Spiegel van Roermond

Jaarlijks geeft de Stichting Rura een jaarboek "Spiegel van Roermond" uit. Dit speciale boekwerk bevat artikelen over de geschiedenis van Roermond. Bovendien publiceert Stichting Rura haar jaarverslag in de Spiegel. De Spiegel van Roermond kent een eigen redactie onder voorzitterschap van Mr. H. van der Bruggen. De presentatie van de nieuwe editie van de Spiegel vindt jaarlijks plaats in december. De redactie heeft een eigen, separate website ingericht: www.spiegelvanroermond.com.

De eerste editie van de Spiegel van Roermond betrof het jaarboek 1993. Sindsdien wordt het boek elk jaar samengesteld. De donateurs van Rura ontvangen een gratis exemplaar. Voor de vrije verkoop is een beperkt aantal boeken (ca. 100 stuks) beschikbaar. Het is voor € 29,50 verkrijgbaar bij o.a. Boekhandel Boom en VVV Roermond.

Er zijn nog exemplaren van eerdere edities van de Spiegel te koop bij Stichting Rura, zie de lijst van nog te bestellen publicaties. Is een editie niet meer op papier verkrijgbaar, dan kan deze wel nog als download verkregen worden. Wilt u weten welke artikelen zijn gepubliceerd of bent u op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp? Raadpleeg dan de onderstaande cumulatieve inhoudsopgave van alle edities.

Wilt u elk jaar verzekerd zijn van de nieuwe Spiegel van Roermond? Wordt dan donateur van Stichting Rura! U ontvangt dan de Spiegel van Roermond elk jaar gratis. Bovendien wordt u persoonlijk uitgenodigd voor bijeenkomsten van Stichting Rura.

De Spiegel van Roermond 2020

De Spiegel van Roermond 2020, het jaarboek van Stichting Rura, werd gepresenteerd op donderdag 12 december 2019. Deze 28e editie kent de volgende inhoud:

Eric Munnicks

 • Een tragedie tijdens de evacuatie. De beschieting van een evacuatietrein bij Wesel am Rhein.

Georges Linssen

 • De evacuatiereis van Georges Linssen.

Luc Wolters

 • Een gehavende stad.

Gert van Kleef

 • De waardering voor het werk van Joseph Cuypers rond de Munsterkerk.

Leo Verhart

 • Uit grind, zand, drab en modder. Opmerkelijke prehistorische vondsten boven water.

Gerard van de Garde

 • Schutterijen in Roermond.

Guus Janssen

 • Latijnse dichters uit Roermond in het laatste kwart van de zestiende eeuw.

Hein van der Bruggen

 • De fatale ruzie met kapelaan B. Mislukte projectontwikkeling in de negentiende eeuw.

Hein van der Bruggen

 • De papierindustrie in Roermond, Maasniel en Swalmen - Deel 2: J. Hendrix & Co, Deuss en de papierfabriek op het Gebroek.

Elizabeth Geelen

 • De 'vereeniging van het H. Sacrament' in Roermond.

Peter Thissen

 • Henri Borel en zijn 'Compunctio' (1904).

Jean-Philippe Laugs

 • De afsluiting van het carnaval. Bacchus moet drijven of verzuipen.

Hein van der Bruggen

 • In memoriam Gijs van Bree (1944-2019).

Hein van der Bruggen en Luc Wolters

 • In memoriam Georges Linssen (1929-2019).

Stichting Rura

 • Jaarverslag 2019.

Redactie

 • Aanvullingen en errata op de Roermondse stadsgeschiedenis Roermond.

Inhoudsopgave van alle jaargangen van de Spiegel van Roermond

Onderstaand treft u de cumulatieve inhoudsopgave aan van de Spiegel van Roermond, jaargangen 1 t/m 27 (1993-2019). In deze inhoudsopgave worden het jaargang en en het paginanummer weergegeven tussen ( ), achter de titel van het artikel.

Heeft u vragen over de jaarlijkse uitgave, de inhoud van de artikelen of de auteurs? Richt deze dan rechtstreeks aan de redactie van de Spiegel: spiegelvanroermond@planet.nl.

De indeling van deze inhoudsopgave:

Algemeen
Archeologie
Biografie en genealogie
Dialect
Gebouwen, Monumenten en Stadsbeeld
Geschiedenis
Uit de natuur
Kunstenaars
Roermondenaren

Algemeen

H. van der Bruggen

 • Voorwoord eerste Spiegel van Roermond ( '93, p. 5 )
 • Voorwoord tweede Spiegel van Roermond ( '94, p. 5 )
 • Voorwoord derde Spiegel van Roermond ( '95, p. 5 )
 • Voorwoord vierde Spiegel van Roermond ( '96, p. 5 )
 • Voorwoord vijfde Spiegel van Roermond ( '97, p. 5 )
 • Voorwoord zesde Spiegel van Roermond ( '98, p. 5 )
 • Voorwoord zevende Spiegel van Roermond ( '99, p. 8-9 )
 • Voorwoord negende Spiegel van Roermond ( '01, p. 8-9 )
 • Voorwoord tiende Spiegel van Roermond ( '02, p. 9 )
 • Voorwoord elfde Spiegel van Roermond ( '03, p. 8-9 )
 • Voorwoord twaalfde Spiegel van Roermond ( '04, p. 9 )
 • Voorwoord dertiende Spiegel van Roermond ( '05, p. 9 )
 • Voorwoord veertiende Spiegel van Roermond ( '06, p. 5 )
 • Voorwoord vijftiende Spiegel van Roermond ( '07, p. 7 )
 • Voorwoord zestiende Spiegel van Roermond ( '08, p. 5 )
 • Voorwoord zeventiende Spiegel van Roermond ( '09, p. 4-5 )
 • Voorwoord achttiende Spiegel van Roermond ( '10, p. 9 )
 • Voorwoord negentiende Spiegel van Roermond ( '11, p. 8-9 )
 • Voorwoord twintigste Spiegel van Roermond ( '12, p. 8-9 )
 • Voorwoord eenentwintigste Spiegel van Roermond ( '13, p. 9 )
 • Voorwoord tweeëntwintigste Spiegel van Roermond ( '14, p. 8-9 )
 • Voorwoord drieëntwintigste Spiegel van Roermond ( '15, p. 8-9 )
 • Voorwoord vierentwintigste Spiegel van Roermond ( '16, p. 8-9 )
 • Voorwoord vijfentwintigste Spiegel van Roermond ( '17, p. 8-9 )
 • Voorwoord zesentwintigste Spiegel van Roermond ( '18, p. 8-9 )
 • Voorwoord zevenentwintigste Spiegel van Roermond ( '19, p. 7 )

