Nieuws van Rura

Stichting Rura houdt u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, in een gepaste, rustige frequentie. Nu actueel:

Oudere nieuwsberichten vindt u op onze archiefpagina.

Op zoek naar oud nieuws uit Roermond? Raadpleeg dan het digitale krantenarchief van Gemeentearchief Roermond: www.gemeentearchief.roermond.nl.

11 oktober: Lezing ‘De Roer van bron tot monding’

In samenwerking met Rura verzorgt het LGOG de lezing ‘De Roer van bron tot monding’. Inleider is Ivo Op den Kamp. De lezing is woensdag 11 oktober in het Cuypershuis (Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond); aanvang 19.30 uur.

Iedereen in Roermond en Midden-Limburg kent de Roer. Maar waar komt dit riviertje nu eigenlijk vandaan en door welke landschappen stroomt ze? Welke planten en dieren kunnen we langs de Roer vinden? En de Roer leverde vroeger stroom voor watermolens, maar er waren nog veel meer ambachten langs de Roer te vinden. Dit alles komt terug in deze lezing.

Lees verder...

Voorjaarslezingen LGOG in 2017

In samenwerking met Rura houdt het LGOG in het voorjaar van 2017 vier lezingen. Op maandag 6 februari werd begonnen met een lezing in het Cuypershuis over de architect Eduard Cuypers (Roermond 1859 – 1927 Den Haag).

Verder op het programma in het voorjaar van 2017: Maurice Heemels over begraafcultuur (6 maart), Rob Dückers over de schilder Jean Malouel (3 april) en Harrie Frencken over de zorg voor psychiatrische patiënten in Limburg door de eeuwen heen (1 mei).

Lees verder...

Hein van der Bruggen Lid van Verdiensten

Rura heeft Hein van der Bruggen benoemd tot Lid van Verdiensten.

Het bijbehorende zilveren Rura-kroontje is hem donderdag 15 december door zijn partner opgespeld tijdens de jubileumviering van De Spiegel in TheaterHotel de Oranjerie. Van der Bruggen is zolang De Spiegel bestaat hoofdredacteur daarvan; hij was ook Rura-voorzitter (1991-1998).
Foto: Pim Ermers

15 december 2016: Rura viert 25e Spiegel van Roermond

De presentatie van de jubileumversie van Rura's jaarboek: de 25ste ‘Spiegel van Roermond’ vond plaats op donderdag 15 december 2016 in de schouwburgzaal TheaterHotel de Oranjerie.

Bij verschijning van de 25e editie heeft Hein van der Bruggen het eerste exemplaar van De Spiegel van Roermond 2017 aangeboden aan locoburgemeester Ferdinand Pleyte. De presentatie werd muzikaal opgeluisterd door het vrouwelijk zangkwartet FamFort met Naud Reyners als muzikaal leider/pianist. Ook zanger Rob Reyners (neef van) zong. De muziek was een hulde aan Jan Huyskens (z.g.) van wie tal van liedjes zijn gezongen.
Foto: Pim Ermers

Lees verder over De Spiegel...

Open Monumentendag 2016: Gemeentearchief open!

Tijdens Open Monumentendag, zaterdag 10 september, was ook het Roermondse Gemeentearchief geopend. Iedereen was van harte welkom voor rondleidingen. Bovendien werd er de met prijzen bekroonde documentaire vertoond van Peter Crins over de historische familieboerderij ‘De Meysbergh’.

Het thema van de open monumentendag Roermond was dit jaar ‘Iconen & symbolen’. Een groot aantal monumenten in Roermond was toegankelijk en vaak was er een rondleiding. Ook het Gemeentearchief was opengesteld, waarbij er uitleg werdt gegeven over het gebouw en de historische directiekamer van Hans van de Mortel. Tevens waren er rondleidingen door het depot van het archief in de kelder.

