermond. Het komend jaar zal het gaan om de zilveren jubileumeditie. Verder kondigde Breugelmans een inniger samenwerking aan met het LGOG waarvan de lezingen ook door Rura gesteund en gepromoot zullen worden.

Lodewijk Imkamp belichtte het thema ‘Alphons Hustinx, reiziger, cineast en fotograaf’ aan de hand van een aantrekkelijke presentatie van kleurenfoto’s en –dia’s waarmee zijn oom Alphons grote bekendheid heeft verworven. Er wordt nog steeds verdere studie naar zijn werk verricht en dat zal ongetwijfeld tot nieuwe publicaties leiden.

De lezing van de Eric Munnicks was gericht op zijn boek ‘Wees op uw hoede, Roermond 1936-1940’ en een nieuwe driedelige reeks over de bevrijding. Munnicks besprak zijn uitgave ‘Wees op uw hoede, Roermond 1936-1940’ en belichtte de opbouw van de Maaslinie en de strijd op 10 mei 1940 aan de hand van beelden.

Na de pauze was het woord aan Jean-Philippe Laugs die in ’t Remunjs inging op ‘100 jaor Vastelaovend in Remunj, 1839-1939’. Hij gaf blijk van een grondig historisch onderzoek. Bijzonder aandachtspunt was zijn derde dialectboek over de Roermondse carnavalsgeschiedenis. Het draagt als titel: “Waazes! Waazes!! De Flarussen, 1884-1914 Remunjs eerste moderne vastelaovesvereiniging & wiej ’t zo wied kwaam’. Het boek (presentatie 15 november) is net als de eerder uitgegeven werken over De Schmookers (2009) en Bacchus (2013) rijk voorzien van citaten en afbeeldingen, noten en literatuurverwijzingen.

Aje Kirkhoaf toont resultaat restauratie

D’n Aje Kirkhaof aan de Kapel in ’t Zand trok in het weekend van 12 en 13 september 2015 extra bezoekers met de Open Monumentendagen, waarbij het publiek de resultaten van restauratiewerkzaamheden kon bewonderen. Wethouder Angely Waajen-Crins en deputé Patrick van der Broeck waren zaterdag 12 september te gast bij een officiële bijeenkomst in het kader van de restauratie. Bij het wereldberoemde ‘monument met de handjes’ schudden de twee bestuurders elkaar de hand.

Christoffel voor Theo Willemsen

Theo Willemsen uit Roermond is onderscheiden met de Christoffel voor bijzondere verdiensten voor de stad Roermond. Hij ontving de onderscheiding, een keramieken beeld, uit handen van burgemeester Rianne Donders-De Leest en plaatste zijn handtekening in het Gulden Boek van de Gemeente Roermond.

De toekenning van de onderscheiding is een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Roermond . De motivering is het Gulden Boek opgenomen. ‘De heer Willemsen heeft als voorzitter van de Stichting Rura en de Stichting Oude Kerkhof grote verdiensten gehad voor het behouden en verbeteren van het cultuurhistorische erfgoed van de Stad Roermond.’

De huldiging van de nu oud-voorzitter van Rura was woensdag 22 april 2015 in congrescentrum Het Forum. Als voorzitter van Rura is Theo Willemsen opgevolgd door Jacques Breugelmans. Tijdens dezelfde voorjaarsbijeenkomst was de overdracht van de voorzittershamer.

Op de foto: Burgemeester Rianne Donders reikt Theo Willemsen de Christoffel uit, onder toeziend oog van zijn echtgenote. Foto: Pim Ermers.

Nieuw Rura-boekje: Oorlog en Bevrijding

In het kader van zeventig jaar bevrijding heeft de stichting Rura het boekje ‘Oorlog en Bevrijding, Roermond 1940-1945’ uitgebracht. Burgemeester Rianne Donders-De Leest ontving het eerste exemplaar uit handen van René Roosjen namens het Rura-bestuur. De presentatie was woensdag 22 april 2015 in het Roermondse congrescentrum Het Forum.

In het boekje is opgenomen de reeks artikelen ‘Van belegering naar bevrijding’ over Roermond tijdens de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog. Deze eerder in een weekblad gepubliceerde serie is van de hand van Hein van der Bruggen en Eric Munnicks. Jeanne Van Meeuwen-Vergeer heeft haar oor te luister gelegd in het RC Godshuis over het thema ‘Van belegering naar bevrijding’. Daarnaast zijn drie verkorte interviews - eerder gepubliceerd in het Limburgs Dagblad - opgenomen. Op 1 maart 2015 heeft Maarten Bonnemaijers een toespraak van Hein van der Bruggen uitgesproken op de Markt. In de kathedraal hield Theo Beckers een toespraak. Ook die staan in het boekje. Burgemeester Rianne Donders-De Leest tekent voor het voorwoord.

Het boekje is in de vorm van de jaarlijkse Spiegel van Roermond en is verkrijgbaar voor de prijs van slechts vijf euro per stuk. De verkoopadressen zijn onder meer Boekhandel Boom aan Neerstraat 31 a en Kantoorvakhandel Slenders aan de Kloosterwandstraat 2 Roermond.

Op de foto: Burgemeester Rianne Donders-De Leest ontvangt het eerste exemplaar van ‘Oorlog en Bevrijding’ uit handen van René Roosjen. Foto: Pim Ermers.

22 april 2015: Voorjaarsbijeenkomst Rura

Op 22 april 2015 vond de voorjaarsbijeenkomst van Rura plaats in het Roermondse zalencentrum Het Forum (naast Dennenmarken).

Tijdens deze bijeenkomst droeg Theo Willemsen de voorzittershamer officieel over aan Jacques Breugelmans. Bovendien werd het nieuwe Rura boek ‘Oorlog en Bevrijding, Roermond 1940-1945’ gepresenteerd, dat in het kader van zeventig jaar bevrijding wordt uitgebracht. Dr. B. van Hellenberg Hubar verzorgde een lezing over kerkelijke schilderkunst.

De presentatie/lezing van Bernadette van Hellenberg Hubar hield verband met haar nieuwe boek ’De genade van de steiger; monumentale kerkelijke schilderkunst in het interbellum’, met een accent op Roermondse voorbeelden. Het is de eerste studie die aan deze kunst van het Interbellum (de periode tussen de twee wereldoorlogen) in Nederland is gewijd. Over kerkelijke schilderkunst uit het interbellum was nauwelijks iets bekend waardoor dit element bij kerkrestauraties weinig aandacht krijgt. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft het initiatief genomen om de schilderingen en haar kunstenaars te inventariseren en kunsthistorisch en materiaal-technisch te duiden. De geïnitieerde inhaalslag heeft ertoe geleid dat er veel relevante informatie beschikbaar is gekomen voor het beheer en behoud van dit type erfgoed.

Jacques Breugelmans voorzitter Rura

Jacques Breugelmans volgt Theo Willemsen op als voorzitter van de Stichting Rura. Dat heeft het stichtingsbestuur aan het begin van het nieuwe jaar bekendgemaakt.

Als Roermondenaar heeft Breugelmans (59) grote betrokkenheid bij zijn stad, jarenlang in de politiek voor het CDA. Op wijkniveau ook in Buurtvereniging Brikkenhoven en stichting ‘t Brikkenhoes. Hij studeerde wiskunde, economie en informatica. Zijn interesse in cultuurstad Roermond heeft hij vertaald op verschillende terreinen. Hij heeft zich bestuurlijk ook ingezet voor Ziekenomroep Roermond en bijvoorbeeld voor het LVK (Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer).