H. van der Bruggen en S. van Esser

 • De Stichting Rura, 1963-2013: Wapenfeiten ( '14, p. 14-21 )

H.J. Kaiser, burgemeester

 • Bij de eerste jaargang ( '93, p. 7 )

G. Linssen

 • Het nut van de Spiegel van Roermond ( '94, p. 7 )

P. Nissen

 • Vijfentwintig jaar Spiegel van Roermond, meer venster dan Spiegel ( '17, p. 10-11 )
Stichting Rura
 • Jaarverslag over 2002 ( '03, p. 141 )
 • Jaarverslag over 2003 ( '04, p. 225-226 )
 • Jaarverslag over 2004 ( '05, p. 202-204 )
 • Jaarverslag over 2005 ( '06, p. 174-175 )
 • Jaarverslag over 2006 ( '07, p. 188-189 )
 • Jaarverslag over 2008 ( '09, p. 176-179 )
 • Jaarverslag over 2009 ( '10, p. 196-197 )
 • Jaarverslag over 2010 ( '11, p. 182-183 )
 • Jaarverslag over 2011 ( '12, p. 246-247 )
 • Jaarverslag over 2012 ( '13, p. 184-187 )
 • Jaarverslag over 2013 ( '14, p. 182-185 )
 • Jaarverslag over 2014 ( '15, p. 200-203 )
 • Jaarverslag over 2015 ( '16, p. 186-189 )
 • Jaarverslag over 2016 ( '17, p. 258-261 )
 • Jaarverslag over 2017 ( '18, p. 162-165 )
 • Jaarverslag over 2018 ( '19, p. 192-195 )

Archeologie

J. van den Bosch

 • De glasvondsten van Roermond ( '15, p. 142-149 )

A. Broeke

 • Jaarverslag Gem. Werkgroep Archeologie Roermond over 2000 ( '02, p. 147-148 )
 • Jaarverslag Gem. Werkgroep Archeologie Roermond over 2001 ( '03, p. 134-136 )
 • Jaarverslag Gem. Werkgroep Archeologie Roermond over 2002 ( '04, p. 218-219 )
 • Jaarverslag Gem. Werkgroep Archeologie Roermond over 2003 ( '05, p. 196-197 )

K. Hänninen

 • Een 12e eeuwse voorraadkuil uit Roermond ( '95, p. 137-138 )

C. Houben

 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 1992 ( '94, p. 138-139 )
 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 1993 ( '95, p. 125-126 )
 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 1994 ( '96, p. 153-155 )
 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 1995 ( '97, p. 121-123 )
 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 1996 ( '98, p. 113-115 )
 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 1997 ( '99, p. 127-130 )
 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 1998 ( '00, p. 138-143 )
 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 1999 ( '01, p. 178-179 )
 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 2000 ( '02, p. 148-151 )
 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 2001 ( '03, p. 136-140 )
 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 2002 ( '04, p. 220-224 )

T. Lupak

 • Verbouwing R.C. Godshuis ( '93, p. 74-75 )
 • Hambeek en het Huis Loven ( '93, p. 75-76 )
 • Van crematie tot tandenborstel ( '96, p. 155-159 )
 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 2003 ( '05, p. 198-201 )
 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 2004 ( '06, p. 170-173 )
 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 2005 ( '07, p. 184-187 )
 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 2006 en 2007 ( '09, p. 170-175 )
 • Jaarverslag Werkgroep Archeologie van Rura over 2008 ( '10, p. 192-195 )

O. Nienhuis

 • Jaarverslag Gem. Werkgroep Archeologie Roermond over 1991 ( '93, p. 73-77 )
 • Jaarverslag Gem. Werkgroep Archeologie Roermond over 1992 ( '94, p. 138-148 )
 • Jaarverslag Gem. Werkgroep Archeologie Roermond over 1993 ( '95, p. 125-138 )
 • Jaarverslag Gem. Werkgroep Archeologie Roermond over 1994 ( '96, p. 152-159 )
 • Jaarverslag Gem. Werkgroep Archeologie Roermond over 1995 ( '97, p. 121 )
 • Jaarverslag Gem. Werkgroep Archeologie Roermond over 1996 ( '98, p. 112 )
 • Jaarverslag Gem. Werkgroep Archeologie Roermond over 1997 ( '99, p. 126 )
 • Jaarverslag Gem. Werkgroep Archeologie Roermond over 1998 ( '00, p. 137 )
 • Jaarverslag Gem. Werkgroep Archeologie Roermond over 1999 ( '01, p. 176-178 )

J. Schotten

 • Archeologisch onderzoek aan de Jesuitenstraat ( '93, p. 76-77 )
 • Archeologisch onderzoek bij de Rattentoren ( '93, p. 77 )
 • Het ontstaan van Roermond in archeologisch perspectief ( '94, p. 139-148 )

