Restauraties

In Rura's doelstelling van het behoud van historische waarden speelt restauratie uiteraard een belangrijke rol. In de jaren '70 gaat onder het voorzitterschap van drs. Jo Hansen Rura medewerking verlenen aan de restauraties van kruisen en kapellen van het bisdom Roermond en gaat zorgen voor de instandhouding ervan. In dezelfde periode wordt ook de samenwerking met de Commissie Kleine Monumenten gestart. Rura heeft zich vervolgens ingezet voor de oprichting van de Stichting Stadsherstel die de restauratie van monumentale panden ter hand neemt. Rura is bovendien medeoprichter van de Stichting Teeken- en Ambachtsschool, waardoor deze twee monumenten gerestaureerd zijn. Ook de restauratie van het orgel in de Caroluskapel wordt door Rura ondersteund. Tenslotte zet Rura zich in voor de restauratie van monumentale grafmonumenten op d'n Aaje Kirkhoaf.
Meer over kruisen en kapellen.
Meer over het orgel in de Caroluskapel.
Meer over grafmonumenten.

Stichting Stadsherstel Roermond

Rura is een van de oprichters van de Stichting Stadsherstel Roermond geweest en heeft in het bestuur daarvan geparticipeerd. Enkele panden die door Stadsherstel zijn gerestaureerd of waarvan de restauratie of renovatie door Stadsherstel is voorbereid:

 • Kraanpoort 1 en 4
 • Swalmerstraat 25, 46, 48 en de voormalige Muziekschool
 • Wernerstraat 1, 3 5, 7, 9 en 11
 • Pastoorswal 9
 • Steegstraat 6
 • Lindanusstraat 5 (voormalig Christoffelhuis), 8 en 12
 • St. Christoffelstraaat 12
 • Veldstraat 3 en het gebied Veldstraat/Schoolstraat
 • Voorstad 58 en 60
 • de Ster 8, 10 en 12
 • Roermondsestraat 6 t/m 15

Restauratie Teeken- en Ambachtsschool

In 1989 kreeg Rura van gemeente Roermond de mogelijkheid een gebruiker te zoeken voor de Teeken- en Ambachtsschool. Destijds verkeerden de gebouwen in een haveloze en volledig onderkomen staat. Voor het zoeken van een oplossing werd de Stichting Teeken- en Ambachtsschool opgericht. De verdere voorbereiding en uitvoering van het project is door de Stichting Stadsherstel in nauwe samenwerking met de gemeente Roermond geschied. Inmiddels zijn beide gebouwen prachtig gerestaureerd en in gebruik als kantoren. De Ambachtsschool is gerealiseerd door dr. Pierre Cuypers, de Teekenschool door zijn zoon, Joseph.

Geef hier uw reactie
Verberg reactieformulier

Uw reactie

Naam

Woonplaats

Opmerking

anti-spam beveiliging
CAPTCHA Image

Voer de letters en cijfers
van het naastgelegen plaatje
in dit veld in, of
Klik hier voor een andere afbeelding
De achtergrondfoto: de muziekkiosk van Pierre Cuypers voor de Munsterkerk, waar dezelfde Pierre Cuypers de twee kenmerkende torens aan heeft toegevoegd.

Op de achtergrond: Munsterkerk en de kiosk

De Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk met op de voorgrond de kiosk. Deze muziekkiosk is een ontwerp van dr. Pierre Cuypers uit 1880 en kent een uitstekende akoestiek. Er vinden ook tegenwoordig nog veel concerten plaats. De Munsterkerk werd door Cuypers gerestaureerd van 1864 tot 1891, waarbij de twee vierkante hoektorens aan de kerk zijn toegevoegd als vervanging van een vroeg 18e eeuwse barokke klokkentoren.