De geschiedenis van de stad heeft zijn bijzondere belangstelling. “Geschiedenis is het fundament van onze toekomst. Het belang van de bestudering van de geschiedenis van je eigen stad en streek is onomstreden. Om de studie van onze eigen geschiedenis nu en in de toekomst te garanderen is het van groot belang dat er meer jonge mensen geïnteresseerd raken in de plaatselijke geschiedenis.”

Als voorzitter van Rura wil hij deze drijfveer meer handen en voeten geven. Zijn voorganger bij Rura blijft de stichting ondersteunen bij projecten.

De Spiegel van Roermond 2015

De eerste exemplaren van de Spiegel van Roermond zijn vrijdag 12 december 2014 aangeboden aan burgemeester Peter Cammaert, scheidend voorzitter van Rura Theo Willemsen en Chrit Houtackers.

Ook de auteurs en fotografen die aan de nieuwe Spiegel hebben meegewerkt kregen uit handen van redactievoorzitter mr. Hein van der Bruggen het boek - een uitgave van Rura - tijdens een bijeenkomst in gemeenschapshuis De Duup in Asenray. De keuze voor deze plek van samenkomst houdt verband met een verhaal dat prof. Dr. Theo Beckers heeft geschreven over twee munitiedrama’s in 1945.

De uitgave van de Spiegel van Roermond wordt van jaar tot jaar mogelijk gemaakt door de Rabobank Roermond-Echt. Ook Jack Frenken Makelaardij B.V. verstrekt jaarlijks een bijdrage. Dit jaar gaf ook de Groote Sociëteit een bijdrage. De Roermondse bedrijven X-CAGO, Media Intelligence Solutions en ARS Grafisch hebben als ontwerper respectievelijk drukker deze uitgave verzorgd.

Op de foto's (rechts): redactievoorzitter mr. Hein van der Bruggen overhandigt een nieuwe Spiegel aan scheidend voorzitter van Rura Theo Willemsen en burgemeester Peter Cammaert. Prof. Dr. Theo Beckers houdt een inleiding over twee munitiedrama’s in 1945. Foto's: René Roosjen.

Lees verder over Spiegel van Roermond...

Roermond, biografie van een stad en haar bewoners

Historisch nieuws: het langverwachtte boek over onze stadsgeschiedenis van de hand van prof. dr. Peter J.A. Nissen en coauteur mr. Hein van der Bruggen is verschenen.

Het eerste boek werd op 28 april 2014 tijdens een feestelijke bijeenkomst in Theaterhotel de Oranjerie aangeboden aan mr. Peter Cammaert, burgemeester van Roermond. Het boek met de titel "Roermond, biografie van een stad en haar bewoners" is mogelijk gemaakt door Stichting Rura, de gemeente Roermond en de Stichting Maaslandse Monografieën.

De Roermondse historie is herschreven in liefst 670 pagina's, op basis van uitgebreid nieuw onderzoek. Het onderzoek heeft onder andere opgeleverd dat de Tachtigjarige Oorlog zijn oorsprong in Roermond heeft. Het boek is verkrijgbaar in de handel voor Prijs: € 35,00.

De Rura donateurs kunnen het boek met een aantrekkelijke korting verkrijgen bij kantoorvakhandel Slenders, Kloosterwandstraat 2 in Roermond.

Collectie Gemeente Roermond nu online

De collectie van de Gemeente Roermond bestaat uit ca. 8.000 voorwerpen en omvat de collecties van het Cuypershuis, het Historiehuis en de collectie Beeldende kunst. De gegevens over alle voorwerpen zijn nu via de websites van zowel de gemeente, het Cuypershuis als het Historiehuis te raadplegen. Ook de voorwerpen die niet in de presentaties te zien zijn en in het depot worden bewaard, zijn op deze manier toegankelijk voor het publiek.

Bent u benieuwd naar de deelcollectie Vormgeving of heeft u de tentoonstelling ‘Joep Nicolas’ gezien en wilt u weten welke werken er allemaal bewaard worden? Wilt u de sjablonen die in Cuypers’ werkplaats zijn gebruikt bekijken of wilt u de historische prenten en tekeningen op een rij? Deze en andere verrassende collectieonderdelen zijn speciaal uitgelicht en met één druk op de knop te bekijken. Natuurlijk kunt u ook zelf zoeken in de database, bijvoorbeeld op naam van een kunstenaar of op een woord uit de titel van een schilderij.

Directe toegang tot de online collectie Gemeente Roermond: http://museumcollecties.roermond.nl/adlib/

Najaarsbijeenkomst 19 november 2014

Het bestuur van de Stichting Rura had de eer u uit te nodigen voor de najaarsbijeenkomst op woensdag 19 november 2014 in de ECI Cultuurfabriek. Ontvangst 19.15 uur. Het programma was als volgt:

19.30 uur Welkomstwoord door de voorzitter

19.40 uur De bevolkingsopbouw in Roermond in 1796 in vergelijking met Weert en Venlo
Door drs. Jean Beyers
Nadat de Fransen in 1792 al enige maanden Roermond bezet hadden gehouden maar verjaagd werden, keerden zij in 1794 terug om de stad de daaropvolgende twintig jaar niet meer te verlaten. Eén van de zaken die al snel ter hand werden genomen, was het opzetten van een burgerlijke stand. Als een eerste aanzet daartoe lieten de Fransen in 1795-1796 de gehele bevolking van het departement registreren. Dankzij deze administratieve maatregel beschikken we nu over een grote hoeveelheid gegevens met betrekking tot de samenstelling van de bevolking in de steden en dorpen in het huidige Belgisch- én Nederlands-Limburg aan het eind van de achttiende eeuw. In deze lezing een korte schets van de bevindingen voor Roermond in vergelijking met Weert en Venlo.

20.10 uur De vergeten kinderen: munitiedrama’s tijdens de lange oorlog
Door prof. dr. Theo Beckers
De vergeten kinderen: munitiedrama’s tijdens de lange oorlog. Na de officiële bevrijding van Roermond en omgeving is de oorlog nog niet afgelopen. De erfenis van munitie, bommen en landmijnen zorgt voor vele slachtoffers. Pas in de zomer van 1946 is het gevaar grotendeels geweken. Veel aandacht heeft deze episode niet gekregen. De doden en gewonden zijn niet als oorlogsslachtoffers erkend. Midden juli 1945 komen twee jongens bij Kapel in ’t Zand om het leven als ze op een landmijn trappen. Half augustus verongelukken in Maalbroek twee kleine jongens bij het spelen met granaten. Op 7 oktober 1945 sterven op de Spik in Maasniel negen kinderen en raken twee andere kinderen zwaar gewond. Het is in Nederland het ernstigste ongeluk met oorlogstuig. Zeventig jaar na dato wordt er in het landschap van de Spik en Maalbroek een monument onthuld om eindelijk de elf vergeten kinderen te herdenken. Een reconstructie van feiten en omstandigheden van beide munitiedrama’s zal te lezen zijn in de ‘Spiegel van Roermond 2015’.