J. Smeets

 • Vuursteenvondsten uit Roermond en omgeving ( '97, p. 123-137 )
 • Romeinse vondsten uit Roermond, Grafveld Maasnielderweg, deel 1 ( '98, p. 116-131 )
 • Romeinse vondsten uit Roermond, Grafveld en Maasnielderweg, deel 2 ( '03, p. 82-104 )

L. Verhart

 • De Heistert vanuit de lucht, een bijzondere archeologische ontdekking ( '16, p. 52-61 )
 • De Karolingische zilverschat uit Roermond ( '17, p. 72-83 )
 • Geen Noormannen te bekennen. De archeologische bewijzen voor hun aanwezigheid bij het Dionysiuskerkje in Asselt ( '19, p. 58-79 )

A. Viersen

  Opgraving aan de Jesuïtenstraat in 1993 ( '95, p. 126-136 )

Biografie en genealogie

N.B.: Zie ook Kunstenaars

P. Aarts

 • Familierelaties van de architect Petrus Josephus Hubertus Cuypers ( '94, p. 11-26 )

B. Beckers

 • Met de hoed in de hand... 92 jaar Beurskens-Tulfer aan de Hamstraat te Roermond ( '13, p. 34-49 )
 • ‘Het leven is eigenlijk te kort’ - Jan Huyskens (1939-2015) ( '17, p. 12-19 )

T. Beckers

 • Reijmers keus. De pijnlijke neergang van een burgemeester in oorlogstijd ( '09, p. 6-85 )

J. De Beenhouwer

 • De muzikale ontmoetingen van Henry Luyten en de familie Deuss ( '15, p. 62-75 )

A. Berg

 • Uit liefde voor zijn 'vaderland', Charles Guillon als hoeder van Limburgs erfgoed ( '10, p. 52-63 )

A. van den Berg

 • Bibliografie van drs. Edmond M.A.H. Delhougne ( '14, p. 13 )

J. Beyers

 • Dr. Johannes M.A. Kramps, een sociaalliberaal stadgenoot uit de negentiende eeuw ( '13, p. 50-65 )

H. van der Bruggen

 • Peter Munnix, Roermondenaar, journalist en redactielid ( '00, p. 9 )
 • In gesprek met Piet Tummers ( '06, p. 166-168 )
 • Jacob Hiegentlich en Herman Maas, de totstandkoming van 'Het zotte vleesch' ( '07, p. 116-127 )
 • Cees Dosker, de oorlog van een Roermondse courantier ( '09, p. 86-107 )
 • Max Behretz (1913-1942). Het verzet van vredesactivist in Roermond ( '11, p. 64-97 )
 • De brieven van Jacob Hiegentlich en Roelfien van Blokhuysen, een verslag van een relatie vol harts- en geestesvreugd ( '12, p. 50-67 )
 • In Memoriam Edmond Delhougne (1932-2013) ( '14, p. 10-12 )
 • Roermond, Westerbork, Bergen-Belsen, Roermond. De oorlogservaringen van Renée Bromberg ( '15, p. 50-61 )
 • Joep Nicolas en prinses Beatrix ( '16, p. 10-11 )
 • Wilhelm en Gertrud Gross-Sachs, vluchtelingen in Roermond (1939-1943) ( '17, p. 128-137 )
 • Herman Hoogendijk, dominee in oorlogstijd ( '18, p. 54-67 )

W. Cartigny

 • Jan Huijsmans 1879-1969; Pionier van monumentenzorg en heemkunde in Roermond ( '03, p. 68-81 )

S. van Esser

 • Het Pauselijk Nederlands College in Rome, de Kroniek van mgr. Jo Damen, 1951-1978. Een Roermondenaar, als rector, trait d'union en diplomaat, in roerige tijden werkzaam in het bestuurscentrum van de katholieke kerk. ( '10, p. 12-39 )

S. van Esser en C. Houben

 • Mgr. J.H. Drehmanns (1843-1913), bisschop van Roermond 1900-1913 ( '12, p. 68-89 )

G. van de Garde en C. Ruijs-Janssen

 • Diederik, voogd van Roermond (circa 1245 - circa 1305) ( '08, p. 52-81 )

L. Giebels

 • De eigenaardigheden van het stadje Roermond (betreft Louis Beel) ( '97, p. 138-142 )

L. Gilissen

 • Het rouwbeklag van François Stoltzenberg. Een familieverkenning vanuit de grafkapel ( '19, p. 32-43 )

C. van Heel en H. van der Bruggen

 • Dominee Willem Frederik Caspar Johannes van Heel (1836-1899), predikant te Roermond van 1863 tot 1897 ('17, p. 108-113 )

L. Heynens

 • Een prestigieuze verbintenis: Hoensbroeck-Schönborn. Adellijke huwelijks- en machtsstrategieën in de achttiende eeuw ( '15, p. 128-141 )
 • Schenk von Nideggen: beroemd en bekwaam, maar ook met delicate passies en... verbroken geloften ( '16, p. 96-107 )

W. Höppener

 • Huisarts in een belegerde stad. Het oorlogsverslag van Wiel Höppener, huisarts in Roermond ( '16, p. 130-143 )

C. Houben

 • Pater Gerard van den Heuvel, slachtoffer van naastenliefde ( '07, p. 144-155 )

A. Janssens

 • Bertus de Cour; Roermonds stadstype, getekend door het leven ( '02, p. 139-142 )

