Nieuws van Rura

Stichting Rura houdt u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, in een gepaste, rustige frequentie. Nu actueel:

Raadpleeg ons archief voor voorgaande actualiteiten.

Op zoek naar oud nieuws uit Roermond? Raadpleeg dan het digitale krantenarchief van Gemeentearchief Roermond: www.gemeentearchief.roermond.nl.

31 mei 2023: Voorjaarsbijeenkomst zestig jaar Rura

Woensdag 31 mei is de voorjaarsbijeenkomst van Rura, die nu 60 jaar bestaat. Deze bijeenkomst is in de kathedraal. Inleider is kerkhistoricus Peter Nissen met als thema ‘Het bisdom Roermond; de geschiedenis van het bisdom Roermond en de burgers van de stad.’ Na afloop is een gezellig samenzijn.

De inloop is tussen 19:15 – 19:30 uur. Na het welkomstwoord door voorzitter Frank de Vries is een muzikaal intermezzo. Aansluitend is de lezing van Peter Nissen, tot circa 21.40 uur. Er is nog een korte rondleiding langs de nieuwe ramen van Diego Semprun Nicolas. Als afsluiting staat er voor de donateurs een drankje klaar in De Pastorie, naast de kathedraal.

Lees verder...

13 december 2022: Presentatie Spiegel 2023

Het jaarboek Spiegel van Roermond 2023 is dinsdag 13 december gepresenteerd in de Oranjerie. Onder de genodigden die een exemplaar uit handen van redactievoorzitter Hein van der Bruggen ontvingen was ook waarnemend burgemeester Onno Hoes. De eerste exemplaren zijn uitgereikt aan onder anderen Sofia Droesen en Milly Horowitz-Steinberg over wie verhalen zijn geschreven die in het boek staan.

Sofia Droesen had in de jaren zestig en zeventig een belangrijke en stimulerende rol in de Roermondse vrouwenbeweging. Milly Horowitz-Steinberg is na haar geboorte in 1942 in Dordrecht te vondeling gelegd om haar aan de Jodenvervolging te laten ontsnappen. Ze is door katholieke pleegouders verzorgd en groeide later op bij haar moeder in Roermond. Bij de presentatie van de Spiegel van Roermond 2023, een uitgave van Stichting Rura, waren er inleidingen van twee auteurs, te weten Yvonne de Vries en Leo Verhart, naast redactievoorzitter Hein van der Bruggen. In de fotokolom rechts treft u vijf foto's (van René Roosjen) van deze presentatie. Klik op de foto voor een uitvergroting.

18 oktober 2022: Joods Roermond in historisch perspectief

De Rura-bijeenkomsten in het voorjaar en najaar winnen aan publieke belangstelling. Zo bleek ook woensdag 18 oktober bij de najaarsbijeenkomst in het Forum. Een aansprekend thema was ditmaal ‘Joods Roermond in historisch perspectief’.

Voor een passende muzikale invulling tekende klezmerband Mejoeches. John Vaessen, auteur van het indrukwekkend boek ‘Dood, maar niet vergeten ’(over D’n aje kirkhoaf) opende de avond met een inleiding over ‘Roermond en haar Joodse begraafplaatsen’.

Hein van der Bruggen en Herman van Rens gingen samen in op ‘Aspecten van Joods leven in Roermond en Midden-Limburg 1275-2018’ naar het gelijknamig proefschrift van Hein van der Bruggen. Deze twee historici spijkerden het Rura-publiek bij over het interbellum: de periode tussen WO I en II. In de fotokolom rechts treft u zes foto's (van René Roosjen) van deze avond. Klik op de foto voor een uitvergroting.

10 mei 2022: Rura belicht Sinti in Limburg

Sinti in Limburg (1555-2022) was het thema van de voorjaarsbijeenkomst van Rura 2022. Stadsarchivaris en Rura-bestuurslid Jac Lemmens hield een historische inleiding en Anjes Wolfs-Driessen besprak haar boek ‘Daar praat ik niet over’, een indrukwekkend verhaal over haar moeder die Auschwitz overleefde.

Roger Moreno speelde vol passie passende muziek op zijn accordeon. Hij is ook bekend als componist van het Requiem voor Auschwitz. In een kort woord richtte hij de aandacht op de oorlogssituatie in Oekraïne, tegen de achtergrond dat we nog steeds lering moeten blijven trekken uit de Tweede Wereldoorlog.