Daarnaast werd er in de leeszaal doorlopend een met prijzen bekroonde documentaire vertoond van Peter Crins over de historische familieboerderij ‘De Meysbergh’. De Meysbergh is een videodocumentaire met als rode draad de boerderij van de voorouders van Peter Crins. Deze documentairemaker en amateurhistoricus heeft archieven en de geheugens van de hoofdpersonen uitgeplozen om daarmee de invloed van “de grote politiek in Europa” op het Limburgse platteland weer te geven. De documentaire laat met archieffoto’s, interviews en documenten op een verrassende wijze “Zeugen des Jahrhunderts” zien.

Roermond orgelstad: 4 unieke concerten

Roermond is hard op weg uit te groeien tot orgelstad. De Stichting Orgelkring Roermond grijpt haar tweede lustrum aan in een reeks van vier orgelconcerten evenveel wereldtoppers te laten spelen. Zo werd Philippe Lefebvre, titulair-organist van de Notre Dame in Parijs, weer naar Roermond gehaald voor het jubileumconcert op zondag 29 mei 2016. Hij keert terug in de Caroluskapel waar hij tien jaar geleden het toen pas gerestaureerde orgel bespeelde. Op 3 juli 2016 speelde de wereldberoemde Amerikaanse organist Wolfgang Rübsam in de Caroluskapel. Hij werd gevolgd op 26 juli door Jean-Pierre Steijvers en op 9 augustus door de Japanse Ikuyo Mikami. Beiden bespeelden het orgel in de Munsterkerk.

Tien jaar geleden heeft de Fa. Verschueren te Heythuysen het Robustelly-Louvigny-orgel van de Caroluskapel aan de Roermondse Swalmerstraat gerestaureerd. In de afgelopen tien jaar zijn ongelofelijk mooie concerten gerealiseerd. Onder de grote namen waren Gustav Leonard, Ton Koopman, James David Christie, Maasaki Suzuki, Ludger Lohman en ook Philippe Lefebvre.

De orgelkring Roermond is financieel en anderszins ondersteund door de Stichting Rura, Van der Valk Roermond, de Vrienden van de Orgelkring Roermond, Stichting 1880, Fa. Verschueren Ittervoort, Bisdom Roermond, Gemeente Roermond, Rabobank en Studiolicht.

De website van de Stichting Orgelkring Roermond: www.orgelkringroermond.nl.

Conservering reliekenschat

Onder de titel ‘Verborgen vroomheid; de herontdekking van de reliekenschat van de Roermondse Munsterkerk’ was 23 april 2016 een bijeenkomst gewijd aan de herontdekking – in twee fases – van de kostbare relieken die deze kerk bezat. In 2001 werden tijdens inventarisatiewerkzaamheden op de zolder van de Roermondse Munsterkerk de restanten van een in oorsprong laat-middeleeuwse reliekenschat ontdekt.

Experts en wetenschappers uit binnen- en buitenland kwamen zaterdag 23 april 2016 in de O.L.V. Munsterkerk vertellen over hun fascinerende onderzoek naar deze laatmiddeleeuwse, met kostbare materialen versierde botfragmenten en schedels. Tijdens deze bijeenkomst is de aftrap gegeven voor de fondsenwerving voor de conservering en presentatie van deze relieken. Naast fondsenwerving wordt ook via crowdfunding getracht middelen bijeen te brengen om deze in Nederland unieke collectie relieken voor het nageslacht te bewaren en aan het publiek te tonen op de plek waarvoor ze bedoeld zijn: in de Roermondse Munsterkerk.

Meer informatie: www.reliekenvondst.nl

2 mei 2016: lezing Joodse vervolgden 1933-1945

Op maandag 2 mei vond weer een LGOG-lezing plaats in het Cuypershuis. De lezing had als thema ‘Joodse vervolgden in Noord-Limburg 1933-1945’. De inleider was Gerrit van der Vorst. Voor LGOG-en Rura-donateurs was de lezing gratis toegankelijk.