20.40 uur Pauze

21.00 uur Het Aezelproject Limburg: digitalisering van Limburgse erfgoedinformatie
Door ir. Harrie Bär
Het project heeft als doel de versnipperde erfgoedinformatie in Limburg te digitaliseren, te bundelen en voor een breed publiek beschikbaar te stellen via het internet. Dit ambitieuze project werd in 2009 in Sittard gestart en wordt door een 100-tal vrijwilligers in heel Limburg uitgevoerd in 60 dorpen en steden, van Vaals tot Venlo, steeds in samenwerking met de archieven. Uitgangspunt zijn de digitale kadasterkaarten met percelen en eigenaren. Daaraan kan informatie gekoppeld worden zoals: Genealogie, archeologie, landschappen, foto’s, notarisaktes, bevolkingsregisters, kerkhoven, kastelen, kerken en kloosters, vervoer, handel, kleding, architectuur, taal, geschiedenis enz. Een project kortom, dat de basis vormt voor een centraal digitaal erfgoedarchief.

Theo Willemsen stopt als voorzitter Rura

Voorzitter Theo Willemsen van de Stichting Rura stopt in deze functie. Willemsen heeft aangegeven dat zijn gezondheid daarbij voorop staat. Hij blijft de stichting ondersteunen bij projecten. Met alle begrip voor die keuze buigt het bestuur zich over zijn opvolging en neemt nu de voorzitterstaken gezamenlijk waar.

Theo Willemsen is vanaf 29 maart 2010 voorzitter. In de afgelopen vier jaar heeft hij - "als teamspeler" - bijgedragen aan de verbreding van activiteiten van Rura en zich ingezet voor samenwerking met verwante organisaties. Bijzondere aandacht heeft hij besteed aan monumentenzorg en stadsherstel. In 2012 is hij met Rura mede-initiatiefnemer van een gedenksteen in Heerenveen voor achttien Limburgse kindjes die in het voorjaar van 1945 anoniem zijn begraven op de RK begraafplaats aldaar. Door toedoen van Rura zijn zij met hun naam geëerd.

Ook heeft Willemsen het vijftigjarig jubileum van de stichting in goede banen geleid. Een bijzondere jubileumactiviteit was het plaatsen van een digitale informatiezuil in de synagoge te Roermond. Hij heeft mede gezorgd voor de komst van de digitale nieuwsbrief voor donateurs en voor de vernieuwing van de website van Rura. Naast de traditionele uitgave van De Spiegel heeft Rura het boek over de bouwhistorie van het Roermondse kartuizerklooster (auteur Birgit Dukers) mogelijk gemaakt.

Ook met thematische bijeenkomsten heeft Rura zich onderscheiden. Recent heeft het bestuur van Rura onder zijn leiding besloten de werkgroep archeologie Rura onderdak te bieden in de Cattentoren.

Het bestuur van Rura zal Theo Willemsen op een passend moment extra bedanken voor zijn jarenlange inzet. Theo Willemsen stopt als voorzitter maar blijft actief voor Rura.

Nieuwe Rura website

Rura's website is compleet vernieuwd. Met een fris nieuw uiterlijk, passend bij de nieuwe huisstijl van Rura, en een betere toegankelijkheid van onze online informatie zijn we weer helemaal actueel. Een zoekfunctie is toegevoegd, op elke pagina kunt u als bezoeker informatie of reacties achterlaten en gebruikers van Facebook en Twitter kunnen eenvoudig onze site bekendmaken. Bovendien hebben we de informatie over onze publicaties en projecten fors uitgebreid.

Na ruim dertien jaar van trouwe dienst behoort onze oude website nu tot het verleden. Onderstaand de laatste voorpagina van onze oude website:

Reinigen glasvondst

Op zaterdag 12 juli 2014 vond de eerste bijeenkomst plaats van de vrijwilligers die zich hebben aangemeld om te helpen bij het reinigen van de glasscherven uit de 2de Roermondse glasvondst. In totaal waren er 18 personen aanwezig, waarvan drie leden van de Werkgroep Archeologie Rura (WAR). Ton Lupak gaf uitleg over de gekozen werkwijze voor het selecteren en reinigen van het glas. Een eerste inspectie van de bergen puin waarin het glas zich bevindt leverde onmiddellijk resultaat op.

De vrijwilligers gingen na de uitleg onmiddellijk aan de slag. De navolgde weken werd veel werk verzet dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

Uitzending L1

Op 6 september 2014 heeft L1 aandacht besteed aan de reinigingswerkzaamheden van de glasvondst. Zie: http://www.l1.nl/video/l1nws-6-sep-2014 (vanaf 7:11 minuten).
Openingshandeling informatiezuil Synagoge en nieuwe brochure

5 juli 2014

Op zaterdag 5 juli 2014 verrichtte wethouder Ferdinand Pleyte de openingshandeling van de informatiezuil met touchscreen in de synagoge aan de Hamstraat. Daarbij nam hij tevens de nieuwe brochure “Het Jodendom in Roermond” in ontvangst. Deze brochure is voor € 5,00 in de synagoge te koop en is een gezamenlijke uitgave van het Gemeentearchief Roermond en Rura.

Voorjaarsbijeenkomst: Louis Raemaekers en Ascloha

7 mei 2014

In de ECI Cultuurfabriek vond een avond plaats met twee onderwerpen. Dr. Ariane de Ranitz lichtte het leven en werk toe van politiek tekenaar Louis Raemaekers. De in Roermond geboren Louis Raemaekers (1869-1956) heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog met zijn fel anti-Duitse tekeningen wereldfaam verworven. Hij speelde een actieve rol in de geallieerde oorlogspropaganda en zijn album Raemaekers' Cartoons is in achttien talen vertaald en wereldwijd verspreid. Dr. Ariane de Ranitz publiceert in oktober 2014 het boek "Louis Raemaekers 'met pen en potlood als wapen': tekenaar van wereldfaam in de Eerste Wereldoorlog.

Mr. Vic P.M.J. Mostart presenteerde het eeuwenoude Ascloha, het huidige kerkdorp Asselt gelegen tussen Roermond en Swalmen. Het was ooit 'het Rotterdam van de 9de eeuw', een logistiek centrum, gelegen op een strategische plek binnen het Frankische rijk. Deense Noormannen hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt en een prachtig stukje Limburgse geschiedenis achtergelaten.

Presentatie "Roermond, biografie van een stad en haar bewoners"

28 april 2014

De langverwachtte presentatie van het boek over onze stadsgeschiedenis van de hand van prof. dr. Peter J.A. Nissen en coauteur mr. Hein van der Bruggen. De presentatie van "Roermond, biografie van een stad en haar bewoners" vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in Theaterhotel de Oranjerie. Het eerste boek werd aangeboden aan mr. Peter Cammaert, burgemeester van Roermond. Het boek is mogelijk gemaakt door Stichting Rura, de gemeente Roermond en de Stichting Maaslandse Monografieën.

Lezing: Vervolgd in Limburg, Joden in Limburg tijdens WO II

20 maart 2014

In het Jüdisches Gemeindezentrum in Krefeld vond een lezing plaats door Herman van Rens, schrijver van het boek "Vervolgd in Limburg, Joden in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog". Na de inval in Nederland door de Duitse troepen (1940) werden joden ook in Limburg door de nazi bezettingsmacht vervolgd. Het betrof in de regio Venlo-Roermond ook veel uit Duitsland gevluchte joden. Herman van Rens biedt het eerste systematische overzicht van deze vervolgingen en stelt bovendien vraagtekens bij de verschillen in vervolging per gemeente. De lezing werd georganiseerd door de Verein für Heimatkunde, in samenwerking met Rura, Villa Merländer NS-Dokumentationsstelle Krefeld (www.villamerlaender.de) en de Joodse Gemeenschap Krefeld.