De drukbezochte avond op 10 mei in het Forum was precies 82 jaar na de inval in de Tweede Wereldoorlog, met de eerste schotenwisseling in Roermond, memoreerde Rura-voorzitter Frank de Vries. Aan het slot van de avond bedankte de voorzitter de sprekers en betrok daarin ook Rura-secretaris Louis Wolters die zich al 40 jaar inzet als stadsgids voor historisch Roermond.

Op de foto's: Jack Lemmens, Anjes Wolfs-Driessen, Roger Moreno en Frank de Vries verzorgden de voorjaarbijeenkomst en Roger Moreno bespeelt de accordeon en het publiek.

Foto's: René Roosjen

8 februari 2022: Erespeld Rura voor Anne Theunissen

Bij haar afscheid als bestuurslid Rura gedurende twintig jaar en tussentijds nog interim-voorzitter is Anne Theunissen benoemd tot Lid van verdiensten van Rura.

Tijdens de bestuursbijeenkomst van dinsdag 8 februari 2022 in de Theaterhotel de Oranjerie, kreeg Anne Theunissen de zilveren erespeld met het Rura-logo uit handen van voorzitter Frank de Vries.

Foto: René Roosjen

13 oktober 2021: Pierre Cuypers in drie gedaanten

Het Cuypershuis als iconic house, een Cuypersquiz en een optreden van enkele solisten van het Muziektheater Cuypers. Pierre Cuypers in drie gedaanten was woensdag 13 oktober 2021 het thematisch programma van de najaarsbijeenkomst van Rura in Forum, met een vertrouwd vast publiek.

Nu er weer ruimte is voor Rura-bijeenkomsten bleek er weer veel animo voor een culturele avond met afsluitend een borrel. Rura-voorzitter Frank de Vries leidde de sprekers en het Muziektheater Cuypers in en vroeg ook nog aandacht en steun voor het project Stolpersteine, bij woningen van oorlogsslachtoffers. Deze koppelstones zijn beslagen met koper waarop hun namen zijn gegraveerd. Het project is nog in volle gang. Over het Cuypershuis met een internationale status van iconichouse hield conservator Jeanine Hövelings een inleiding. Roermond mag er trots op zijn dat het Cuypershuis op één lijn wordt gesteld met beroemde huizen als het Rietveld Schröder House en bijvoorbeeld Fallingwater van Frank Lloyd Wright. Dat alleen al zou voor menigeen een uitnodiging moeten zijn om het Cuypershuis met een eigentijdse thematische indeling te bezoeken.

Om enkele feiten van het leven van Pierre Cuypers op te frissen, had Rura-secretaris Louis Wolters voor het publiek een onderhoudend kwartier met open quizvragen. Voor een levendige afsluiting zorgden drie vocalisten van muziektheater Pierre Cuypers als voorproefje van de voorstellingen in TheaterHotel de Oranjerie, van 9 tot en met 13 maart. Er zijn zes voorstellingen. Meer info: www.muziektheatercuypers.nl

De foto: Het beeld van Pierre Cuypers in het ochtendgloren. Foto: René Roosjen

Oud-voorzitter Rura Theo Willemsen overleden

Oud-voorzitter Rura Theo Willemsen is op 19 februari 2021 overleden. Hij is 75 jaar geworden. Als opvolger van Leen van Marion was Theo Willemsen Rura-voorzitter in de periode 2010-2014, waarna Jacques Breugelmans hem opvolgde.

Bij zijn afscheid is Theo Willemsen onderscheiden met de erespeld van Rura. Ook ontving hij de Christoffel voor zijn verdiensten voor de stad Roermond, een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Roermond. De motivering is het Gulden Boek opgenomen: ‘De heer Willemsen heeft als voorzitter van de Stichting Rura en de Stichting Oude Kerkhof grote verdiensten gehad voor het behouden en verbeteren van het cultuurhistorische erfgoed van de Stad Roermond.’

Theo Willemsen was ook de drijvende kracht om een herdenkingsmonument in Heerenveen op te richten. Dat herinnert aan de kinderen van uit Roermond geëvacueerde ouders. Het gaat om kinderen die aan het einde van de oorlog in Friesland zijn gestorven. Een spellingsfout in een van de namen is onlangs nog gecorrigeerd.

Meer info over het herdenkingsmonument...