G. Linssen

 • Minister Strens, 1807-1875 ( '97, p. 48-59 )
 • Mr. Paul van Boven, 1913-1997 ( '99, p. 10-41 )
 • Mr. René Höppener, 1903-1982 ( '01, p. 64-169 )
 • Ir. Max Bongaerts, 1875-1959 ( '05, p. 72-133 )
 • Herman Joseph graaf Wolff Metternich, Heer van Hillenraad, Swalmen en Asselt (1887-1956) ( '07, p. 8-77 )
 • Frans Jozef Bolsius, 1869-1951, politicus en rechtbankpresident ( '08, p. 106-167 )
 • Mgr. drs. P.J. (Piet) van Odijk (1912-1991), vicaris-generaal en proost van het kathedraal kapittel in een woelige tijd ( '11, p. 112-157 )
 • Mr. Edmond Franquinet, 1896- 1974, rechter, verteller en vertaler ( '12, p. 104-143 )
 • Album Promotorum Ruraemundensium, 1438-1980, een aanzet tot de historie van de wetenschapsbeoefening in Roermond, deel 1 ( '13, p. 112-183 )
 • Album Promotorum Ruraemundensium, 1438-1980, een aanzet tot de historie van de wetenschapsbeoefening in Roermond, deel 2 ( '14, p. 136-181 )
 • Album Promotorum Ruraemundensium, 1438-1980, een aanzet tot de historie van de wetenschapsbeoefening in Roermond, deel 3: Aanvullingen, slotbeschouwing en totaalregister ( '15, p. 160-199 )
 • Friedrich Karl Florian (1894-1975), als Gauleiter zes maanden het hoogste gezag over Roermond ( '16, p. 144-163 )

J. van de Mortel

 • In Memoriam Hans baron van Hövell tot Westerflier ( '10, p. 10-11 )

P. Nissen

 • Dionysius de Kartuizer (1402/3-1471): De 'doctor extaticus' uit Roermond ( '98, p. 65-71 )

R. Roosjen

 • In memoriam Jacques Breugelmans (1955-2017) ( '18, p. 160-161 )

L. Schiphorst

 • Jean Lauweriks, vanaf 1854 eerste beeldhouwer in het atelier Cuypers / Stoltzenberg. Een kunstenaar in dienst. ( '10, p. 104-115 )

W. Schulpen

 • Voetballer Pierre Massy: de 'luchtduivel' van Oranje ( '04, p. 136-147 )

J. Slangen

 • Van entrepreneurs tot renteniers: de Roermondse tak van het geslacht Spielmans uit Breyell (1816-1922) ( '00, p. 94-120 )
 • 'Memorie der gestorvene ende andere gedenckweerdige gevallen & deeser stadt Ruremonde &a.'Een Roermondse kroniek (1740-1818) van Peter Geradts en diens zoon Jacob ( '10, p. 116-177 )

H. Strijkers

 • Max Guillaume (1877-1944). Verdienstelijk Roermonds musicus, componist en dirigent ( '19, p. 12-31 )

Y. de Vries

 • Melati van Java, alias Nicolina Maria Sloot, 1853-1927 ( '93, p. 130-137 )
 • Antoinette Cuypers-Alberdingk Thijm, 1829-1898 ( '95, p. 98-108 )
 • Joanna Baptista, jonkvrouwe Van Randenraedt (1610-1684), geestelijke dochteren waardige dienaresse Gods ( '96, p. 135-145 )

L. Wolters

 • 'Het is zoo zwart rondom ons'. Oorlogservaringen van Alphons Hustinx 1944-1945 ( '09, p. 108-135 )

Dialect

P. Bakkes

 • Guillons 'Roermonder tongval' uit 1844 en Roermonds dialect uit 1992 ( '93, p. 53-65 )
 • Drie keer een tekst van Fritz Reuter, één ervan in het Roermonds ( '98, p. 29-99 )

P. Tummers

 • Dr. J.C.P. Kats, de 'Vader Kats' van het Roermondse dialect ( '93, p. 78-81 )

Gebouwen, Monumenten en Stadsbeeld

A. Blom

 • Verslag van de Roermondse monumentencommissie over 1991 ( '93, p. 138-147 )

A. Blom en E. Caris

 • De gemeentelijke monumentenlijst ( '94, p. 152-161 )

H. van der Bruggen

 • De huisvesting van de Roermondse rechtbank en het arresthuis vanaf 1795 ( '13, p. 98-111 )
 • De kleine monumenten van Roermond, deel 3. ( '18, p. 124-159 )

H. van der Bruggen en S. van Esser

 • De kleine monumenten van Roermond, deel 1. ‘Alles van waarde is weerloos’ ( '16, p. 164-185 )
 • De kleine monumenten van Roermond, deel 2. ( '17, p. 238-255 )

Mr. H. van der Bruggen en R. Roosjen

 • Het Limburgs verzetsmonument, een anker om te gedenken ( '18, p. 68-77 )

M. Bruijnesteijn

 • Buiten de Brug ( '06, p. 126-137 )

E. Caris

 • Verslag van de Roermondse monumenten-commissie over 1994 en 1995 ( '96, p. 161-165 )
 • Monumentenzorg door de gemeente Roermond ( '00, p. 133-136 )

J. Daniels

 • Het Roermondse klokkenspel ( '11, p. 158-171 )

B. Dukers

 • Markt 35 – Varkensmarkt 1: van koopmanshuis tot winkelpand. Bouwgeschiedenis van de dertiende tot de eenentwintigste eeuw ( '17, p. 200-207 )

F. van Dun

 • De Stichting Stadsherstel ( '04, p. 186-191 )

A. Estourgie

 • Roermond, brandpunt van de neogotiek ( '05, p. 160-185 )

G. van de Garde

 • Stadsuitbreiding en stadsommuring in middeleeuws Roermond ( '02, p. 51-87 )

G. Geuskens

 • Architecten te Roermond 1860-1915 deel 1 ( '06, p. 70-93 )
 • Architecten te Roermond 1860-1915 deel 2 ( '07, p. 156-183 )
 • Architecten te Roermond 1860-1915 deel 3 ( '08, p. 168-189 )

