Nieuws van Rura

Stichting Rura houdt u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, in een gepaste, rustige frequentie. Nu actueel:

Raadpleeg ons archief voor voorgaande actualiteiten.

Op zoek naar oud nieuws uit Roermond? Raadpleeg dan het digitale krantenarchief van Gemeentearchief Roermond: www.gemeentearchief.roermond.nl.

12 april 2018: Rura begroet Frank de Vries

De voorjaarsbijeenkomst van Rura (12 april in Het Forum) stond in het teken van de kennismaking met de nieuwe voorzitter Frank de Vries, gevolgd door drie interessante lezingen. De Vries riep op om meer mensen enthousiast te maken voor de Rura-activiteiten als deze; vooral ook om jongeren daarbij te betrekken.

In zijn welkomstwoord wees Frank de Vries op de trieste aanleiding tot zijn benoeming: het vroegtijdig overlijden van Jacques Breugelmans. Hij sprak de intentie uit om op diens fundamenten verder te bouwen. De presentatie van de avond was in handen van Barbara Beckers, het jongste bestuurslid van Rura.

Daarna volgden drie lezingen. René Estourgie ging in op de betekenis van Eduard Cuypers en het Amsterdamse School. Ook de familienaam Estourgie duikt daarin op. De bijzondere belangstelling voor dit thema droeg René Estourgie graag over op het publiek dat zeer ontvankelijk daarvoor was. Wie nu Amsterdam bezoekt, kijkt met andere ogen naar deze stad, maar dat geldt ook voor Roermond.

Alphons Rikken lichtte de betekenis en de activiteiten toe van de Stichting Edmond Delhougne. Deze stichting die genealogie en streekgeschiedenis als wetenschap koestert, is gehuisvest aan de Pierre Cuypersstraat, in een pand waar eerder oud-minister-president Jo Cals heeft gewoond en later ook mr. Nederveen. Rikken verkondigde dat wij allemaal afstammelingen zijn van Karel V en dus één grote familie vormen. Het verbaasde vervolgens niemand dat hij het thema ‘inteelt’ nog ter sprake bracht.

‘Vroedvrouwen en opleiden door de eeuwen heen’ was het thema dat door Marianne Nieuwenhuijze werd belicht, van de oud-Romeinse tijd tot aan de Vroedvrouwenschool in Heerlen. Voor wie aantallen tot de verbeelding spreken: in dit opleidingsinstituut zijn 80.000 bevalling verricht!

Frank de Vries, nieuwe Rura voorzitter

Frank de Vries is de nieuwe voorzitter van de Roermondse stichting Rura. Woensdag 10 januari 2018 is hij door het bestuur benoemd als opvolger van Jacques Breugelmans die op 17 maart van het afgelopen jaar is overleden.

Frank de Vries (61), geboren Heerlenaar, woont met zijn gezin in Maasniel. Hij is bestuurssecretaris College van Bestuur Arcus College, na eerder in de journalistiek en vakorganisaties werkzaam te zijn geweest. Op zijn vakgebied was hij onder meer oprichter en secretaris van Stichting Onderwijs Nederlandse Taal. Voorzitter was hij ook van het CDA afdeling Roermond en regio Midden-Limburg, van 1997-2003. Nog steeds is hij voorzitter van het Christoffelgilde, een vrijwilligersorganisatie voor de openstelling van de RK-kerken in de Roermondse binnenstad. Ook houdt hij zich bezig met fondsenwerving voor onderhoud en restauratie van het Edith Stein-klooster in Echt-Susteren. In Maasniel heeft hij in 1997 de Stichting Maasniels Overleg ten behoeve van buurtpreventie opgericht.

13 december 2017: presentatie Spiegel 2018

De Spiegel van Roermond 2018 is verschenen. Woensdag 13 december 2017 heeft redactievoorzitter Hein van de Bruggen het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester Rianne Donders-De Leest.

Ook waarnemend Rura-voorzitter Anne Theunissen werd uitgenodigd om een boek in ontvangst te nemen, evenals Marion Breugelmans. Zij is de echtgenote van Jacques Breugelmans, de dit jaar overleden Rura-voorzitter die menig Roermondenaar in goede herinnering bewaart. Bovendien ontving mr. Andreas Hoogendijk een boek. Hij is de zoon van ds. Herman Hoogendijk, dominee in oorlogstijd aan wie een verhaal in de Spiegel is gewijd.

De nieuwe editie van de Spiegel van Roermond is wederom mogelijk gemaakt door Rabobank Roermond-Echt en Jack Frenken Makelaardij B.V., bij de presentatie vertegenwoordigd door respectievelijk de heer Beijers en directeur Peet Donkers. Rura kan ook altijd rekenen op de ondersteuning van Stichting 1880, vertegenwoordigd door voorzitter René Imkamp en medebestuurslid Wim Berger. Het boek (layout en druk Arsprintmedia) gaat naar de donateurs en is voor andere belangstellenden verkrijgbaar bij Boom Boekhandel en Antiquariaat Roermond en Plantage Boekhandel Roermond.

Lees verder over De Spiegel...

Promotie Erik Caris over Munsterabdij

Erik Caris van de Gemeente Roermond is woensdag 14 juni 2017 gepromoveerd tot doctor in de letteren. Zijn proefschrift ‘De Munsterabdij van Beate Marie in Roermond’ heeft hij met verve verdedigd in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het proefschrift handelt over de architectuur, bouwgeschiedenis en sloop van een cisterciënzer vrouwenklooster dat in 1220 is gesticht. Het klooster verhoogt het aanzien van de stad en trekt economische activiteit aan, was de achterliggende gedachte. De abdij is eeuwen later in 1924 gesloopt om te zorgen voor een vrije omgeving van de Munsterkerk. Roermond zal in 2020 een jubileumviering houden bij het 800-jarig bestaan. Voor zijn promotie heeft Caris een diepgravende studie verricht en talloze documenten bestudeerd, tot over de landsgrenzen en tot over de kunsthistorische grenzen heen. De paranimfen waren zijn partner Margôt Hoogers en zijn collega Silvia Pellemans.

Geef hier uw reactie
Verberg reactieformulier

Uw reactie

Naam

Woonplaats

Opmerking

anti-spam beveiliging
CAPTCHA Image

Voer de letters en cijfers
van het naastgelegen plaatje
in dit veld in, of
Klik hier voor een andere afbeelding
De achtergrondfoto: de muziekkiosk van Pierre Cuypers voor de Munsterkerk, waar dezelfde Pierre Cuypers de twee kenmerkende torens aan heeft toegevoegd.

Op de achtergrond: Munsterkerk en de kiosk

De Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk met op de voorgrond de kiosk. Deze muziekkiosk is een ontwerp van dr. Pierre Cuypers uit 1880 en kent een uitstekende akoestiek. Er vinden ook tegenwoordig nog veel concerten plaats. De Munsterkerk werd door Cuypers gerestaureerd van 1864 tot 1891, waarbij de twee vierkante hoektorens aan de kerk zijn toegevoegd als vervanging van een vroeg 18e eeuwse barokke klokkentoren.