Woensdag 28 oktober 2020: Najaarsbijeenkomst AFGELAST

Op 28 oktober 2020 zou onze Najaarsbijeenkomst plaatsvinden (let op: in een eerdere uitnodiging werd abusievelijk een onjuiste datum genoemd, het is écht 28 oktober). De avond zou in het teken staan van de eerste Roermondse jaren na de bevrijding, het begin van de wederopbouw. Deze najaarsbijeenkomst is echter afgelast als gevolg van corona.

1 juni 2020: Boekpresentatie De Munsterabdij van Roermond AFGELAST

Op 1 juni 2020 zou in het Cuypershuis te Roermond de presentatie plaatsvinden van het boek: De Munsterabdij van Roermond. Een ontdekkingstocht door achthonderd jaar geschiedenis van een vrouwenklooster. Als gevolg van corona is ook deze bijeenkomst afgelast. Het boek is inmiddels verschenen.

Het boek (circa 400 pagina’s) is een uitgave van Wbooks in samenwerking met de Stichting Rura en de LGOG kring Gelders Overkwartier van Roermond. Redactie: Erik Caris, Hein van der Bruggen en Luc Wolters. Een groot aantal deskundige auteurs uit Nederland, België en Duitsland heeft de bijzondere facetten van de Munsterkerk en de voormalige abdij beschreven en daarmee onze kennis van het belangrijkste monument van Roermond aanzienlijk verrijkt. Het boek is voorzien van schitterende foto’s en tekeningen, gemaakt door onder anderen Martin de Bock en Wim Luinge.

Ruradonateurs en leden van de LGOG Kring Gelders Overkwartier van Roermond kunnen het boek vanaf nu bestellen voor € 32,50 bij Uitgeverij Wbooks in Zwolle via de website https://wbooks.com met vermelding van de actiecode LGOG2020. Het boek wordt dan gratis thuisbezorgd. Vermeld bij de bestelling dat u Rura-donateur of LGOG-lid bent. Het is niet mogelijk zonder deze code te bestellen. De gewone winkelprijs is € 34,95. Na 31 oktober 2020 wordt de prijs € 39,95.

De inhoud van het boek:
1. Erik Caris: De Stichting van de abdij van Beate Marie (Munsterabdij) in Roermond in de dertiende eeuw.
2. Cornelius Hopp: Die Ostteile der Munsterkerk in Roermond. Architektur, Herrschaftsanspruch, Memoria.
3. Elizabeth den Hartog: Een intrigerend hoofdje.
4. Stefanie Litjens: Een introductie op de vroege muurschilderingen in de Onze-Lieve-Vrouwe Munsterkerk te Roermond.
5. Michiel Dusar: Natuursteengebruik in de Munsterkerk.
6. Frans Doperé: Steenbewerking en fasering van het dertiende-eeuwse bouwproces.
7. Elizabeth den Hartog: De bouwvolgorde van de Munsterkerk: een analyse aan de hand van de kapitelen.
8. Ronald Glaudemans: Reconstructie en bouwchronologie van de Munsterabdij.
9. Guus Janssen: Relaties tussen de O.L. Vrouwe-abdij van Roermond en parochies in de omgeving; een verkenning.
10. Gerard Venner: De verering van relieken en heiligen in de Munsterkerk.
11. Jochem van Eijsden: De Roermondse Passie uit de Munsterkerk: het prille begin van de Nederlandse schilderkunst.
12. Rob Dückers: De liturgische kalender van de Roermondse Munsterabdij vóór de oprichting van het eerste bisdom Roermond.
13. Annemarie Stauffer: Ein ausserordentlicher Reliquienfund und seine Geschichte.
14. Maurice Heemels: Laatste relicten van een rijke begraafcultuur. De grafzerken in de Munsterkerk anno 2020.
15. Erik Caris: Het door Pierre Cuypers gewijzigde torenlandschap.
16. Wies van Leeuwen: Pierre Cuypers en het interieur van de Munsterkerk.
17. Erik Caris: De sloop van de laatst overgebleven abdijgebouwen in 1924. Wie was hiervoor verantwoordelijk en hadden de gebouwen behouden kunnen blijven?
18. Peter Nissen: 'Allene met minnen'. De spiritualiteit van de cisterciënzerinnen in de dertiende eeuw.