V. Hamers

 • Een 'sieraad der grijze veste'; De bebouwing ter hoogte van de Rabobankvestiging aan de Willem-II-singel te Roermond ( '03, p. 38-51 )

M. Heemels

 • Zeven redenen voor uniciteit: de begraafplaats Nabij de Kapel in 't Zand ( '02, p. 42-50 )

B. van Hellenberg Hubar

 • Een godin die nooit onverschillig blijft; De polychromie in de Teekenschool te Roermond ( '97, p. 8-19 )
 • Een visitekaartje in 'weinig ooglijke veldovensteen'; De transformatie van Graeterhof onder P.J.H. Cuypers ( '04, p. 62-75 )

R. Hoekstra en H. van der Bruggen

 • 25 jaar Gemeentelijk Museum Roermond 1960 -1985 ( '18, p. 44-53 )

C. Houben

 • De Kapellerlaan: van romantisch karrespoor tot moderne verkeersweg ( '99, p. 58-79 )
 • Ontstaan en groei van het kruiswegpark nabij de Kapel van O.L. Vrouw in 't Zand (1919-1940) ( '02, p. 102-131 )
 • Sporen van Vrijmetselarij in 19e eeuws Roermond ( '05, p. 134-159 )

H. Jansen

 • Een synagoge in de Hamstraat ( '99, p. 94-109 )
 • Ruimte voor de Industrie ( '01, p. 10-53 )

A. Janssens

 • Roermond en Sint Christoffel, een eeuwigdurende liefde ( '03, p. 105-113 )

K. Loeff

 • Het ECI-complex: zeven eeuwen nijverheid aan de Roer ( '04, p. 192-205 )

P. Munnix

 • Het oude kerkhof raakt in verval ( '98, p. 30-39 )
 • ECI-centrale gaat weer stroom opwekken ( '98, p. 27-29 )

O. Nienhuis

 • Het huis 'De Steenen Trappen' in de Neerstraat 1580-1666-1875 ( '96, p. 84-99 )

J. Schreurs

 • Hoflaan 9 Anno 1713? ( '93, p. 66-72 )

L. Schiphorst

 • 'De leiding der stadswerken aan eene bouwkundige opgedragen' P.J.H. Cuypers, stadsarchitect van Roermond 1851-1854 ( '00, p. 10-23 )
 • De Ambachtsschool van Roermond uit 1907, gerestaureerd en verbouwd tot GroenHuis ( '02, p. 10-19 )

L. Verhart

 • De Heistert vanuit de lucht, een bijzondere archeologische ontdekking ( '16, p. 52-61 )

G. van der Woning en C. van der Woning

 • Het geboortehuis van Pierre Cuypers ( '09, p. 162-169 )

L. Wolters

 • De waterkrachtcentrale van 'Het Steel' ( '18, p. 78-83 )

Geschiedenis

P. Arnold

 • Haagen Chemie: Roermondse notabelen in kleur , p. 170-179 )

Th. Beckers

 • De vergeten kinderen van de Spik en Maalbroek: twee munitiedrama's uit 1945 ( '15, p. 10-49 )

J. Beyers

 • Een Rijks Hoogere Burgerschool in Roermond, een controversiële aanwinst ( '11, p. 10-51 )
 • De Rijks HBS in de twintigste en eenentwintigste eeuw, van Rijks HBS naar Mundium College ( '12, p. 166-193 )
 • Limburg Aan De Arbeiders: Geschiedenis van de 'Roermondsche Coöperatieve woningbouwvereeniging L.A.D.A.' ( '14, p. 22-57 )
 • De Roermondse bevolking in 1796 vergeleken met Weert en Venlo ( '15, p. 150-159 )
 • Een sociaaleconomische schets van Roermond in het midden van de negentiende eeuw ( '16, p. 86-95 )
 • Roermond, van een bestuurlijke functie in de achttiende eeuw naar een ambachtelijke functie in de negentiende eeuw ('17, p. 114-127 )
 • Armoede en armoedebestrijding in Roermond in de tweede helft van de negentiende eeuw ( '19, p. 80-99 )

P.H. de Boer

 • Ambon aan de Maas, het woonoord Maashaven 1951-1965 ( '07, p. 100-115 )

M. van Boven

 • Van stadsarchief naar regionaal historisch centrum? ( '04, p. 56-61 )

G. van Bree

 • De ambachtsgilden van Roermond tot 1795, deel 1 ( '93, p. 15-52 )
 • De ambachtsgilden van Roermond tot 1795, deel 2 ( '94, p. 94-137 )
 • De bouw van de Maasbrug bij Roermond, 1866-1867, met internationale perikelen ( '95, p. 67-81 )
 • Circulatie van vreemde munt in Roermond ( '98, p. 58-63 )
 • De Broederschap van Sint Jacob de Meerdere in Roermond, 1357-1786 ( '02, p. 88-101 )
 • De Beurzen van Johannes de Lovanio; Een studiefonds uit 1443 ( '03, p. 114-121 )

H. van der Bruggen

 • Sociëteiten in oorlogstijd ( '02, p. 20-32 )
 • De schande van Roermond ( '02, p. 143-146 )
 • Vreugde over het behoud der rechtbank ( '03, p. 132-133 )
 • De ondergang van Joods Roermond 1940-1945 ( '06, p. 20-51 )
 • Joods gedenkteken en nogmaals 'De ondergang' ( '07, p. 128-129 )
 • Roermondse sociëteiten in de negentiende eeuw ( '09, p. 136-161 )
 • De Roermondse sociëteit Amicitia ( '10, p. 80-104 )
 • Een Roermonds Lofdicht uit 1787 op de Verlichting. De opkomst van sociëteiten in Roermond ( '15, p. 76-91 )
 • Nabij de Grote Oorlog. Roermond tussen 1914 en 1918 ( '16, p. 12-51 )
 • Confrontaties met Joden in Midden-Limburg in de tweede helft van de achttiende eeuw ( '17, p. 84-99 )
 • Hanzestad Roermond. De groei van Roermond als stad van handel en nijverheid in de late middeleeuwen ( '18, p. 10-37 )
 • Het familiearchief en de familiebibliotheek Geradts en het ontbreken van een toekomst in een historische Limburgbibliotheek ( '18, p. 104-107 )
 • Joods leven in Roermond ( '19, p. 8-11 )
 • De papierindustrie in Roermond en Swalmen. Deel 1: Burghoff Magnée & Co ( '19, p. 110-139 )