Opening Kazemat

29 november 2013

Wethouder Gerard IJff verzorgde de openingshandeling van de gereconstrueerde Kazemat bij het Heksenhuuske (en Cattentoren). Bij het vrijgraven van de taluds rond het Heksenhuuske in 2000 werden de funderingsresten gevonden van een gebouwtje dat mogelijk een kazemat is geweest. De kazemat werd in 2013 in opdracht van de Stichting Rura geconsolideerd en gedeeltelijk gereconstrueerd, waarbij de oorspronkelijke situatie zo verantwoord en illustratief mogelijk werd zichtbaar gemaakt. Het aanwezige kanon is geschonken door Rijkswaterstaat en is een 18/19e eeuws Engels scheepskanon afkomstig Hellevoetsluis.

Viering 50 jaar Rura, Spiegel van Roermond 2014 en lezingen

11 december 2013

In het Niekéegebouw aan de Oranjelaan vond de viering van 50 jaar Rura plaats, waarbij de leden van het bestuur, de redactie van de Spiegel en de aanwezigen het glas hebben geheven naar aanleiding van dit gouden jubileum. De avond werd muzikaal aangekleed door de Roermondse Symphonie.

De nieuwste editie van Spiegel van Roermond werd gepresenteerd. Hierin zijn de wapenfeiten van vijftig jaar Rura beschreven door Hein van der Bruggen en San van Esser. Aan de hand van beelden uit de geschiedenis van Rura wordt een samenvatting gegeven van vijftig jaar werken aan het behoud van het cultuur-historisch erfgoed van Roermond. Daarnaast in de Spiegel een In Memoriam drs. Edmond Delhougne door Hein van der Bruggen en Ton van den Berg en een Kroniek van het ‘heksenjaar’ 1613-1614 door Gerard van de Garde en Charlotte Ruijs. Jean Beyers schreef "Limburg Aan De Arbeiders. Geschiedenis van de Roermondsche Coöperatieve Bouw-vereeniging L.A.D.A." en Alphons Rikken bracht hoofdstukken uit de geschiedenis van het internaat Huize Sint-Joseph.

Prof. dr. Ad Knotter verzorgde een inleiding over het onderwerp: ‘Volksaard of stereotype? Over de eigenheid van Limburg’. Ad Knotter, directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en bijzonder hoogleraar in de vergelijkende regionale geschiedenis aan de Universiteit Maastricht, was onder meer redacteur en auteur van het boek: "Dit is Limburg. Opstellen over de Limburgse identiteit (2009)." Koos Hussem verzorgde tenslotte een interview met coauteur Hein van der Bruggen over de totstandkoming en de inhoud van de stadsgeschiedenis van Roermond met de titel: "Roermond, biografie van een stad en haar bewoners." Het manuscript van de stadsgeschiedenis werd aangeboden aan mr. Peter Cammaert, burgemeester van Roermond. Het boek zal begin 2014 verschijnen.

Boekpresentatie 'Represailles in Limburg: Katholiek verzet'

23 oktober 2013

In het schoolgebouw Niekée aan de Oranjelaan werd het boek 'Represailles in Limburg: Katholiek verzet' gepresenteerd door Rura en Uitgeverij Louise (www.uitgeverijlouise.nl). Auteurs van het boek zijn Jack Kooistra, Auke Piersma, dr. Paul Hamans, drs. Jacquo Silvertant en Jan Francotte. Na een korte inleiding van uitgever Eddy van der Noord sprak auteur Jack Kooistra over ‘Het Limburgs verzet’. Auteur dr. Paul Hamans gaf een voordracht over ‘Motieven en doeleinden van kerk en het nazidom’.

Onthulling informatiezuil bij monument gestorven kinderen

3 mei 2013

Exact een jaar na de plaatsing van het monument voor de achttien Limburgse kindjes die in Friesland overleden, werd in Heerenveen ook een informatiezuil onthuld. Daarmee is het monument Middenlimburgse kinderen voltooid. Rura ontving voor de zuil wederom een genereuze bijdrage van het Monuta Charity Fund. De achttien kindjes zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, na de evacuatie overleden in Friesland. Tot 3 mei 2012 lagen zij anoniem begraven in Heerenveen. Rura heeft het initiatief voor het oprichten van het gedenkteken genomen. Een fotoreportage van de onthulling van de zuil vindt u op www.rkkerkheerenveen.nl.

Voorjaarsbijeenkomst: 1914-1919, Heksen, Henri Tijssen en de Rijks HBS

22 mei 2013

In het Forum te Maasniel kwamen vier thema's aan bod. Bernhard Liemann gaf een inleiding over de lokale noden en beleid in Roermond gedurende 1914-1919, met als titel: “Het gebruik van natuurboter niet kan worden toegestaan.” In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Nederland was officieel neutraal maar had wel degelijk te maken met de gevolgen. In augustus 1914 arriveerden de eerste Belgische vluchtelingen na de inval van de Duitsers in België. De grenzen werden gesloten zodat families moeilijk met elkaar in contact konden komen. Economische betrekkingen met de aangrenzende buitenlandse gebieden gingen verloren. Dit was belangrijk in onze regio want Holland was immers ver weg...

Gerard van de Garde vertelde over het onderzoek dat hij samen met Charlotte Ruijs heeft uitgevoerd naar de heksenprocessen van 1613-1614. De titel: "64 Roermondse heksen in 1613? – Nee!" In de Spiegel van Roermond verschijnen hierover twee artikelen en Gerard van de Garde gaf een voorproefje met verhalen over enkele opvallende slachtoffers en de belangrijkste conclusies van het onderzoek. Aansluitend gaf Hans van Bergen een toelichting op de plannen van Stichting Feex over het Heksenjaar dat in 2014 wordt georganiseerd met als doel het verbreden van de kennis van het cultureel erfgoed van Roermond.

Thijs Hannen gaf een inleiding over Henri Tijssen, de componist, pianist, dirigent en mens! Henri Tijssen (Roermond 1862 - Enschede 1926) werd bekend door het componeren van het Limburgs volkslied, dat hij in 1909 schreef. Hij was toen dirigent van het Roermonds Mannenkoor. De Rijks HBS Roermond als dissonant in deze bisschopsstad was het thema van de inleiding door Jean Beyers. In 1864 koos de veel geroemde negentiende eeuwse staatsman, liberaal Jan Rudolf Thorbecke, Roermond als één van de vijf vestigingsplaatsen voor een Rijks HBS met vijfjarige opleiding. De vraag waarom Roermond deze eer te beurt viel en wat de betekenis was van deze school voor de stad leidde tot een boeiende zoektocht in archieven en kranten. Jean Beyers deed hiervan verslag.

Najaarsbijeenkomst: Kartuizerbibliotheek, Roerkade, archeologie en met de hoed in de hand...

8 november 2012

In het Forum te Maasniel kwamen liefst vier thema's langs. Drs. Peter Thissen gaf een inleiding over de Roermondse Kartuizerbibliotheek die tot tot de Franse Revolutie verreweg de grootste boekencollectie in de stad was. De lezing ging in op de ontwikkeling van de enorme bibliotheek en op de spirituele liefde die deze in barre eenzaamheid levende monniken voor het boek koesterden. Dit alles kon onderzocht worden dankzij de toevallige ontdekking van een uniek document: de catalogus van de Roermondse kartuizerbibliotheek uit 1740-1742. Deze catalogus is binnen het bibliothecarisvak van die tijd een prestatie op Europees topniveau. Drs. Lieke van Diepen gaf een lezing over de recente opgravingen aan de Roerkade (2010-2012). Hierbij werden onder andere resten van de Middeleeuwse stad aangetroffen, zoals de stadsmuur, de Visserstoren, de Kraanpoort en verschillende bewoningsporen. Ook sporen van de navolgende perioden werden gevonden en van beide perioden kwamen bijzondere vondsten aan het licht.