18 maart 2020: Voorjaarsbijeenkomst AFGELAST

De voor woensdag 18 maart geplande voorjaarsbijeenkomst 2020 gaat niet door. Landelijke maatregelen om het coronavirus in te dammen leiden tot de afgelasting. Het bestuur volgt de adviezen van hogerhand. Zodra er duidelijkheid is over een nieuwe datum krijgen de Rura-leden schriftelijk bericht en volgt ook informatie via deze website.

12 december 2019: Spiegel 2020 gepresenteerd

De Spiegel van Roermond 2020, een uitgave van de Stichting Rura, is donderdag 12 december gepresenteerd.

In de Tuinzaal van het Roermondse stadhuis overhandigde hoofdredacteur Hein van der Bruggen de eerste exemplaren aan burgemeester Rianne Donders en aan wethouder Ferdinand Pleyte; verder aan de sponsors waaronder Rabobank Roermond-Echt en Jack Frenken Makelaars. Donateurs ontvangen het boek in de bus. Het ligt ook bij de boekhandel Plantage en antiquarisch boekhandel Boom.

Naar de inhoud van Spiegel van Roermond 2020...

Afscheid bestuurslid Anne Theunissen

Anne Theunissen heeft woensdag 6 november 2019 haar laatste Rura-vergadering bijgewoond. Ze is vanaf 2001 onafgebroken bestuurslid geweest en de laatste jaren was zij vice-voorzitter van Rura.

Voorzitter Frank de Vries overhandigde haar een bloemetje. Ook onder zijn voorgangers heeft Rura haar altijd geprezen om haar grote betrokkenheid en bestuurlijke kwaliteiten. Er volgt nog een informeel afscheid.

App Archeo Route

Historisch Roermond is vanaf 11 oktober 2019 ook te beleven door de app Archeo Route Limburg te downloaden. Via de app krijg je een wandelroute van 2,5 kilometer voorgeschoteld met eigentijdse of virtuele beelden en het verhaal daarbij.

Kortom: je digitale stadsgids van historisch Roermond is nu op de markt. In stadspark De Karthuis onthulden cultuurwethouder Ferdinand Pleyte en deken Rob Merkx een bord van de Archeo Route. Foto: René Roosjen.

Zie: www.archeoroute.com

In memoriam Gijs van Bree (1944-2019)

Een wakend oog over wat hem is toevertrouwd, zoals een goed huisvader betaamt. In de kwaliteit van gemeentearchivaris in Roermond heeft Gijs van Bree die plicht vakkundig en slagvaardig vervuld. Het bestuur van Rura, waarvan hij qualitate qua jarenlang deel heeft uitgemaakt, heeft daar rijkelijk van geprofiteerd. Dat besef heeft altijd bij ons geleefd; bij zijn overlijden dringt zich dat des te meer op.

Gijs van Bree wist zich te onderscheiden door zijn kennis die hij in talloze publicaties heeft gedeeld, variërend van afzonderlijke stukken tot publicaties in De Maasgouw, De Roerstreek en de Spiegel van Roermond. Bovenaan de lijst prijken de Inventaris van de Oude Archieven van de stad 1259-1996 en de ruim 25 archieven van de Midden-Limburgse parochies. Een persoonlijke interesse had hij voor de Middeleeuwen. In het tijdsbestek van ruim 35 jaar bij het gemeentearchief heeft hij ook gezorgd voor een adequate indeling van het depot voor de archiefbescheiden.

Gijs van Bree was gemeentearchivaris in de periode 1971-2002, en hij was eerder als assistent, tevens waarnemend archivaris in dienst. Hij had een uitstekende parate kennis, hij had het allemaal onder de pet. Van zijn eruditie maakte hij ons deelgenoot; zonder potsierlijkheid, in bescheidenheid die weinigen is gegeven.

Zijn kennis paarde hij aan strategisch denken. Het paste bij de man met de Franse baret. Grensoverschrijdend was zijn humor in Engelse stijl; scherpzinnig en geestig. Wanneer hij niets zei, was hij veelzeggend (cum tacent clamant: terwijl ze zwijgen, schreeuwen ze).

Binnen de stadhuismuren was het gemeentearchief onder Gijs van Bree een goed bewaakte vesting en tegelijk een uitvalsbasis om zijn ideeën te lanceren. Er waren genoeg momenten dat hij van zijn hart geen moordkuil maakte en zijn strijdplannen voor de historische stad Roermond voor het voetlicht bracht. Hij had een aangeboren talent voor diplomatie, was wars van geneuzel maar toonde altijd respect voor andermans belang, zelfs als dat indruiste tegen zijn eigen opvattingen.