H. van der Bruggen, J. Daniels en J. Tierolff

 • Bij een tweehonderdjarig jubileum 1804-2004: De Groote Sociëteit en de Sociëteit Concordia in Roermond ( '05, p. 10-51 )

H. van der Bruggen en S. van Esser

 • De Stichting Rura, 1963-2013: Wapenfeiten ( '14, p. 14-21 )

F. Cammaert

 • Thema's uit de Roermondse oorlogsgeschiedenis (1940-1945) ( '95, p. 8-55 )

F. Cillekens

 • De tocht over de Maas in de kerstnacht van 1944 ( '16, p. 108-117 )

J. Daniels

 • De Roermondse Archiefkwestie nader beschouwd; Neerslag van een lezing gehouden voor de Groote Sociëteit te Roermond op 18 april 2002 ( '03, p. 52-67 )
 • Oostenrijks Opper-Gelder, Roermond en de Brabantse Revolutie ( '08, p. 6-49 )

L. Derikx

 • Het raadsel van de Rattekas ( '15, p. 100-107 )

R. Dückers

 • Laatmiddeleeuwse handschriften uit Roermond en omgeving: een eerste verkenning ( '07, p. 78-99 )

V. Freriks

 • Giesbers & Van Deun Sr. en Straatman, Schmitz & Co.; twee Roermondse bedrijven schrijven spoorweggeschiedenis ( '12, p. 90-103 )

R.-P. Fuchs

 • Toekomstvoorspellingen met een politieke boodschap van een 'joodse bekeerling en arts uit Roermond' (1539/40) ( '19, p. 100-109 )

G. van de Garde

 • Stadsuitbreiding en stadsommuring in middeleeuws Roermond ( '02, p. 51-87 )
 • Uit de eerste hand; Tien Roermondse egodocumenten uit de revolutietijd ( '04, p. 20-55 )
 • De ligging van de Roermondse watermolens in de middeleeuwen ( '06, p. 94-125 )
 • Een fantastische geschiedenis, zoektocht naar de ware Sint-Christoffel ( '13, p. 84-97 )
 • Historische optocht in 1868 zette Roermond op de kaart ( '17, p. 138-163 )

G. van de Garde en Ch. Ruijs-Janssen

 • Kroniek van het 'heksenjaar' 1613-1614 ( '14, p. 96-135 )
 • Balans van het 'heksenjaar' 1613-1614 ( '15, p. 108-127 )

P. Geuskens

 • Een omstreden abdisverkiezing in het Munsterklooster in het midden van de 17e eeuw ( '00, p. 28-65 )
 • De moeizame invoering van de kloosterregels bij de cisterciënzerinnen te Roermond en Dalheim ( '06, p. 138-165 )

L. Gilissen

 • Het rouwbeklag van François Stoltzenberg. Een familieverkenning vanuit de grafkapel ( '19, p. 32-43 )

M. van de Goor

 • Het Pensionaat St. Ursula te Roermond, 890-1919 ( '96, p. 55-83 )

E. Haanen

 • De schadeloosstellingacties van Luytgens, Stuers en Van der Renne tegen de Weertenaren in 1791-1792 ( '12, p. 194-245 )

M. Heemels

 • Betwist en vergeten. De begrafenis van NSB-burgemeester Hetterscheid in Roermond ( '00, p. 66-72 )

B. van Hellenberg Hubar

 • De sortering van het verleden. De archiefcollectie van Joseph Cuypers bij het gemeentearchief te Roermond ( '17, p. 100-107 )

L. Heynens

 • Schenk von Nideggen: beroemd en bekwaam, maar ook met delicate passies en... verbroken geloften ( '16, p. 96-107 )

R. Hoekstra en R. Knoops

 • Een ongemakkelijk geschenk. De stichting van het Gemeentemuseum Roermond in 1932 en de eerste dertig jaar ( '13, p. 14-33 )

C. Houben

 • Sporen van vrijmetselarij in 19e eeuws Roermond ( '05, p. 134-159 )

J. Hövelings

 • Hoe het Roermondse museum tot stand kwam ( '98, p. 100-111 )
 • De collectie glasnegatieven van architect-ondernemer Pierre Cuypers ( '18, p. 38-43 )

H. Jansen

 • Grindwinning in Midden-Limburg; Opkomst en bloei, circa 1875-1987 ( '04, p. 170-185 )

P. de Jong

 • Ziekenhuis in oorlogstijd. Chirurgie in het St.-Laurentiusziekenhuis, 1940-1945 ( '11, p. 98-111 )

W. Klinkert

 • De Maasbruggen van Roermond: het zijden draadje van de neutraliteit ( '19, p. 44-57 )

G. Linssen

 • Een lang omstreden Europese spoorlijn: de IJzeren Rijn ( '04, p. 76-135 )
 • Lectuur en censuur in het bisdom Roermond ( '10, p. 40-79 )
 • Friedrich Karl Florian (1894-1975), als Gauleiter zes maanden het hoogste gezag over Roermond ( '16, p. 144-163 )