Gerrit van der Vorst (Venlo, 1946) deed vanaf 2008 onderzoek naar oorlogsgebeurtenissen in Noord-Limburg. Onder meer in het Nationaal Archief, het NIOD, de gemeentearchieven van Roermond en Venlo en het Gestapo-archief in Düsseldorf. Behalve artikelen heeft Van der Vorst een tweeluik in boekvorm geschreven over de Jodenvervolging in Noord-Limburg. In 2014 verscheen het eerste deel, ‘Een diepzwarte sluier, de grensstad Venlo en de Jodenvervolging’. Naar verwachting zal het tweede deel in mei a.s. verschijnen. ‘Het kapitaal van Sal Walvis, En andere verhalen over joodse vervolgden in Noord-Limburg’ bundelt acht grondig uitgewerkte verhalen.

Voor de pauze werd de periode 1933-1940 behandeld. Na de machtsgreep van Hitler namen jaarlijks gemiddeld 25.000 joodse Duitsers de vlucht uit hun vaderland. Ze waren nergens welkom, waardoor een vluchtelingenprobleem ontstond. Na de Anschluss van Oostenrijk (12 maart 1938) en de Reichskristallnacht (9/10 november 1938) explodeerde dat probleem tot een ramp. Documenten over het Nederlandse vluchtelingenbeleid, die in 1988 werden herontdekt, boden een schokkend beeld. Aan de hand van dramatische lotgevallen van vluchtelingen werd besproken hoe het - inhumane - vluchtelingenbeleid uitpakte in een grensstad als Venlo. Ook de gang van zaken in Roermond werd toegelicht.

Na de pauze werd de Jodenvervolging tijdens de bezetting belicht. Daar is inmiddels veel over bekend, maar er zijn nog steeds onderzoeksdoelen. Dat kan geïllustreerd worden met de speurtocht naar het Poolse graf van een Venloos Holocaustslachtoffer. De spreker behandelde ook de lotgevallen van de joodse familie Sternfeld-Egger uit Roermond. Vader, moeder en twee zoons werden slachtoffer van de Holocaust. Oudste zoon Jo overleefde als enige de oorlog, maar was als verzetsman betrokken geraakt bij de liquidatie van de joodse onderduiker Sal Walvis op 15 juli 1944. Een tragische geschiedenis waarin meerdere aspecten en dilemma’s van onderduiken, gewapend verzet en rechtspleging aan bod komen.

Rura Voorjaarsbijeenkomst 2016

Op woensdag 6 april 2016 hield Rura de voorjaarsbijeenkomst 2016 in de ECI Cultuurfabriek. Eerste inleider was Birgit Dukers die de bouwhistorie van twee panden aan de Varkensmarkt toelichtte. Na de pauze was er een duopresentatie van Ingrid M.H. Evers en Gerard van de Garde over fotografie in historisch perspectief.

Het programma van deze avond was als volgt:

19.30 uur
Welkomstwoord door voorzitter de heer Jac Breugelmans

19.35 uur
Drs. Birgit Dukers, bouwhistoricus, over het pand Markt 35-Varkensmarkt 1: een dwarsdoorsnede van de Roermondse geschiedenis
Op het kruispunt van de Roermondse Markt met de Varkensmarkt, liggen twee panden waarvan de huidige voorgevels nauwelijks enige aandacht trekken. In het linker zat een winkel, in het rechter een chinees restaurant. Wat bij weinig mensen bekend is, is dat het oorspronkelijk om één groot voornaam huis ging, dat in de zeventiende eeuw in het bezit was van de belangrijke Roermondse regentenfamilie Van Dulcken. Het pand was een woonhuis annex postkantoor en diende later als hospitaal en daarna achtereenvolgens als ambtswoning voor de garnizoenscommandant, de kanselier van het Hof van Gelre en het hoofd van de gendarme. Over de gebruiksgeschiedenis is zodoende wel een en ander bekend (en ook al gepubliceerd), maar onlangs heeft er een bouwhistorisch onderzoek plaats gevonden, waarbij er meer informatie naar voren is gekomen over de bouwgeschiedenis van het pand. Deze blijkt veel verder terug te gaan dan de zeventiende eeuw. In deze lezing werden de ontdekkingen die tijdens het onderzoek zijn gedaan gepresenteerd.

