Boeken

Stichting Rura publiceert zeer regelmatig boeken over historische en culturele Roermondse wetenswaardigheden. We stellen de boeken graag aan u voor.

Uit de voorraad van de Stichting Rura zijn een aantal boeken nog verkrijgbaar voor Rura donateurs. Meer informatie over voorraad en bestelwijze.

Roermond, biografie van een stad en haar bewoners

De geschiedenis van de stad, in woord en beeld gebracht door prof. dr. Peter J.A. Nissen en coauteur mr. Hein van der Bruggen. De Roermondse historie herschreven in liefst 670 pagina's, op basis van nieuw onderzoek.

Bij de plek waar de Roer in de Maas uitstroomt, ontstond in de twaalfde eeuw een nederzetting die in het begin van de dertiende eeuw uitgroeide tot een stad. Deze werd hoofdstad van het Overkwartier, een van de vier delen waaruit het hertogdom Gelre bestond. Roermond werd een centrum van lakenhandel en maakte deel uit van het Hanzeverbond. Te beginnen met de grafelijke Munsterabdij vestigde zich een groot aantal kloosters in de stad. In de zestiende eeuw werd Roermond bisschopsstad en hoofdstad van het Spaans gebleven deel van Gelre. In de negentiende eeuw ontwikkelde de stad zich tot een vroeg centrum van industriele bedrijvigheid, tot een onderwijsstad en - met de ateliers van architect Cuypers - tot een centrum van kerkelijke kunst. Deze integrale stadsgeschiedenis van Roermond beschrijft de wisselwerking tussen de plek en de mensen die er leefden: een biografie van een stad en haar bewoners.

"Roermond, biografie van een stad en haar bewoners"
door prof. dr. Peter J.A. Nissen en coauteur mr. Hein van der Bruggen
ISBN 978-90-87041-92-2
Prijs: € 35,00

Kluizenaars in de stad

Drs. Birgit Dukers deed gedurende 4 jaren (2005-2009) onderzoek naar de bouwgeschiedenis van het voormalig Kartuizerklooster in Roermond, waarvan tot in onze dagen kerk, refter, kapittelzaal en kruisgangen bewaard bleven. Daarmee is dit het enige kloostergebouw van deze strenge orde, dat nog in Nederland bestaat.

Drs. Dukers bracht de ontwikkeling van het complex vanaf de stichting in de 14e eeuw in kaart. Het onderzoek van bewaard gebleven gebouwen, archeologisch en archieven onderzoek leverde ontdekkingen en nieuwe inzichten op. Het resulaat van deze gedegen studie is verwerkt in een prachtig verzorgd en rijk geïllustreerd boek (286 pagina"s).

"Kluizenaars in de stad" door Drs. B.A.J.T. Dukers
ISBN 978-90-74602-21-1
Prijs: € 27,90

Het zotte vleesch

Op 30 april 1907 werd in Roermond de joodse schrijver Jacob Hiegentlich geboren. Hiegentlich heeft zijn gehele jeugd doorgebracht in Roermond en daar het grootste gedeelte van zijn middelbare schoolopleiding gevolgd. In zijn werk spelen de stad Roermond en haar burgers vaak een belangrijke rol. Op 17-jarige leeftijd schreef Hiegentlich zijn eerste roman: "Het zotte vleesch". Dit boek is in het kader van de herdenking van zijn 100ste geboortedag in 2007 door Rura gepubliceerd.

Als artistieke, maar vooral als joodse inwoner van het katholieke Roermond was hij een scherpe waarnemer van het dagelijks leven in de stad. Veel personen die hij in Roermond gekend heeft, zijn later in zijn romans terug te vinden. Door het gehele werk van Hiegentlich speelt zijn strijd tegen het antisemitisme en het in de jaren twintig en dertig opkomend fascisme.

In Het zotte vleesch, op pagina 11, beschrijft Jacob Hiegentlich zijn eigen uiterlijk, al hij noemt hij zichzelf in het boek Peter Wiranowitsch:
"Hij had z’n haren lang laten groeien, die golfden langs zijn blanke gezicht. Hij droeg ’n gouden bril met groote, ronde glazen, waarachter z’n grijsgroene oogen klein waren. Z’n zinnelijke mond was vol en rood. Daarboven boog zich de sierlijke Hebreeuwsche neus à la Sarah Bernard. Z’n gelaat ging in ’n weeke, ronde lijn, die hem iets vrouwelijks gaf en hem een joodsch melancholiek uiterlijk verleende."