S. Loven-van Esser

 • De Stichting Rura, 1963-2003: een bespiegeling ( '03, p. 10-29 )
 • De Vincentius Vereniging in Roermond, 1859-2003; Deel 1, De St. Christoffel Conferentie, 1859-1924 ( '04, p. 148-169 )
 • De Vincentius Vereniging in Roermond, 1859-2000; Deel 2, De Bijzondere Raad en de diverse conferenties, 1925-2000 ( '05, p. 52-71 )

H. Lucas

 • Het Bureau van Weldadigheid te Roermond, 1824-1854 ( '93, p. 82-129 )
 • Lager onderwijs te Roermond, 1794-1900, deel 1 ( '94, p. 27-88 )
 • Lager onderwijs te Roermond, 1794-1900, deel 2 ( '96, p. 100-134 )
 • Lager onderwijs te Roermond, 1794-1900, deel 3 ( '97, p. 76-113 )
 • De Michielsbrug over de Roer te Roermond en de grote weg Maastricht-Nijmegen ( '00, p. 80-93 )
 • Rixe à Ruremonde (knokpartij 1809) ( '00, p. 125-128 )

W. Luys

 • Pastoor Pinckers en de restauratie van het kerkje van Asselt ( '18, p. 108-123 )

R. Maanen

 • Van Jeneverstokerijen in het kanton Roermond 1818 ( '00, p. 121-124 )

H. Maasen

 • Zwart Roermond: fascisme en nationaalsocialisme in een provinciestad ( '12, p. 10-49 )

T. Moors

 • Roermondse stadsuitbreidingen sedert 1945 ( '96, p. 8-39 )

P. Munnix

 • Vijfenzeventig jaar coöperatief bankieren in Roermond en Herkenbosch ( '93, p. 153 e.v. )
 • Eeuwfeest Kapel in 't Zand ( '95, p. 82-97 )
 • De laatste rustplaats. De executie en de herbegraving van de in het Elmpterwald gefusilleerde slachtoffers ( '16, p. 118-129 )

O. Nienhuis

 • Bibliografie van geschiedkundige publicaties, archiefinventarissen en nadere toegangen op bronnen van G.W.G. van Bree, 1967-2003 ( '04, p. 206-217 )

P. Nissen

 • Gebed, berouw en volksvermaak. Het optreden van pater Marcus van Aviano in Roermond in 1681 ( '97, p. 20-35 )
 • Dionysius de Kartuizer (1402/3-1471), De 'doctor extaticus' uit Roermond ( '98, p. 65-71 )

T. van Oort

 • De bioscooparmoede van Roermond ( '07, p. 130-143 )

J. Peeters

 • De komst van nieuwe industrie naar Roermond. Het industrieterrein Heide-Roerstreek, zijn gebruikers en het voorbeeld Rockwool ( '19, p. 180-191 )

Alph. Rikken

 • Hoofdstukken uit de geschiedenis van het internaat Huize Sint-Joseph ( '14, p. 58-95 )

G. Rinsma

 • Gedenk de kinderen ( '13, p. 10-13 )

W. Schulpen

 • Culturele waarde Hammerveld Jazz in Roermond onderschat ( '01, p. 54-63 )
 • Een frietrel met nozems en gummiknuppels ( '02, p. 33-41 )
 • Gebroeders Pollaert drukten verzetskrant Trouw met gevaar voor eigen leven ( '03, p. 30-37 )
 • Stadshistorie weerspiegelt zich in Gemeentearchief Roermond ( '04, p. 10-19 )

J. Slangen

 • Van entrepreneurs tot renteniers: de Roermondse tak van het geslacht Spielmans uit Breyell (1816-1922) ( '00, p. 94-120 )
 • 'Memorie der gestorvene ende andere gedenckweerdige gevallen deeser stadt Ruremonde.' Een Roermondse kroniek (1740-1818) van Peter Geradts en diens zoon Jacob ( '10, p. 116-177 )

P. Thissen

 • Bidden met inkt: Roermondse boekcultuur in de vroegmoderne tijd ( '16, p. 62-85 )
 • De vrouw of het boek. De bibliotheek van de familie Geradts ( '18, p. 84-103 )

P. Tummers

 • De zaak-Mullenbruch uit 1927, Moord in de Schoenmakersstraat ( '97, p. 36-47 )
 • I Nazareni en hun invloed in Nederland via Cuypers en Stoltzenberg ( '98, p. 52-57 )
 • Slachten en slagers een eeuw geleden ( '98, p. 72-77 )
 • Roermondse kermis en kermisadel, deel 1 ( '99, p. 110-119 )
 • Roermondse kermis en kermisadel, deel 2 ( '00, p. 24-27 )
 • Hammerveld Jazz Festival, fenomeen van wereldklasse in Roermond ( '00, p. 73-79 )

J. Vaessen

 • De illustere 'Prysbehaling' door de 'Philharmonie' op 19 juli 1830 te Brussel ( '08, p. 82-105 )
 • Van ‘pharmacien’ tot apotheker. Roermondse apothekers door de eeuwen heen ( '17, p. 208-237 )

G. Venner

 • Zangers en meerstemmige muziek in Roermond rond 1600 ( '98, p. 78-85 )
 • Het kathedrale kapittel van het eerste bisdom Roermond (1569-1798) ( '12, p. 144-165 )

L. Verhart

 • Het onderste uit de kan en voor een dubbeltje op de eerste rang: de aankoop van de collectie oudheden van de Roermondse notaris Charles Guillon ( '13, p. 66-83 )

P. Welzen

 • De gasvoorziening in Roermond 1860-1960 ( '99, p. 42-57 )

L. Wolters

 • 100 jaar Bibliotheek Roermond. Katholieke bevoogding groeit uit tot informatiedeler Bibliorura ( '17, p. 20-71 )
 • De aardappelvlokkenfabriek 'Het Steel'. Innovatieve fabriek gaat met miljoenenschuld ten onder ( '19, p. 140-169 )