Met recht kunnen we zeggen dat Gijs van Bree het algemeen belang van historisch Roermond steeds met verve heeft verdedigd. Zijn betekenis in dezen is van monumentale waarde. Zelf zou hij erover hebben gezegd: ‘Och, het was ook gewoon mijn werk, een dankbare taak.’

Met z’n allen zijn we hem veel dank verschuldigd. Petje af!

René Roosjen, bestuurslid Rura.

7 oktober 2019: 'De eerste vrouwen op het politieke pluche'

‘De ongehoorde helft. De eerste vrouwen op het politieke pluche’ was de titel van een lezing door Paul van der Steen op maandag 7 oktober in het Cuypershuis te Roermond. Het LGOG-Kring Gelders Overkwartier van Roermond organiseert deze lezing in samenwerking met de Stichting Rura. De aanvang was 19.30 uur. Het Cuypershuis ligt aan de Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond.

“Als ik als Kamerlid mislukte, dan zouden de vrouwen het gedaan hebben”, zei Suze Groeneweg over haar verantwoordelijkheid als eerste vrouwelijke parlementariër van Nederland. Ze werd net als het Roermondse gemeenteraadslid Mathilde Haan gekozen, terwijl vrouwen nog niet mochten stemmen. Politieke pioniers als zij voelden een last drukken en hadden moed nodig om de vinger op te steken.

Paul van der Steen gaf een lezing naar aanleiding van zijn eerder dit jaar verschenen boek 'De ongehoorde helft. De eerste vrouwen op het politieke pluche' met portretten van de vrouwen die voor alle anderen zitting namen in Eerste en Tweede Kamer en de leiding namen op stadhuizen, provinciehuizen en ministeries. Met de uiteenlopende verhalen van onder anderen de eerste vrouwelijke wethouders, de eerste vrouwelijke burgemeester en de eerste vrouwelijke minister komt een eeuw van moed tonen, vechten tegen vooroordelen en slechten van barrières mee.

1 mei 2019: Voorjaarsbijeenkomst: Glazeniersstad

Glasvondst uit 2014De voorjaarsbijeenkomst 2019 van Rura heeft plaatsgevonden op woensdag 1 mei in het Forum, Elmpterweg 50, 6042KL Roermond. Het centrale thema was Roermond als glazeniersstad waarbij in Roermond op diverse manieren de glasschilderkunst tot begin 2020 in de schijnwerpers stond.

De archeologische glasvondsten van 2009 en 2014 hebben laten zien welke rol Roermond speelde als centrum van glazeniers en glasschilderkunst. De familie Nicolas, Max Weiss, Gisèle Waterschoot van der Gracht en vele anderen hebben met hun kunst Roermond een belangrijke plaats gegeven. Vanaf juni 2019 worden in het Historiehuis en Cuypershuis exposities gehouden. Daarom heeft Stichting Rura, voor de voorjaarsbijeenkomst dit thema gekozen.

Het programma van deze avond was als volgt:

19.30 uur: Welkomstwoord door voorzitter Frank de Vries

19.35 uur: Prof. dr. Joost Caen over onderzoek gebrandschilderd glas
De titel van de presentatie: ‘Burgerlijk kleinglas uit de Roermondse bodem: een kunsthistorische en materiaal-technische duiding’. Het gebrandschilderd glas van de glasvondst blijkt vooral afkomstig te zijn uit burgerlijke beglazingen. Kunsthistorische en materiaal-technische kenmerken wijzen in de richting van vrij rijkelijke gebrandschilderde ramen uit interieurs waar de plaatselijke elite vertoefde. Tevens tonen sommige gebrandschilderde scherven aan dat Roermond ook voor glaskunst een belangrijk kruispunt was. De belangrijkste (gedeeltelijk) wedersamengestelde paneeltjes werden toegelicht en verder geduid met aanverwante voorbeelden.

20.30 uur: Tine Wouters over archief en ontwerptekeningen Joep Nicolas
De titel van de presentatie: ‘Glasatelier Nicolas in Roermond(iaal) perspectief’? Wat te doen met ‘ramen op rollen’? Tine Wouters liet u kennismaken met de uitdagingen van een glazeniersarchief voor het archiefwezen. Hiervoor werd het archief van het glasatelier Nicolas als een interessante en unieke bron centraal gesteld. Deze bron biedt daarnaast verschillende onderzoeksmogelijkheden die kunnen ingaan op de microkosmos van de familie Nicolas in Roermond en op de ontwikkelingen die ‘van buitenaf’ het bedrijf beïnvloed hebben.