Omdat in dat boek enkele Roermondse burgers beledigd werden en wellicht de strekking van het boek te vrijmoedig was naar toenmalige Roermondse begrippen, heeft Hiegentlichs vader Sallie vrijwel de gehele oplage opgekocht en laten vernietigen. Er is echter alsnog een exemplaar teruggevonden. Met toestemming van de erven Jacob Hiegentlich is dit boek in het kader van de herdenking van de 100ste geboortedag in 2007 opnieuw gepubliceerd. Het boek is voorzien van de oorspronkelijke tekeningen van de hand van de Roermondse kunstenaar Jules Rummens.

De heruitgave is niet beperkt tot "Het zotte vleesch". Het boek bevat ook drie novellen; "Mirjam", "Provincie" en "Vlucht uit de Vrouwenwereld". Ook deze drie novellen handelen over gebeurtenissen in Roermond. Tenslotte zijn bij de heruitgave vele gedichten van Hiegentlich gevoegd. Die gedichten geven, meer nog dan zijn proza, inzicht in de persoonlijkheid van Hiegentlich. Daarbij zit ook zijn eerste gedichtenbundel "Die rote Nacht, Spätjahr", die Jacob Hiegentlich op vijftienjarige leeftijd liet verschijnen. Het is een unieke uitgave geworden.

Jacon Hiegentlich heeft naast een groot aantal andere verhalen nog enkele andere romans geschreven, zoals "Onbewoonbare wereld", "Schipbreuk te Luik" en "Met de stroom mee" (postuum verschenen). Bij het bericht van het bombardement op de stad Rotterdam op 14 mei 1940 deed Jacob Hiegentlich een poging tot zelfmoord. Op 18 mei 1940 stierf hij. In 1949 verscheen een bloemlezing van zijn werk met een levensbeschrijving, verzorgd door Catharina Ypes.

Mede dankzij een grote bijdrage van de Roermondse Rabobank was de Stichting Rura in staat (tot 2007) deze unieke Hiegentlichuitgave aan haar donateurs aan te bieden voor een speciale donateursprijs van € 10,-. Op 1 mei 2007 werd een speciale Rurabijeenkomst ter herdenking van de 100ste geboortedag van Hiegentlich georganiseerd, waarbij Rura-donateurs het boek in ontvangst konden nemen.

Het boek is nu nog enkel verkrijgbaar in de boekhandel voor de prijs van € 25,00.

Straatnamen van Roermond

Roermond als stad bestaat zo"n 775 jaar. Al spoedig begon men de straten namen te geven om ze van elkaar te kunnen onderscheiden. De belangrijkste werden ook al spoedig verhard, wat in het huidige Nederland zeldzaam was. Sedert het einde van de 19e eeuw worden de namen vastgesteld door de gemeenteraad. Daar zat vaak een gedachte en filosofie achter. Zo laten straatnamen soms nog (ver)oude(rde) sympathieën doorschemeren.

Na de oorlog is Roermond ruimtelijk enorm gegroeid. De bebouwde oppervlakte is misschien wel 20 keer zo groot als in 1945. Rura heeft de geschiedenis van de straten te boek gesteld van Ab... tot Zwartbroekstraat en alles wat daar tussen ligt, van snelweg tot zandpad. Ook is aandacht besteed aan de wijze van verharding en de nutsvoorzieningen.

Het boek "Straatnamen van Roermond" is wijksgewijze ingedeeld en voorzien van talloze oude afbeeldingen en kaarten. Voor iedere inwoner een onmisbare encyclopedie en een feest van herkenning.

Prijs: € 20,00 (uitverkocht)

Herinneringsbox Roermond Bevrijd

Op 1 maart 2005 was het 60 jaar geleden dat Roermond werd bevrijd. De Stichting Rura heeft ter gelegenheid hiervan een herinneringsbox samengesteld, waarin o.a. verzameld zijn: "Oorlogsherinneringen", een dagboek van zuster Agnes Remmers (Stichting Dominicanessen aan de Steegstraat), een dagboek van de bekende kapper Jo Minten, een gedeelte van het Oorlogskookboek van Alda Geurts, de Bevrijdingskrant van 3 maart 1945, meer dan 20 foto"s uit het archief van Alphons Hustinx en een groot aantal herinneringsdocumenten.

Prijs: € 20,00

Een kroniek van zeven maanden

Een dagboek van de barre periode van september 1944 tot begin maart 1945, de belegering van Roermond, met een aantal gedichten van Jo Hansen en een lijst van de Roermondse oorlogsslachtoffers.