20.15 uur
Pauze

20.30 uur
Duo-lezing Drs. Ingrid M.H. Evers en drs. Gerard van de Garde over fotografie.

Drs. Ingrid M.H. Evers, freelance historicus, presenteert "Tekenaars met licht, de eerste fotografen in Limburg, 1844-1900".
Nadat Louis Daguerre in 1839 een procedé had uitgevonden om ‘lichtbeelden’ blijvend vast te leggen op een verzilverde plaat, doken enkele jaren later de eerste daguerreotypisten op in Limburg. Sommigen kwamen uit België en Duitsland en leidden een reizend bestaan, anderen woonden hier en hadden zich het procedé eigen gemaakt. Enkele jaren later ontstonden nieuwe technieken en groeide het aantal personen dat van de fotografie zijn beroep wilde maken. Wie waren deze vroege fotografen, waarvan er sommigen zich vestigden in Roermond? Konden zij leven van hun werk en hoe beoordeelde hun clientèle het resultaat van hun ‘tekenen met licht’?

drs. Gerard van de Garde presenteert vanuit het Historiehuis: "Fotografie tussen ambacht en kunst. Expressieve fotografie na 1915".
Na 1915 gingen amateur- en beroepsfotografen dankbaar gebruik maken van nieuwe technische mogelijkheden (kleur, kortere belichtingstijden, gebruiksgemak). Bovendien vroegen geïllustreerde tijdschriften als Het Leven om opvallende, aansprekende foto’s. Door dit alles werden foto’s expressiever en persoonlijker. In het digitale tijdperk nam de creativiteit in de fotografie een nog hogere vlucht. Dat alles zien we terug in het werk van bekende, minder bekende en nog onbekende fotografen in de nieuwe tentoonstelling Andere tijden door andere ogen, Roermondse fotografen van 1850 tot nu, die te zien is in het Historiehuis.

De avond was gratis toegankelijk voor Rura donateurs.

5 apr 2016: lezing Drie Limburgse oorlogsburgemeesters

Het bestuur van LGOG Kring Gelders Overkwartier van Roermond nodigde u uit voor haar derde lezing van 2016: "Drie Limburgse oorlogsburgemeesters". Deze lezing werd verzorgd door dr. Fred Cammaert, historicus, gepromoveerd in 1994 op het oorlogsverzet in Limburg. Entree: € 2,50, LGOG leden en RURA donateurs hadden gratis toegang.

De lezing ging over Marcel van Grunsven, burgemeester van Heerlen, Paul Reymer, burgemeester van Roermond en Albert den Rooijen, burgemeester van Echt. Marcel van Grunsven werd in 1926 op 29-jarige leeftijd benoemd tot burgemeester van Heerlen en bleef dit tot zijn pensionering in 1961. Tijdens de oorlogsjaren bleef hij aan om pas aan het einde van de bezetting van Heerlen, kort voor de bevrijding op 17 september 1944, onder te duiken. Bij haar bezoek aan Limburg in het voorjaar van 1945 sprak koningin Wilhelmina vol bewondering voor hem de woorden: 'Eindelijk een echte burgemeester'.

Roermond kreeg in 1935 een nieuwe burgemeester, de oud-minister Paul Reymer. Hij bleef als burgemeester aan tot de zomer van 1943. In alle stilte vertrok hij uit de stad. Direct na de bevrijding werd hij gearresteerd en in Roermond gevangen gezet. Op 8 juli 1947 werd hij voorwaardelijk buiten vervolging gesteld. Uiteindelijk werd hij in 1949 oneervol ontslagen met ingang van 6 september 1943, zulks met ontneming van zijn pensioenrechten. Zijn biografie Reijmers keus. De pijnlijke neergang van een burgemeester in oorlogstijd van de hand van emeritus hoogleraar Theo Beckers verscheen in Spiegel van Roermond 2009.