21.00 uur: Gerard van de Garde over een nieuwe glastentoonstelling
De presentatietitel: ‘De moeder aller legpuzzels; vooronderzoek aan de glasvondst van 2009 t.b.v. de Historiehuis-expositie ‘Een schat aan scherven’. In 2009 werd in een kelder aan de Dionysiusstraat de grootste archeologische glasvondst ooit in de Benelux gedaan. Begin 2018 heeft het bureau dat de opgraving begeleidde de vondst overgedragen aan de provincie, samen met foto’s van alle aangetroffen objecten – met name ruim 9000 gebrandschilderde en gekleurde scherven. Al langer bestond het plan om hierover een expositie in het Historiehuis in te richten. Maar om enige lijn in de hoeveelheid (merendeels minuscule) scherven te brengen, was eerst bestudering door deskundigen nodig. En om die bestudering mogelijk te maken, was allereerst vooronderzoek nodig. Bij dit vooronderzoek zijn bijna 2000 scherven gecombineerd tot grotere gehelen, die een fraaier en completer beeld geven van het aangetroffen gebrandschilderde glas.

13 december 2018: Spiegel 2019 gepresenteerd

Een jaarlijks hoogtepunt voor de Stichting Rura is het verschijnen van de Spiegel van Roermond, een boekwerk met bijzondere verhalen over de historie van Roermond en omgeving. De presentatie van de editie 2019 was donderdag 13 december in het gebouw van de Koninklijke Harmonie.

Een van de verhalen is gewijd aan de Roermondse musicus Max Guillaume. Vandaar dat Spiegel-hoofdredacteur Hein van der Bruggen het eerste exemplaar heeft aangeboden aan twee nazaten van de familie Guillaume en aan Theo Derix die als wnd. voorzitter de Koninklijke Harmonie representeert. Voor de Roermondse muziekliefhebbers en zeker voor de leden van de Koninklijke Harmonie bevat het artikel over drie generaties Guillaume veel nieuws. Het is één van de elf verhalen in de Spiegel van Roermond 2019, met als afsluitend hoofdstuk het jaarverslag van de Stichting Rura.

Het is één van de elf verhalen in de Spiegel van Roermond 2019, met als afsluitend hoofdstuk het jaarverslag van de Stichting Rura. Ook dit jaar is de redactie van de Spiegel erin geslaagd om bijzondere verhalen over de historie van Roermond te belichten en die rijkelijk te illustreren. Het historisch jaarboek omvat 196 pagina’s. De samenstelling valt onder de verantwoordelijkheid van hoofdredacteur Hein van der Bruggen. Naast de bijdragen van de eigen redactie, zijn er ook gastauteurs die hun licht laten schijnen op aansprekende historische personen, feiten en ontwikkelingen.

De uitgave van het boek is onder de vlag van de Stichting Rura. Deze stichting wil historische en kunstzinnige objecten – voorwerpen en ook gebouwen – behouden en verzorgt lezingen en publicaties over (cultuur-)historische onderwerpen. Het historisch jaarboek verschijnt jaarlijks al vanaf 1993 en wordt mede mogelijk gemaakt door trouwe sponsors. De Spiegel van Roermond 2019 ligt weer in de schappen van de boekhandels Plantage en Boom in Roermond, voor € 29,50. De donateurs van Rura krijgen het boek als geschenk.

De inhoud van editie 2019 en meer over De Spiegel...

12 april 2018: Rura begroet Frank de Vries

De voorjaarsbijeenkomst van Rura (12 april in Het Forum) stond in het teken van de kennismaking met de nieuwe voorzitter Frank de Vries, gevolgd door drie interessante lezingen. De Vries riep op om meer mensen enthousiast te maken voor de Rura-activiteiten als deze; vooral ook om jongeren daarbij te betrekken.

In zijn welkomstwoord wees Frank de Vries op de trieste aanleiding tot zijn benoeming: het vroegtijdig overlijden van Jacques Breugelmans. Hij sprak de intentie uit om op diens fundamenten verder te bouwen. De presentatie van de avond was in handen van Barbara Beckers, het jongste bestuurslid van Rura.