Drs. Guus Gazenbeek en drs. Jan Thijssen gaven een toelichting op de inventarisatie van de archeologische vondsten van de Werkgroep Archeologie Rura (WAR). De gemeente Roermond heeft projectmiddelen beschikbaar gesteld voor deze inventarisatie. Na het beschrijven van de vondsten worden die gedeponeerd in het provinciaal depot. De potentie van het materiaal werd beoordeeld en de betekent ervan voor ons begrip van de geschiedenis van Roermond en onze kennis van aardewerkgebruik, -productie en -handel, zowel regionaal als (inter)nationaal. Drs. Barbara Beckers is de auteur van het artikel in de Spiegel 2013: "Met de hoed in de hand... 92 jaar Beurskens-Tulfer aan de Hamstraat te Roermond". Ze lichtte het artikel toe over de hoedenzaak die van 1916 tot 2008 aan de Hamstraat was gevestigd. Klanten kwamen van heinde en verre naar Roermond en op basis van archiefonderzoek naar de families Tulfer en Beurskens en interviews met Gerda Beurskens (2007) en neef Piet Beurskens (2011) werd een beeld geschetst van de familiezaak die maar liefst 92 jaar heeft bestaan.

Onthulling gedenkteken in Friesland overleden geevacueerde Limburgse kinderen

3 mei 2012

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, na de evacuatie, zijn in Friesland achttien Limburgse kindjes overleden. Bijna 67 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Rura een gedenkteken geplaatst de begraafplaats te Heerenveen om de tot dan anonieme graven eindelijk zichtbaar te maken. Rura heeft dit initiatief genomen naar aanleiding van het boek '30.000 evacués, Limburg en Friesland verbonden door de oorlog'. In dit boek uit 2011 vroeg de Friese kinderarts Bonne Dijkstra om aandacht voor deze kinderen. Dankzij een bijdrage van het Monuta Charity Fund kon de gedenksteen worden gerealiseerd. Bij de onthulling waren zoveel mogelijk familieleden van de kindjes aanwezig.

Voorjaarsbijeenkomst: Wederopbouwarchitectuur, Kazemat en de Roermondse Kartuis

10 mei 2012

In het Forum te Maasniel kwamen drie thema's aan bod. Chris Meys MA, coordinator monumentenzorg en archeologie bij de gemeente Roermond, gaf een lezing over wederopbouwarchitectuur en stedenbouw in Roermond. Hij beschreef de periode 1940-1970. Naast het herstel van de oorlogsschade moest ook de enorme woningnood, volksvijand nummer één worden beteugeld. Hoe deze periode het aanzicht van Roermond voorgoed heeft gewijzigd werd toegelicht. Ir. Ferdinand Buers presenteerde vervolgens het restauratieplan voor de Kazemat en stadsmuur binnen het bijzondere karakter van de omgeving van de Cattentoren (gerealiseerd in eind 2013). Tenslotte kondigde drs. Birgit Dukers haar boek "de Roermondse Kartuis" (werktitel). Het boek verschijnt in het najaar van 2012 en Rura donateurs konden intekenen op het boek voor een speciale prijs. De schrijfster gaf een impressie van het resultaat van haar studie naar deze bijzondere religieuze historie en markante erfgoed.

Boekpresentatie: 'Dood, maar niet vergeten'

16 oktober 2011

De stichting Oude Kerkhof Roermond presenteerde in Theaterhotel de Oranjerie haar nieuwe boek 'Dood, maar niet vergeten', waarvoor ook Rura donateurs werden uitgenodigd. Het boek met als subtitel: 'Graven en grafkelders op d'n Aje Kirkhaof in Roermond' is geschreven door John Vaessen. In zijn boek legt hij, behalve op de bekendste grafmonumenten, ook een sterke nadruk op de minder bekende graven. Graven die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog, geestelijken, lokale industriëlen, kunstenaars, adel, 'kermisadel' en een groot aantal 'gewone Roermondenaren' dat onopvallend leefde in het 19de en 20ste eeuwse Roermond. Dat maakt het boek extra interessant voor tal van Roermondse families wier naam verbonden is aan de begraafplaats en een bron voor verder historisch onderzoek.

Restauratie Kruisbeeld Minderbroedersstraat

Augustus 2011

Groot onderhoud aan het kruis in de Minderbroedersstraat werd de laatste keren verricht in 1960 en 1989. Eén cyclus van zo’n vijfenwintig jaren is bijna traditie en dus is het duidelijk dat deze restauratie niet te vroeg komt. Tot zo’n 3 jaren geleden had het kruis een eigen offerblok en daaruit kon een deel van het onderhoud altijd betaald worden. Nadat deze tot tweemaal toe met grof geweld opengebroken was, is het offerblok dicht gemaakt en dus heeft het kruis tegenwoordig geen 'eigen inkomsten' meer. Stichting Rura had daarom fondsen verworven voor deze restauratie. Dankzij een royale bijdrage van de Stichting 1880, een subsidie van de Gemeente Roermond en giften van particulieren was het verantwoord om het werk op te dragen dat in augustus 2011 kon worden uitgevoerd.

Voorjaarsbijeenkomst: 'Evacuatie naar Friesland' en 'Stadsgeschiedenis'

25 maart 2011

De voorjaarsbijeenkomst in het Forum te Maasniel bestond uit de thema's "Evacuatie naar Friesland" en "Stadsgeschiedenis". De evacuatie naar Friesland is het onderwerp van een nieuw boek dat tijdens deze avond werd gepresenteerd. Het boek “30.000 evacués, Limburg en Friesland verbonden door de oorlog” beschrijft de aanleiding, aard, omvang en de organisatie van de evacuatie vanuit Roermond en omstreken en de organisatie van de opvang in Friesland en het leven voor de geëvacueerden aldaar. Daarnaast bestaat de kern van het boek uit twaalf persoonlijke verhalen van direct betrokkenen, weergegeven in woord en beeld met vele foto’s uit persoonlijke archieven. Eddy van der Noord, uitgever van het boek, gaf een inleiding, Joost Hoedemaeckers presenteerde de evacuatie vanuit Midden-Limburg) en Meike Jongejan besprak de opvang van evacués in Friesland. Tenslotte werd het eerste exemplaar door Eddy van der Noord uitgereikt aan de aanwezige geïnterviewden.

Prof. Peter Nissen gaf een inleiding op zijn nog te voltooien boek over de stadsgeschiedenis van Roermond. Hij gaat op zoek naar de ‘homo Ruraemondensis’. In de omvangrijke stadsgeschiedenis van Roermond wordt het verhaal verteld van vele generaties vrouwen en mannen die in en rond die stad gewoond en gewerkt hebben, geleerd en geleden, gebouwd en afgebroken, liefgehad en gebeden. In een geschiedenis van op- en neergang, van groei en bloei, maar ook van spanning en tegenslag kan de Roermondenaar van de 21ste eeuw op zoek naar het levensverhaal van zijn voorgangers.