Albert den Rooijen was leider van de Distributiedienst in Roermond en als zodanig benoemd door burgemeester Reymer. Met goedkeuring van Reymer zoekt Den Rooijen in juli 1941 contact met de NSB-commissaris van de provincie Limburg De Marchant et d' Ansembourg en de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Frederiks. Wanneer enige tijd daarna een aantal burgemeesters is afgetreden, wordt Den Rooijen op 1 oktober 1941 benoemd tot burgemeester van Echt en door d' Ansembourg geïnstalleerd. Hij wordt na de oorlog ontslagen.

Fred Cammaert is gepromoveerd op het oorlogsverzet in Limburg. Zijn proefschrift is in 1994 verschenen onder de titel: Het verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit proefschrift is ook op internet te raadplegen. Van zijn hand verschenen veel wetenschappelijk studies. Gelet op het onderwerp van zijn lezing zijn hier te noemen: Tussen twee vuren. Fronttijd en evacuatie van Noord- en Midden-Limburg sept. '44- mei '45, 'Thema's uit de Roermondse oorlogsgeschiedenis (1940-1945)', Sporen die bleven. Razzia's en deportaties in de herfst van 1944 in Noord- en Midden-Limburg en Eindelijk een echte burgemeester. Feiten en fabels over Marcel van Grunsven 1940-1946, dit laatste boek in samenwerking met drs. Marcel Put en onder redactie van drs. Eric van Royen.

De Groningse hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis Doeko Bosscher noemt de grote verdienste van het boek over Van Grunsven (dat tevens een biografische schets van Den Rooijen bevat) de transparantie. 'Het verdedigt onmiskenbaar en met grote overtuiging Van Grunsven en zijn burgemeesterschap, maar verhult geen enkel punt van kritiek.'

8 mrt 2016: lezing Architecten en ateliers

Het bestuur van LGOG Kring Gelders Overkwartier van Roermond nodigde u uit voor haar tweede lezing van 2016: "Architecten en ateliers. Dwarsverbanden in de Roermondse kunstsector in de 19e en 20e eeuw." De lezing werd verzorgd door Willem Cartigny, van opleiding socioloog en planoloog, maar begeeft zich al vele jaren op het pad van cultuur-en architectuurhistorie. Eerder verschenen van hem artikelen over o.a. monumentenzorg, architectuur, bouwhistorie en wetenschappelijke boekverslagen. Deels staan die op www.historieroermond.nl, deels zijn ze verschenen in boek- of cahierformaat. De lezing vond plaats op dinsdag 8 maart om 19.30 uur in het Cuypershuis.

In oktober 2015 verscheen het tweede cahier van Willem Cartigny in de reeks Architectuur, getiteld: Architecten en ateliers. Dwarsverbanden in de Roermondse kunstsector in de 19e en 20e eeuw. Het eerste cahier (De Amsterdamse architect Eduard Cuypers en zijn 'Bouwbureau Roermond', 2014) behandelde grofweg de relatie tussen één architect, Eduard Cuypers, en één atelierhouder, August Hermans. Dit tweede cahier bekijkt de ateliervorming vanaf medio 19e eeuw in Nederland ruimer en maakt daartoe een vergelijking tussen kunstcentra als Delft, Utrecht en Roermond. Daarbij wordt aandacht besteed aan een kwantitatieve onderbouwing van die status als kunstcentrum.

In de uitwerking wordt gekeken naar de grondslagen voor die Roermondse kunstopleving en naar dwarsverbanden tussen de diverse kunstvormen en vooral tussen architecten en ateliers van beeldhouwers, glazeniers en schilders in Roermond. De hausse aan ateliers in de 19e eeuw had een grote invloed niet alleen op de werkgelegenheid maar ook op de stedelijke ruimtelijke ontwikkeling. Naar die ontwikkeling en de drie grote sloopgolven de afgelopen eeuw wordt nader gekeken.