Daarna volgden drie lezingen. René Estourgie ging in op de betekenis van Eduard Cuypers en het Amsterdamse School. Ook de familienaam Estourgie duikt daarin op. De bijzondere belangstelling voor dit thema droeg René Estourgie graag over op het publiek dat zeer ontvankelijk daarvoor was. Wie nu Amsterdam bezoekt, kijkt met andere ogen naar deze stad, maar dat geldt ook voor Roermond.

Alphons Rikken lichtte de betekenis en de activiteiten toe van de Stichting Edmond Delhougne. Deze stichting die genealogie en streekgeschiedenis als wetenschap koestert, is gehuisvest aan de Pierre Cuypersstraat, in een pand waar eerder oud-minister-president Jo Cals heeft gewoond en later ook mr. Nederveen. Rikken verkondigde dat wij allemaal afstammelingen zijn van Karel V en dus één grote familie vormen. Het verbaasde vervolgens niemand dat hij het thema ‘inteelt’ nog ter sprake bracht.

‘Vroedvrouwen en opleiden door de eeuwen heen’ was het thema dat door Marianne Nieuwenhuijze werd belicht, van de oud-Romeinse tijd tot aan de Vroedvrouwenschool in Heerlen. Voor wie aantallen tot de verbeelding spreken: in dit opleidingsinstituut zijn 80.000 bevalling verricht!

Frank de Vries, nieuwe Rura voorzitter

Frank de Vries is de nieuwe voorzitter van de Roermondse stichting Rura. Woensdag 10 januari 2018 is hij door het bestuur benoemd als opvolger van Jacques Breugelmans die op 17 maart van het afgelopen jaar is overleden.

Frank de Vries (61), geboren Heerlenaar, woont met zijn gezin in Maasniel. Hij is bestuurssecretaris College van Bestuur Arcus College, na eerder in de journalistiek en vakorganisaties werkzaam te zijn geweest. Op zijn vakgebied was hij onder meer oprichter en secretaris van Stichting Onderwijs Nederlandse Taal. Voorzitter was hij ook van het CDA afdeling Roermond en regio Midden-Limburg, van 1997-2003. Nog steeds is hij voorzitter van het Christoffelgilde, een vrijwilligersorganisatie voor de openstelling van de RK-kerken in de Roermondse binnenstad. Ook houdt hij zich bezig met fondsenwerving voor onderhoud en restauratie van het Edith Stein-klooster in Echt-Susteren. In Maasniel heeft hij in 1997 de Stichting Maasniels Overleg ten behoeve van buurtpreventie opgericht.

Promotie Erik Caris over Munsterabdij

Erik Caris van de Gemeente Roermond is woensdag 14 juni 2017 gepromoveerd tot doctor in de letteren. Zijn proefschrift ‘De Munsterabdij van Beate Marie in Roermond’ heeft hij met verve verdedigd in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het proefschrift handelt over de architectuur, bouwgeschiedenis en sloop van een cisterciënzer vrouwenklooster dat in 1220 is gesticht. Het klooster verhoogt het aanzien van de stad en trekt economische activiteit aan, was de achterliggende gedachte. De abdij is eeuwen later in 1924 gesloopt om te zorgen voor een vrije omgeving van de Munsterkerk. Roermond zal in 2020 een jubileumviering houden bij het 800-jarig bestaan. Voor zijn promotie heeft Caris een diepgravende studie verricht en talloze documenten bestudeerd, tot over de landsgrenzen en tot over de kunsthistorische grenzen heen. De paranimfen waren zijn partner Margôt Hoogers en zijn collega Silvia Pellemans.

Geef hier uw reactie
Verberg reactieformulier

Uw reactie

Naam

Woonplaats

Opmerking

anti-spam beveiliging
CAPTCHA Image

Voer de letters en cijfers
van het naastgelegen plaatje
in dit veld in, of
Klik hier voor een andere afbeelding
De achtergrondfoto: de door Rura gereconstrueerde Kazemat, onderdeel van het Cattentorencomplex van de middeleeuwse stadsmuur.

Op de achtergrond: de herbouwde kazemat

Als onderdeel van de reconstructie van het Cattentorencomplex is in 2013 door Stichting Rura deze kazemat herbouwd op 16e eeuwse restanten. Het kanon staat weliswaar opgesteld in de richting van de stad Weert, maar is vooral bedoeld om belagers aan de stadsmuur te beschieten. Gemeente Roermond, Provincie Limburg en het Designer Outletcentre Roermond zijn hoofdsponsoren van de reconstructie.