Wegkruis aan Broekhin hersteld

September 2010

Het wegkruis aan Broekhin werd medio 2010 slachtoffer van vandalisme. De restanten werden met medewerking van de gemeente opgeslagen en gerestaureerd. De restauratie werd verzorgd door aannemersbedrijf Heymans (de onderbouw) en Gilde Opleidingen (het kruisbeeld en het afdakje). Bij de oplevering van ingrijpende weg- en rioolwerkzaamheden aan de Bredeweg-Broekhin werd ook het gerestaureerde wegkruis opgeleverd. Rura is zeer te spreken over het prachtige resultaat.

Voorjaarsbijeenkomst: voorzitterswisseling en ECI Cultuurfabriek

29 maart 2010

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst in de Minderbroederskerk kwam het thema "De ECI Cultuurfabriek in woord en beeld" aan bod. Na vele jaren van verloedering was de gemeente erin geslaagd dit industriële monument een nieuwe bestemming te geven. De ECI Cultuurfabriek wordt het centrum van het plan Roerdelta en gaat meerdere culturele organisaties onderdak bieden. Meerdere sprekers boden een brede blik in de ambities van de gemeente en de historie en toekomst van het complex. Wethouder Wim Kemp gaf een introductie gevolgd door Marlène van Poeijer, beleidsmedewerker cultuur, over de verwachtingen van de gemeente van het ECI-project. Architect Maarten Engelman presenteerde de historie van het complex en de toekomstige ruimtelijke en architectonische vormgeving. Kwartiermaker Ger Bothmer lichtte de organisatiefilosofie toe over de wijze waaop in het toekomstige complex diverse organisaties en functies op het vlak van cultuurproduktie samenkomen.

Aan het einde van de bijeenkomst vond de voorzitterswisseling plaats. Na 11 jaar voorzitterschap nam de heer Leen van Marion afscheid als voorzitter van Rura. Hij gaf de voorzittershamer over aan de heer Theo Willemsen.

Boekpresentatie "Bisdom langs de Maas"

7 december 2009

In de Sint Christoffelkathedraal werd in samenwerking met het Bisdom Roermond het boek "Bisdom langs de Maas" gepresenteerd. Dr. Regis de la Haye, medeauteur en eindredacteur gaf een toelichting op het boek, tesamen met uitgeverij TIC. Het eerste exemplaar werd door bisschop Frans Wiertz uitgereikt aan mgr. Francois Bacqué, pauselijk nuntius in Nederland. De heer Jan Huyskens leidde deze avond die muzikaal werd aangekleed door Vocaal Ensemble Silhouet (onder leiding van dhr. Hans Heykers).

In 2009 was het 450 jaar geleden dat het eerste bisdom Roermond werd opgericht. Voor de huidige bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, aanleiding om de geschiedenis van de Kerk in Limburg opnieuw te boek te laten stellen. Voor het laatst was dit eind 19e eeuw gebeurd. In dit nieuwe boek komen niet alleen de laatste 450 jaar aan bod, maar wordt de hele ontwikkeling van de katholieke kerk in onze regio beschreven.

Feestelijke opening van het Heksehuuske van de Cattentoren

9 oktober 2009

Vandaag werd het Heksehuuske van het Cattentorencomplex feestelijk geopend in het bijzijn van sponsoren, architect, aannemer en vele belangstellenden. Bijna vijftien jaar eerder begon aannemer Louis Scheepers te denken over de reconstructie van het Heksehuuske en de Cattentoren. Vijf jaar later droeg hij het project over aan de Stichting Rura, die erin slaagde om de ruïne en de aarden wal over te nemen van de LLTB voor het symbolische bedrag van € 1,-. Na archeologisch onderzoek is de ruïne zo goed mogelijk geconsolideerd. Inmiddels was voor het Cattentorencomplex de status van Rijksmonument verkregen. Vervolgens is in 2007 een prachtige tweede plaats bereikt bij het programma “Restauratie“ van de AVRO/Endemol. Helaas grepen wedaarmee naast de hoofdprijs van één miljoen. Dankzij alle publiciteit en grote financiële ondersteuning van de Gemeente en sponsoren als het Designer Outlet Center is de verdere opbouw van het Heksehuuske nu gerealiseerd. Het resultaat van architect T. Dorrepaal en bouwbedrijf Tom Loven is fantastisch!

Lenteconcert "10 jaar Kapel in de Weerd"

24 mei 2009

Met een heus lenteconcert werd gevierd dat de restauratie van de St. Jozefkapel in de Weerd 10 jaar geleden werd afgerond. Het orgel dat destijds geplaatst werd, gebouwd door orgelmaker Wim Janssen, werd bespeeld in combinatie met zang door Barbara, Benedict en Matthias Sars. Een klassiek repertoire van Dowland en Bach werd afgewisseld door eigentijdse muziek. De kapel leent zich uitstekend voor dergelijke gelegenheden.

Inzegening nieuw Corpus, Kruis Geuljanslaan

16 mei 2009

Door vandalisme moest het corpus van het kruis aan de Geuljanslaan vervangen worden. Van het keramisch corpus van kunstenaar Jules Rummens resteerde nog slechts één hand. De Roermondse kunstenaar Paul Vincken heeft een nieuw, zeer fraai passend corpus om niet ontworpen en geproduceerd voor de Stichting Rura. Dit nieuwe corpus werd vandaag ingezegend door Pastoor J.H.A. Vleeshouwers, die in 1954 ook al het Jules Rummens kruis had ingezegend. De inzegening werd muzikaal opgeluisterd door de fanfare Sint Cornelius "Het Katoenen Dorp".

Tentoonstelling "Grenservaringen": Joods Leven tussen Rijn en Maas 1800-2000

4 april t/m 17 mei 2009

In de Minderbroederskerk en de Synagoge werd de tentoonstelling "Grenservaringen" gehouden. Deze tweetalige (Duits en Nederlands) tentoonstelling "Grenservaringen" had als rode draad het joodse leven tussen Rijn en Maas in de periode van de laatste twee eeuwen. In vijf perioden werd het joods leven van onze streek feitelijk voor het eerst meer systematisch weergegeven. De tentoonstelling "Grenservaringen" is tot stand gekomen door samenwerking van een aantal historische kringen en instellingen aan weerszijden van de grens onder leiding van Dr. Nicola Wenge. De Europese Gemeenschap, de provincie Limburg, de Duitse deelstaat Nord-Rhein-Westfalen en de Gemeente Roermond hebben financieel bijgedragen.

De bezoeker kreeg middels informatiepanelen en gebruiksvoorwerpen een indruk hoe joden zich aanvankelijk vestigden, met welke alledaagse problemen zij van doen hadden, hoe er sprake was van opgaan in een cultuur naast de tijd van vervolgingen waar ook onze regio mee te maken kreeg, tot aan het joodse leven in de huidige tijd. Al in de middeleeuwen maakten joden deel uit van de bevolking in steden en op het platteland in de grensregio. Later was er sprake van grotere gemeenschappen, m.n. in de steden in Noord-en Midden-Limburg en het midden van de beneden-Rijn. In een aantal steden werden synagogen gebouwd en groeide er joods verenigingsleven. Er vestigden zich in de regio gedurende deze twee eeuwen joodse families van wie de namen velen nog bekend in de oren klinken en die op een of andere manier een plaats in de tentoonstelling hebben gekregen.

