Nieuws van Rura

Stichting Rura houdt u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, in een gepaste, rustige frequentie. Nu actueel:

Raadpleeg ons archief voor voorgaande actualiteiten.

Op zoek naar oud nieuws uit Roermond? Raadpleeg dan het digitale krantenarchief van Gemeentearchief Roermond: www.gemeentearchief.roermond.nl.

1 mei 2019: Voorjaarsbijeenkomst: Glazeniersstad

Glasvondst uit 2014De voorjaarsbijeenkomst 2019 van Rura heeft plaatsgevonden op woensdag 1 mei in het Forum, Elmpterweg 50, 6042KL Roermond. Het centrale thema was Roermond als glazeniersstad waarbij in Roermond op diverse manieren de glasschilderkunst tot begin 2020 in de schijnwerpers stond.

De archeologische glasvondsten van 2009 en 2014 hebben laten zien welke rol Roermond speelde als centrum van glazeniers en glasschilderkunst. De familie Nicolas, Max Weiss, Gisèle Waterschoot van der Gracht en vele anderen hebben met hun kunst Roermond een belangrijke plaats gegeven. Vanaf juni 2019 worden in het Historiehuis en Cuypershuis exposities gehouden. Daarom heeft Stichting Rura, voor de voorjaarsbijeenkomst dit thema gekozen.

Het programma van deze avond was als volgt:

19.30 uur: Welkomstwoord door voorzitter Frank de Vries

19.35 uur: Prof. dr. Joost Caen over onderzoek gebrandschilderd glas
De titel van de presentatie: ‘Burgerlijk kleinglas uit de Roermondse bodem: een kunsthistorische en materiaal-technische duiding’. Het gebrandschilderd glas van de glasvondst blijkt vooral afkomstig te zijn uit burgerlijke beglazingen. Kunsthistorische en materiaal-technische kenmerken wijzen in de richting van vrij rijkelijke gebrandschilderde ramen uit interieurs waar de plaatselijke elite vertoefde. Tevens tonen sommige gebrandschilderde scherven aan dat Roermond ook voor glaskunst een belangrijk kruispunt was. De belangrijkste (gedeeltelijk) wedersamengestelde paneeltjes werden toegelicht en verder geduid met aanverwante voorbeelden.

20.30 uur: Tine Wouters over archief en ontwerptekeningen Joep Nicolas
De titel van de presentatie: ‘Glasatelier Nicolas in Roermond(iaal) perspectief’? Wat te doen met ‘ramen op rollen’? Tine Wouters liet u kennismaken met de uitdagingen van een glazeniersarchief voor het archiefwezen. Hiervoor werd het archief van het glasatelier Nicolas als een interessante en unieke bron centraal gesteld. Deze bron biedt daarnaast verschillende onderzoeksmogelijkheden die kunnen ingaan op de microkosmos van de familie Nicolas in Roermond en op de ontwikkelingen die ‘van buitenaf’ het bedrijf beïnvloed hebben.

21.00 uur: Gerard van de Garde over een nieuwe glastentoonstelling
De presentatietitel: ‘De moeder aller legpuzzels; vooronderzoek aan de glasvondst van 2009 t.b.v. de Historiehuis-expositie ‘Een schat aan scherven’. In 2009 werd in een kelder aan de Dionysiusstraat de grootste archeologische glasvondst ooit in de Benelux gedaan. Begin 2018 heeft het bureau dat de opgraving begeleidde de vondst overgedragen aan de provincie, samen met foto’s van alle aangetroffen objecten – met name ruim 9000 gebrandschilderde en gekleurde scherven. Al langer bestond het plan om hierover een expositie in het Historiehuis in te richten. Maar om enige lijn in de hoeveelheid (merendeels minuscule) scherven te brengen, was eerst bestudering door deskundigen nodig. En om die bestudering mogelijk te maken, was allereerst vooronderzoek nodig. Bij dit vooronderzoek zijn bijna 2000 scherven gecombineerd tot grotere gehelen, die een fraaier en completer beeld geven van het aangetroffen gebrandschilderde glas.

13 december 2018: Spiegel 2019 gepresenteerd

Een jaarlijks hoogtepunt voor de Stichting Rura is het verschijnen van de Spiegel van Roermond, een boekwerk met bijzondere verhalen over de historie van Roermond en omgeving. De presentatie van de editie 2019 was donderdag 13 december in het gebouw van de Koninklijke Harmonie.