Prijs: € 2,00

De akkoorden van het gemoed

Een schitterende bloemlezing van het Roermondse literaire leven in de 19e eeuw, samengesteld en geschreven door Prof. Dr. Peter Nissen. Het boek is voorzien van een royale inleiding over het literaire en culturele leven in de stad Roermond, terwijl iedere schrijver apart besproken wordt met een of meerdere citaten uit het eigen werk.

Besproken worden Emile Seipgens, Etienne Laisné, Jan Pieters, Charles Guillon, Antoine Scheen, Rudolf Pieters, Pierre Cuypers, Hendrik Pieters, Alphonse Schieffer, Michael Smiets, Jean Rijkers, Jan Baptist Sivré, Jean Gabriëls, Jacob Waterreus, A.F. Van Beurden, Jos Luyten, Laurent Routs, Frans Sagers, J.M. Jansen, Dr. Louis Simons, Jozef de Ras en Henri Borel.

Prijs: € 15,00

Verscheurd Paradijs

Een aanzet tot een bloemlezing van het Roermondse literaire leven in de 20ste eeuw, samengesteld en becommentarieerd door Prof. Dr. Peter Nissen.

Besproken worden A.F. van Beurden. Pierre Francken, Sjaak Körner, Driek Rademaekers, P.R.O. Peller, Edmond Nicolas, Gabriël Gorris, Jacob Hiegentlich, Henri Smeets, Paul Frische, Jo Hansen, Paul van den Goor, Huub Graus en Sjaak Graus.

Prijs: € 2,00

Jacob Hiegentlich

Beschouwingen over de Roermondse schrijver van de hand van Prof. Dr. Peter Nissen en Prof. Dr. Wiel Kusters; enkele gedeelten van het werk van Hiegentlich zijn opgenomen.

Prijs: € 3,50

Een snuifje Roermond

In opdracht van Rura wandelden Leo Herbergs en Toon Willemse langs kenmerkende monumenten van Roermond en beschreven en tekenden zij deze op fraaie wijze.

Prijs: € 4,00

Emile Seipgens

Biografie van de hand van Prof. Dr. Peter Nissen met een volledige tekstuitgave van de opera-bouffe Schinderhannes.

Prijs: € 4,00

Roermonds Zilver

Fraai overzicht van de hand van Mr. W.E.S.L Keyser-Schuurman over de zilverkunst in Roermond en Roermond als zilverstad.

Prijs: € 7,50

Kijken naar Monumenten

Een uitgave van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg over hoe wij met monumenten kunnen leven.

Prijs: € 8,50

Duizend jaar Herten

De geschiedenis van de gemeente Herten naar aanleiding van het 1000-jarig bestaan in 1968.

Prijs: € 12,50

Om de spaarcenten van de kleine man

Schrijver Dr. Ton Thelen. De geschiedenis van de Roermondse Spaarbank Vereeniging vanaf 1879 met de daaraan verwante instellingen zoals o.a. de Vincentiusvereniging, de R.K. Volksbond, de Burgersociëteit.

Prijs: € 15,00

Arbeid en Bezieling

De esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdingk Thijm en V.E.L. de Stuers en de voorgevel van het Rijksmuseum. Proefschrift van Dr. Bernadette van Hellenberg Hubar.

Prijs: € 35,00

Van Vazal tot onderkoning

1ste druk van de biografie van Louis Maria Beel, Roermondenaar van geboorte, later Minister President en vice-voorzitter van de Raad van State. Schrijver Dr. Lambert Giebels.

Prijs: € 7,50

Geschiedenis van het seminarie van het eerste Bisdom Roermond (1570-1813)

Schrijver: Dr. W.F.M. Hamans.

Prijs: € 20,00

Variatie en verandering in het Montforts

Dissertatie van Dr. Pierre Bakkes.

Prijs: € 25,00

Geef hier uw reactie
Verberg reactieformulier

Uw reactie

Naam

Woonplaats

Opmerking

anti-spam beveiliging
CAPTCHA Image

Voer de letters en cijfers
van het naastgelegen plaatje
in dit veld in, of
Klik hier voor een andere afbeelding
De achtergrondfoto: het beeld van Pierre Cuypers kijkt uit op 'zijn' Munsterkerk.

Op de achtergrond: Cuypers en de Munsterkerk

Rijksbouwmeester dr. Pierre Cuypers (1827-1921) is vereeuwigd in brons op het Munsterplein. Hier kijkt hij uit op één van zijn meest ingrijpende restauraties: de Munsterkerk. Het bronzen beeld is in 1929 ontworpen door de gerenommeerde beeldhouwer August Falise. Pas negen jaar na Cuypers' overlijden wordt het beeld feestelijk onthuld in het bijzijn van Prins Hendrik der Nederlanden.