Presentatie "Spiegel van Roermond 2009"

12 december 2008

Het eerste exemplaar van de editie 2009 van Rura's jaarboek de Spiegel werd aangeboden aan Burgemeester Henk van Beers. De Spiegel van Roermond 2009 heeft als belangrijkste thema de Tweede Wereldoorlog. Prof. dr. Theo Beckers presenteerde met filmfragmenten en foto’s zijn uitvoerige biografie van de oorlogsburgemeester van Roermond, Paul Johan Reijmer (1882-1952). Het is een schokkend verslag van een falend burgemeesterschap. Mr. Hein van der Bruggen presenteerde zijn biografische schets van Cees Dosker (uitgever van De Nieuwe Koerier in WO II) met vertoning van enkele korte fragmenten uit een Duitse oorlogsvariétefilm. Cees Dosker was krantendirecteur in Roermond, gijzelaar in Buchenwald en later St-Michielsgestel. De heer Luc Wolters gaf een presentatie van zijn artikel over ‘De oorlogservaringen van Alphons Hustinx’. Het betreft met name de laatste oorlogsmaanden van Alphons Hustinx, fotograaf en cineast, met zijn spectaculaire ontsnapping over de Maas in de winter van 1945.

Startsein voor de verdere opbouw van het Cattentorencomplex

14 november 2008

Stichting Rura had deelgenomen aan het tv-programma "Restauratie" om met de hoofdprijs van € 1 miljoen de herbouw van het Cattentorencomplex te kunnen financieren. Ondanks een verdienstelijke tweede plaats kwamen er geen middelen vanuit het programma en noch de Provincie Limburg noch het Rijk gaven subsidie. Uiteindelijk hebben gemeente Roermond en McArthurGlen een belangrijk deel van de uitvoering mogelijk gemaakt. Met name de aanzienlijke gift van McArthurGlen bij de opening van het tweede gedeelte van haar Designer Outlet Centre leidde tot de start van de werkzaamheden aan het Cattentorencomplex. Het startsein werd gegeven door de heer H. van Beers, burgemeester van Roermond, de heer J. van Rey, wethouder Monumenten van gemeente Roermond en de heer M. Bauwens, directeur van McArthurGlen (Designer Outlet Centre).

Voorjaarsbijeenkomst: "De Zouaaf op het Oude Kerkhof"

18 april 2008

Stichting Rura had besloten om het grafmonument van de Zouaaf Küppers op het Oude Kerkhof te laten restaureren. Van de familie Küppers zijn geen rechthebbenden overgebleven, terwijl het monument een van de meest in het oog springende elementen is. De restauratie werd in overleg met de Stichting Oude Kerkhof uitgevoerd. Voorafgaand aan de restauratie vond tijdens de voorjaarsbijeenkomst een bezichtiging van het grafmonument plaats. Daarbij werd ook de Bisschopskapel bezocht evenals de gerestaureerde grafkapel van Fam. Bongaerts. In de nabijgelegen Kapel in 't Zand werd door Maarten Schapendonk een presentatie verzorgd over de geschiedenis van de Zouaven.

Najaarsbijeenkomst: "Van kazemat tot kelderleven"

9 november 2007

In Congrescentrum "Het Forum" stond de najaarsbijeenkomst allereerst in het teken van de presentatie van het boek "Van kazemat tot kelderleven, Roermond 1940-1945" van de hand van de heer Eric Munnicks. Tot in detail wordt de geschiedenis van Roermond tijdens de Tweede Wereldoorlog beschreven. Wat het boek, met een omvang van ruim 640 pagina's, heel bijzonder maakt zijn de vele nog niet eerder gepubliceerde foto's. De auteur overhandigde het eerste exemplaar aan de burgemeester, de heer H. van Beers.

Bovendien werd de Krantenwebsite van het Gemeentearchief Roermond gepresenteerd door archivaris dr. Hans van de Mortel. Hoewel kranten gedrukt worden voor één dag, is de informatie tijdloos. Ze zijn een waardevolle bron voor onderzoek naar het functioneren van de samenleving. Het gemeentearchief beheert een omvangrijke collectie historische regionale kranten uit de periode 1856-2000. Het gedeelte over de periode 1856-1936 was inmiddels gedigitaliseerd. Door de digitale kranten via de website van het gemeentearchief aan te bieden, ontstaat een 24-uurs informatiebalie waar historisch geïnteresseerden, scholieren, toeristen etc. voor informatie terecht kunnen. Wethouder W. Kemp opende de krantenwebsite en de heer drs. Koos Hussem van X-Cago gaf uitleg over de totstandkoming.

Onthulling monument voor de Joodse slachtoffers van de stad Roermond

1 mei 2007

Op het binnenterrein van de synagoge aan de Hamstraat 20 werd een monument onthuld voor de met Roermond verbonden joodse slachtoffers van de vervolging in de Tweede Wereldoorlog. De Stichting Rura had het initiatief genomen voor de oprichting van dit monument en met financiële ondersteuning van de Gemeente Roermond gerealiseerd. De Maastrichtse kunstenaar Appie Drielsma heeft een in roestvrij staal uitgevoerd monument ontworpen met daarop de namen van alle 133 aan ons bekende slachtoffers. Het monument werd onthuld door de voorzitter van de Israëlitische gemeente in Limburg, de heer B. Wesly en de burgemeester van Roermond, de heer H. van Beers. Rabbijn Schapiro heeft daarbij een herinneringsgebed uitgesproken.

Najaarsbijeenkomst: "De kwestie Maasniel"

27 oktober 2006

In samenwerking met "Neel Laef" werd in Congrescentrum "Het Forum" te Maasniel het boek "De kwestie Maasniel: hoe een Limburgse gemeenschap vocht voor haar identiteit" gepresenteerd. Prof. Dr. Theo Beckers gaf een voordracht over zijn boek met een doorkijk op de ontwikkeling van stad-platteland relaties in Midden-Limburg. De plattelandsgemeente Maasniel is in 1959 bij het stedelijke Roermond gevoegd, de eerste grote herindeling in Limburg. De auteur interviewde ooggetuigen: de Maasnieldenaren Maan Joosten, Hein van der Bruggen, Nellie Bongaerts, Fons Even en Jan Cox. De heer Eric Fröhlich geeft als afsluiting een korte toelichting op het nieuwe Congrescentrum "Het Forum", voor de meesten een onbekende, interessante lokatie.

Eerste orgelconcert Caroluskapel door Philippe Lefebvre

19 mei 2006

De restauratie van het historische orgel in de Caroluskapel was begin 2006 voltooid. Ook Rura had zich ingespannen om deze restauratie tot stand te brengen. In samenwerking met de Orgelkring Roermond werd een eerste publieke concert aangeboden aan Ruradonateurs. Het concert werd korte ingeleid met een toelichting op de restauratie door organist Jean-Pierre Steijvers. Het concert op het orgel werd vervolgens gegeven door de heer Philippe Lefebvre, titulair organist van de Notre-Dame in Parijs. Hij was op 19-jarige leeftijd al organist van de kathedraal van Arras en in 1976 werd hij aangesteld als organist van de kathedraal van Chartres. 10 jaar later, in 1985, werd hij gekozen tot opvolger van Pierre Cochereau als organist van de Notre-Dame te Parijs.