Een van de verhalen is gewijd aan de Roermondse musicus Max Guillaume. Vandaar dat Spiegel-hoofdredacteur Hein van der Bruggen het eerste exemplaar heeft aangeboden aan twee nazaten van de familie Guillaume en aan Theo Derix die als wnd. voorzitter de Koninklijke Harmonie representeert. Voor de Roermondse muziekliefhebbers en zeker voor de leden van de Koninklijke Harmonie bevat het artikel over drie generaties Guillaume veel nieuws. Het is één van de elf verhalen in de Spiegel van Roermond 2019, met als afsluitend hoofdstuk het jaarverslag van de Stichting Rura.

Het is één van de elf verhalen in de Spiegel van Roermond 2019, met als afsluitend hoofdstuk het jaarverslag van de Stichting Rura. Ook dit jaar is de redactie van de Spiegel erin geslaagd om bijzondere verhalen over de historie van Roermond te belichten en die rijkelijk te illustreren. Het historisch jaarboek omvat 196 pagina’s. De samenstelling valt onder de verantwoordelijkheid van hoofdredacteur Hein van der Bruggen. Naast de bijdragen van de eigen redactie, zijn er ook gastauteurs die hun licht laten schijnen op aansprekende historische personen, feiten en ontwikkelingen.

De uitgave van het boek is onder de vlag van de Stichting Rura. Deze stichting wil historische en kunstzinnige objecten – voorwerpen en ook gebouwen – behouden en verzorgt lezingen en publicaties over (cultuur-)historische onderwerpen. Het historisch jaarboek verschijnt jaarlijks al vanaf 1993 en wordt mede mogelijk gemaakt door trouwe sponsors. De Spiegel van Roermond 2019 ligt weer in de schappen van de boekhandels Plantage en Boom in Roermond, voor € 29,50. De donateurs van Rura krijgen het boek als geschenk.

De inhoud van editie 2019 en meer over De Spiegel...

12 april 2018: Rura begroet Frank de Vries

De voorjaarsbijeenkomst van Rura (12 april in Het Forum) stond in het teken van de kennismaking met de nieuwe voorzitter Frank de Vries, gevolgd door drie interessante lezingen. De Vries riep op om meer mensen enthousiast te maken voor de Rura-activiteiten als deze; vooral ook om jongeren daarbij te betrekken.

In zijn welkomstwoord wees Frank de Vries op de trieste aanleiding tot zijn benoeming: het vroegtijdig overlijden van Jacques Breugelmans. Hij sprak de intentie uit om op diens fundamenten verder te bouwen. De presentatie van de avond was in handen van Barbara Beckers, het jongste bestuurslid van Rura.

Daarna volgden drie lezingen. René Estourgie ging in op de betekenis van Eduard Cuypers en het Amsterdamse School. Ook de familienaam Estourgie duikt daarin op. De bijzondere belangstelling voor dit thema droeg René Estourgie graag over op het publiek dat zeer ontvankelijk daarvoor was. Wie nu Amsterdam bezoekt, kijkt met andere ogen naar deze stad, maar dat geldt ook voor Roermond.

Alphons Rikken lichtte de betekenis en de activiteiten toe van de Stichting Edmond Delhougne. Deze stichting die genealogie en streekgeschiedenis als wetenschap koestert, is gehuisvest aan de Pierre Cuypersstraat, in een pand waar eerder oud-minister-president Jo Cals heeft gewoond en later ook mr. Nederveen. Rikken verkondigde dat wij allemaal afstammelingen zijn van Karel V en dus één grote familie vormen. Het verbaasde vervolgens niemand dat hij het thema ‘inteelt’ nog ter sprake bracht.

‘Vroedvrouwen en opleiden door de eeuwen heen’ was het thema dat door Marianne Nieuwenhuijze werd belicht, van de oud-Romeinse tijd tot aan de Vroedvrouwenschool in Heerlen. Voor wie aantallen tot de verbeelding spreken: in dit opleidingsinstituut zijn 80.000 bevalling verricht!

Frank de Vries, nieuwe Rura voorzitter

Frank de Vries is de nieuwe voorzitter van de Roermondse stichting Rura. Woensdag 10 januari 2018 is hij door het bestuur benoemd als opvolger van Jacques Breugelmans die op 17 maart van het afgelopen jaar is overleden.