Een aantal ateliers (m.n. Cuypers, Nicolas, Thissen, Oor en Windhausen) wordt extra belicht, ook aan de hand van nieuwe gegevens. Het definitieve verhaal is daarmee nog niet verteld, en dat geldt met name voor de opzet om het ateliergebeuren in Roermond in extenso weer te geven, al was het maar qua aantallen ateliers. Ook daartoe is enkel een begin gemaakt met het benoemen van de ateliers die in het betreffend tijdsbestek actief waren. Het, opnieuw, voor het voetlicht brengen van het atelierverleden van de stad biedt kansen voor de huidige stad: bloeiende en creatieve steden zijn vooral steden met aandacht voor cultuur en cultuurhistorie, naast uiteraard economische ontwikkelingen.

1 febr 2016: lezing De Beeldenstorm en Alva's Raad van Beroerten

Het bestuur van LGOG Kring Gelders Overkwartier van Roermond nodigde ons uit voor haar eerste lezing van 2016. De lezing werd verzorgd door drs. Sander Wassing (1987), historicus, in 2013 afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Zijn scriptie schreef hij over Alva's Raad van Beroerten. De lezing vond plaats op maandag 1 februari uur in het Cuypershuis.

Wie het wereldnieuws volgt weet dat ISIS korte metten maakt met eeuwenoude kunstschatten en religieuze symbolen die niet passen bij hun religieuze gedachtengoed. Dit jaar precies 450 jaar geleden gebeurde in de Nederlanden iets soortgelijks. In de zomer van 1566 raakten de gemoederen in de Nederlanden oververhit. Een explosieve mix van religieuze, sociale en economische spanningen kwam op vele plaatsen tot een uitbarsting. De Beeldenstorm greep razendsnel om zich heen en het Spaanse bewind in Brussel wankelde op haar grondvesten. Een antwoord van koning Filips II kon niet uitblijven: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva, met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten.

Historici stelden decennia geleden al vast dat 'de' Beeldenstorm overal een ander karakter had. Dit wordt nog eens onderstreept wanneer we stilstaan bij de situatie in Roermond anno 1566. Jos Habets schreef hierover: "In 1566 waren de hervormden te Roermond zoo zeer meester in de stad geworden, dat de magistraat zijn geheel gezag verloren had en de sleutels der stad aan de oproerlingen moest overgeven. Daarop volgde de beeldstorm; met ongekende woestheid werden beelden, altaren schilderijen en kunstwerken verbrijzeld; alleen de klokken in den toren, de doopvont en de preekstoelen bleven gespaard." Tijdens de lezing kwamen de consequenties van deze daden en het antwoord van de "overheid" hierop aan de orde. LGOG leden en RURA donateurs hadden gratis toegang.

Presentatie Spiegel van Roermond 2016 en Jaarboek SHCL 2015

De Rura uitgave Spiegel van Roermond 2016 is van de pers gerold. Zo ook het Jaarboek 2015 van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Voor auteurs en genodigden is op 10 december de presentatie in het Cuypershuis.

Voor de presentatie tekenen de respectievelijke redactievoorzitters mr. Hein van der Bruggen en prof. Ad Knotter. Er is tijdens de presentatie tevens een inleiding van drs. Maurice Heemels over een publicatie in het SHCL-werk. De eerste exemplaren van de boeken worden aangeboden aan dr. Georges Linssen. Begunstigers ontvangen een boek van Rura en/of het SHCL.

Inhoudsopgave Spiegel van Roermond 2016:

 • Hein van der Bruggen: Joep Nicolas en prinses Beatrix.
 • Hein van der Bruggen: Nabij de Grote Oorlog. Roermond tussen 1914 en 1918.
 • Leo Verhart: De Heistert vanuit de lucht, een bijzondere archeologische ontdekking.
 • Peter Thissen: Bidden met inkt: Roermondse boekcultuur in de vroegmoderne tijd.
 • Jean Beyers: Een sociaaleconomische schets van Roermond in het midden van de negentiende eeuw.
 • Lou Heynens: Schenk von Nideggen: beroemd en bekwaam, maar ook met delicate passies en... verbroken geloften.
 • Frans Cillekens: De tocht over de Maas in de kerstnacht van 1944.
 • Eric Munnicks: De laatste rustplaats. De executie en de herbegraving van de in het Elmpterwald gefusilleerde slachtoffers.
 • Wiel Höppener: Huisarts in een belegerde stad. Het oorlogsverslag van Wiel Höppener, huisarts in Roermond.
 • Georges Linssen: Friedrich Karl Florian (1894-1975), als Gauleiter zes maanden het hoogste gezag over Roermond.
 • Hein van der Bruggen en San van Esser: De kleine monumenten van Roermond, deel 1. 'Alles van waarde is weerloos'.
 • Stichting Rura: Jaarverslag 2015.

De uitgave van de Spiegel van Roermond wordt van jaar tot jaar mogelijk gemaakt door Rabobank Roermond-Echt. Ook Jack Frenken Makelaardij B.V. verstrekt jaarlijks een bijdrage. Sander Hermanns, verbonden aan X-CAGO Media Intelligence Solutions en ARS Grafisch hebben als ontwerper respectievelijk drukker deze uitgave verzorgd.

Inhoudsopgave Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg LX (2015):

 • Ad Knotter: Ter inleiding
 • Maurice Paulissen: Kinkenwegen en kinkenvoerders. Handel en vervoer per lastdier in Zuid-Limburg en het Land van Herve in de achttiende en negentiende eeuw.
 • Maurice Heemels en Rob Dückers: Grafstijlen op de Roermondse begraafplaats 'Nabij Kapel in 't Zand' tussen 1870 en 1940.
 • Maria De Waele: Pierre Nothomb, het Comité de Politique Nationale en de Belgische annexionistische campagne tijdens en na de Eerste Wereldoorlog.
 • Jos Perry: Limburgse egodocumenten over de Tweede Wereldoorlog.
 • Fotokatern m.m.v. Frans Savelkouls: Het Zuid-Nederlandsch Koelhuis te Roermond

Het Jaarboek van het SHCL wordt in 2015 voor het eerst uitgegeven door Uitgeverij WBooks te Zwolle. De vormgeving is in handen van Lori Lenssen, Voorheen de Toekomst, te Wageningen.

Leen van Marion Lid van verdiensten

Leen van Marion is benoemd tot Lid van verdiensten van Rura. Van Marion heeft zich jarenlang met hart en ziel voor Rura ingezet, als langst zittende voorzitter van 1998 tot in 2010.

De huidige voorzitter Jacques Breugelmans speldde hem de zilveren Rura-speld op tijdens een bijzondere bestuursvergadering van Rura. Die bijeenkomst vond plaats op woensdag 25 november bij Leen van Marion thuis. De uitreiking was eigenlijk op 19 september voorzien, tegelijk met zijn opvolger Theo Willemsen met wie hij als eerste het lidmaatschap van verdiensten deelt. Wegens (hopelijk tijdelijke) gezondheidsproblemen is de uitreiking van de Rura-speld aan Leen van Marion naar de laatste week van november verschoven.

Geef hier uw reactie
Verberg reactieformulier

Uw reactie

Naam

Woonplaats

Opmerking

anti-spam beveiliging
CAPTCHA Image

Voer de letters en cijfers
van het naastgelegen plaatje
in dit veld in, of
Klik hier voor een andere afbeelding
De achtergrondfoto: het wereldberoemde graf met de handjes overbrugt de religieuze scheidsmuur op d'n aaje kirkhoaf.

Op de achtergrond: het graf met de handjes

Wereldberoemd is dit "graf met de handjes". Feitelijk zijn het twee graven: de katholieke jonkvrouwe van Aefferden ligt begraven op het katholieke deel van het Roermondse Oude Kerkhof. Het graf van haar echtgenoot, de protestantse kolonel van Gorkum, ligt op het protestantse deel. De muur die beide delen van het kerkhof en dus ook van beide geliefden van elkaar scheidt, wordt middels de handjes liefdevol overbrugd.