St. Christoffelkathedraal: "Sprekend Monument"

27 januari 2006

De première van de filmproductie "Sprekend Monument" van Bavo Crombach Produkties vond plaats in de St. Christoffelkathedraal na de officiële aanbieding van het eerste exemplaar (dvd) aan de Bisschop, mgr. F. Wiertz. De heer J. Wijnands gaf vervolgens een toelichting over de verdere renovatieplannen voor de St. Christoffelkathedraal nu de eerste fase van de renovatie gereed is gekomen. Het daarbij behorende beglazingsplan, werd toegelicht door de architect, de heer P. Mertens. Glazenier Diego Semprun Nicolas presenteerde tenslotte zijn glasontwerp voor vier ramen van de Maria-kapel.

Presentatie "Spiegel van Roermond 2006"

17 december 2005

In de Luytenzaal van het Stedelijk Museum Roermond werd de veertiende editie van de Spiegel aangeboden. Twee artikelen uit dit jaarboek van Rura kregen nadere aandacht. Het biografisch portret van beeldend kunstenaar Joep Nicolas (1897-1972) werd door drs. Ridsert Hoekstra, conservator van het Stedelijk Museum Roermond, toegelicht. Naar aanleiding van het artikel "De ondergang van Joods Roermond 1940-1945" werden de eerste exemplaren van de Spiegel aangeboden aan Eddy Falkenstein, Emmy Goudsmit-Cardozo en Henri Goudsmit, Roermondse overlevenden en nakomelingen van slachtoffers van de holocaust.

Najaarsbijeenkomst: restauratie Ursulakapel en "de Cuypers-code"

14 oktober 2005

In de Ursulakapel (Voogdijstraat) werd allereerst "De geschiedenis van de Ursulakapel en de restauratie ervan" gepresenteerd door de heren Th. Verschoor en J. Schreurs, waarin ook de ramen en andere monumentale waarden aan bod kwamen. Vervolgens gaf dr. B. van Hellenberg Hubar een inleiding en presentatie over "De Cuypers-code", waarmee de symboliek op het grafmonument van dr. Pierre Cuypers wordt geanalyseerd. Naar aanleiding van de restauratie van het familiegraf van Cuypers heeft zij met collega Don Rackham cultuurhistorisch onderzoek verricht. De grote verrassing hiervan was dat thema's waarmee Cuypers zijn leven lang bezig is geweest en die hij onder meer heeft verwerkt in het decoratieprogramma van het Rijksmuseum, in dit grafmonument heel compact terugkeren. Behalve deze Cuyperscode blijkt het graf een eerbetoon te zijn aan zijn beide vrouwen.

60 jaar bevrijding van Roermond

25 februari 2005

Op 1 maart 2005 was het 60 jaar geleden dat Roermond werd bevrijd. De Stichting Rura had ter gelegenheid hiervan een "herinneringsbox" samengesteld en deze gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Minderbroederskerk. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de Burgemeester van Roermond, de heer H. van Beers. Drs. Piet Hammes gaf bovendien een inleiding met de titel "Herinneringen", gebaseerd op documenten van Joep Raab en eigen oorlogsherinneringen. Bovendien werd na 60 jaar weer "Het Bevrijdingslied" gezongen, nu door Geert Belgers en begeleid door Jean-Pierre Steijvers.

In de box zijn o.a. verzameld: "Oorlogsherinneringen" een dagboek van zuster Agnes Remmers (Stichting Dominicanessen aan de Steegstraat), een dagboek van de bekende kapper Jo Minten, een gedeelte van het Oorlogskookboek van Alda Geurts, de Bevrijdingskrant van 3 maart 1945, meer dan 20 foto's uit het archief van Alphons Hustinx en een groot aantal herinneringsdocumenten.

Presentatie "Straatnamen van Roermond" en renovatie Kathedraal

5 november 2004

Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 5 november 2004 in de Kathedraal werd het boek "Straatnamen van Roermond" gepresenteerd met een inleiding door Jan Huyskens. Het eerste exemplaar werd door voorzitter L. van Marion uitgereikt aan wethouder G. IJff. Hierna werd een toelichting gegeven op de definitieve eerste fase van de renovatie van de St. Christoffelkathedraal. De benodigde financiële middelen waren inmiddels bijeengebracht en de eerste fase kon van start gaan.

Voorjaarsbijeenkomst 2004: Synagoge, Regentenzaal Prinsenhof en grafmonument Munsterkerk

9 juli 2004

De voorjaarsbijeenkomst 2004 werd in MFC 't Paradies gehouden, van waaruit een drietal monumenten in de directe omgeving werden bezocht. Als eerste werd de Synagoge aan de Hamstraat bezocht met een uitleg inzake de noodzakelijke restauratie ervan. Hierna werd een bezoek gebracht aan de Regentenzaal in het Prinsenhof. De wandeling werd afgerond met een kijkje bij het grafmonument in de Munsterkerk met een toelichting op de restauratie daarvan. In MFC 't Paradies droeg Jan Bremmers uit Vlodrop enkele van zijn gedichten voor en volgde de presentatie van het eerste deel van een serie brochures over "Monumentaal Roermond".

Rura schenkt straatnaamborden Kraanpoort en Swalmerstraat

7 november 2003

Wethouder G. IJff onthulde de eerste straatnaamborden van de Swalmerstraat en de Kraanpoort, waarop weer een korte toelichting op de straatnaam werd gegeven. De toelichting werd sinds enige tijd bij vervanging van de borden weggelaten en bij nieuwe straatnaamborden niet meer toegepast. Rura betreurde dat en had ervoor geijverd de toelichting op de borden weer in ere te herstellen. De gemeente Roermond had hiermee ingestemd en toegezegd, dat bij nieuwe straatnaamborden de toelichting op de naam weer werd ingevoerd.

Omdat simpelweg vervanging van de bestaande borden een kostbare zaak zou worden, waarvoor de gemeente niet de financiële middelen heeft, zijn de eerste borden voor de gehele Swalmerstraat en de Kraanpoort door Rura aan de gemeente aangeboden als geschenk in verband met het 40-jarig bestaan van de Stichting Rura.

Ingezegening Kruis Prins Bernardstraat

26 september 2003

Van de vroegere naoorlogse Noodkerk, hoek Pr. Bernardstraat (Roermondse Veld) was het gietijzeren nokkruis bewaard gebleven. Op de plaats van deze Noodkerk staat in 2003 het gebouw van de Sint Vincentiusvereniging. Op initiatief van de werkgroep Kruisen, Kapellen en Putbeelden van Stichting Rura is het kruis fraai opgeknapt en na akkoord van het bestuur van de St. Vincentiusvereniging is het op de oorspronkelijke plaats terug gebracht. Hier werd het kruis daags voor de Vincentiusdag plechtig ingezegend door de Zeereerwaar

Geef hier uw reactie
Verberg reactieformulier

Uw reactie

Naam

Woonplaats

Opmerking

anti-spam beveiliging
CAPTCHA Image

Voer de letters en cijfers
van het naastgelegen plaatje
in dit veld in, of
Klik hier voor een andere afbeelding
De achtergrondfoto: De Rijks HBS, een 'geschenk' van de liberale staatsman Thorbecke aan het katholieke Roermond.

Op de achtergrond: de Rijks HBS

Met de realisatie van de Rijks Hogere Burgerschool zorgde Staatsman Thorbecke in 1864 voor een stevige onderwijsrel in de katholieke bisschopsstad Roermond. In Rura's jaarboek Spiegel van Roermond 2011 is een artikel van drs. Jean Beyers opgenomen over deze "controversiële aanwinst". Beyers schrijft een jaar later voor de Spiegel het artikel 'de Rijks HBS in de twintigste en eenentwintigste eeuw'.