Frank de Vries (61), geboren Heerlenaar, woont met zijn gezin in Maasniel. Hij is bestuurssecretaris College van Bestuur Arcus College, na eerder in de journalistiek en vakorganisaties werkzaam te zijn geweest. Op zijn vakgebied was hij onder meer oprichter en secretaris van Stichting Onderwijs Nederlandse Taal. Voorzitter was hij ook van het CDA afdeling Roermond en regio Midden-Limburg, van 1997-2003. Nog steeds is hij voorzitter van het Christoffelgilde, een vrijwilligersorganisatie voor de openstelling van de RK-kerken in de Roermondse binnenstad. Ook houdt hij zich bezig met fondsenwerving voor onderhoud en restauratie van het Edith Stein-klooster in Echt-Susteren. In Maasniel heeft hij in 1997 de Stichting Maasniels Overleg ten behoeve van buurtpreventie opgericht.

13 december 2017: presentatie Spiegel 2018

De Spiegel van Roermond 2018 is verschenen. Woensdag 13 december 2017 heeft redactievoorzitter Hein van de Bruggen het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester Rianne Donders-De Leest.

Ook waarnemend Rura-voorzitter Anne Theunissen werd uitgenodigd om een boek in ontvangst te nemen, evenals Marion Breugelmans. Zij is de echtgenote van Jacques Breugelmans, de dit jaar overleden Rura-voorzitter die menig Roermondenaar in goede herinnering bewaart. Bovendien ontving mr. Andreas Hoogendijk een boek. Hij is de zoon van ds. Herman Hoogendijk, dominee in oorlogstijd aan wie een verhaal in de Spiegel is gewijd.

De nieuwe editie van de Spiegel van Roermond is wederom mogelijk gemaakt door Rabobank Roermond-Echt en Jack Frenken Makelaardij B.V., bij de presentatie vertegenwoordigd door respectievelijk de heer Beijers en directeur Peet Donkers. Rura kan ook altijd rekenen op de ondersteuning van Stichting 1880, vertegenwoordigd door voorzitter René Imkamp en medebestuurslid Wim Berger. Het boek (layout en druk Arsprintmedia) gaat naar de donateurs en is voor andere belangstellenden verkrijgbaar bij Boom Boekhandel en Antiquariaat Roermond en Plantage Boekhandel Roermond.

Lees verder over De Spiegel...

Promotie Erik Caris over Munsterabdij

Erik Caris van de Gemeente Roermond is woensdag 14 juni 2017 gepromoveerd tot doctor in de letteren. Zijn proefschrift ‘De Munsterabdij van Beate Marie in Roermond’ heeft hij met verve verdedigd in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het proefschrift handelt over de architectuur, bouwgeschiedenis en sloop van een cisterciënzer vrouwenklooster dat in 1220 is gesticht. Het klooster verhoogt het aanzien van de stad en trekt economische activiteit aan, was de achterliggende gedachte. De abdij is eeuwen later in 1924 gesloopt om te zorgen voor een vrije omgeving van de Munsterkerk. Roermond zal in 2020 een jubileumviering houden bij het 800-jarig bestaan. Voor zijn promotie heeft Caris een diepgravende studie verricht en talloze documenten bestudeerd, tot over de landsgrenzen en tot over de kunsthistorische grenzen heen. De paranimfen waren zijn partner Margôt Hoogers en zijn collega Silvia Pellemans.

Geef hier uw reactie
Verberg reactieformulier

Uw reactie

Naam

Woonplaats

Opmerking

anti-spam beveiliging
CAPTCHA Image

Voer de letters en cijfers
van het naastgelegen plaatje
in dit veld in, of
Klik hier voor een andere afbeelding
De achtergrondfoto: het beeld van Pierre Cuypers kijkt uit op 'zijn' Munsterkerk.

Op de achtergrond: Cuypers en de Munsterkerk

Rijksbouwmeester dr. Pierre Cuypers (1827-1921) is vereeuwigd in brons op het Munsterplein. Hier kijkt hij uit op één van zijn meest ingrijpende restauraties: de Munsterkerk. Het bronzen beeld is in 1929 ontworpen door de gerenommeerde beeldhouwer August Falise. Pas negen jaar na Cuypers' overlijden wordt het beeld feestelijk onthuld in het bijzijn van Prins Hendrik der Nederlanden.