C. van der Zwaan

 • 'Den Aje Kirkhaof', Roermonds eerste algemene begraafplaats 'Nabij Kapel in 't Zand' van 1874 tot 1946 ( '10, p. 178-191 )

Uit de natuur

W. Heemskerk

 • De Roer, capita selecta ( '98, p. 9-26 )

H. Tolkamp

 • Zuiveringschap Limburg, 25 jaar waterkwaliteitsbeheer van de Roer ( '99, p. 86-93 )

Kunstenaars

B. Beckers

 • ‘Het leven is eigenlijk te kort’ - Jan Huyskens (1939-2015) ( '17, p. 12-19 )

W. Beijer

 • Gé Reinders is wie hij is (musicus) ( '00, p. 129-132 )

Mr. H. van der Bruggen

 • Joep Nicolas en prinses Beatrix ( '16, p. 10-11 )
 • In Memoriam Jan Straus ( '17, p. 256-257 )

H. van Dijk

 • Erkenning voor een Limburgs componist (Jan Schmitz, 1909-1989) ( '95, p. 109-119 )

M. Huijbregts

 • Ted Noten (1956). Sieradenontwerper, designer, kunstenaar ( '11, p. 172-181 )

S. Kusters

 • Mathieu Boessen, kunstschilder en 'enfant terrible' ( '93, p. 11-14 )

P. Munnix

 • Piet Schoenmakers, een veelzijdig kunstenaar ( '93, p. 148-151 )
 • Kunstenaar Henk Sillen houdt van strakke vormen ( '94, p. 149 -151 )
 • Ton van de Rotten, een keramist die van vormen houdt ( '95, p. 120-123 )
 • Jan Martens (schilder) ( '96, p. 146-151 )
 • Kunstenaarsgeslacht Windhausen in brede straal rond Roermond bekend ( '97, p. 60-75 )
 • Yvonne Savelkoul maakt opvallende sieraden ( '97, p. 114-120 )
 • Paul Vincken rolde spelenderwijs in de kunst ( '98, p. 86-91 )
 • Louis Raemaekers werd beroemd door spotprenten ( '99, p. 80-85 )
 • Godelieve Geurts gaat kunstzinnig om met ijzer ( '99, p. 120-125 )

J. Nicolas

 • Oriëntatie van een kunstenaar (Joep Nicolas) ( '98, p. 40-51 )

L. Schiphorst

 • Jean Lauweriks, vanaf 1854 eerste beeldhouwer in het atelier Cuypers en Stoltzenberg. Een kunstenaar in dienst. ( '10, p. 104-115 )

W. Schulpen

 • De feministische filmwereld van Oscarwinnares Marleen Gorris ( '01, p. 170-175 )
 • Beeldhouwer Dick van Wijk: kunst met vaart en beweging ( '02, p. 132-138 )
 • Poppenspeelster Els Graus-Boom en de magie van levende lapjes stof ( '03, p. 122-131 )
 • De 'gefluisterde' schilderkunst van Leo Franssen ( '05, p. 186-195 )

J. Slangen

 • De beeldend kunstenaar Joep Nicolas (1897-1972). Een biografisch portret ( '06, p. 52-69 )

P. Tummers

 • Jos Beltjens, een verdienstelijk componist ( '94, p. 89-93 )
 • Architect Frans Dupont drukte stempel op Roermond ( '95, p. 56-66 )
 • Mathieu Lauweriks tussen Jugendstil en Bauhaus ( '96, p. 40-54 )

J. Vaessen

 • Mathieu Koch, 'Photograph d'Art' (1900-1976) ( '06, p. 6-19 )

Roermondenaren

Rolf Helmut Baer

 • zie geschiedenis sub. Rinsma:
  Gedenk de kinderen ( '13, p. 10-13 )

Louis Beel

 • zie biografie sub. Giebels:
  De eigenaardigheden van het stadje Roermond (betreft Louis Beel) ( '97, p. 138-142 )

Max Behretz

 • zie biografie sub. van der Bruggen:
  Max Behretz (1913-1942). Het verzet van vredesactivist in Roermond ( '11, p. 64-97 )

Jos Beltjens

 • zie kunstenaars sub. Tummers:
  Jos Beltjens, een verdienstelijk componist ( '94, p. 89-93 )

Gerda Beurskens

 • zie biografie sub. B. Beckers:
  Met de hoed in de hand... 92 jaar Beurskens-Tulfer aan de Hamstraat te Roermond ( '13, p. 34-49 )

Mathieu Boessen

 • zie kunstenaars sub. Kusters:
  Mathieu Boessen, kunstschilder en 'enfant terrible' ( '93, p. 11-14 )

Frans Jozef Bolsius

 • zie biografie sub. Linssen:
  Frans Jozef Bolsius, 1869-1951, politicus en rechtbankpresident ( '08, p. 106-167 )

Ir. Max Bongaerts

 • zie biografie sub. Linssen:
  Ir. Max Bongaerts, 1875-1959 ( '05, p. 72-133 )

Mr. Paul van Boven

 • zie biografie sub. Linssen:
  Mr. Paul van Boven, 1913-1997 ( '99, p. 10-41 )

Gijs van Bree

 • zie themanummer 2004:
  Bibliografie van geschiedkundige publicaties, archiefinventarissen en nadere toegangen op bronnen van G.W.G. van Bree, 1967-2003 ( '04, p. 206-217 )

Jacques Breugelmans

 • zie biografie sub. Roosjen:
  In Memoriam Jacques Breugelmans (1955-2017) ( '18, p. 160-161 )

Renée Bromberg

 • zie biografie sub. van der Bruggen:
  Roermond, Westerbork, Bergen-Belsen, Roermond. De oorlogservaringen van Renée Bromberg ( '15, p. 50-61 )

Bertus de Cour

 • zie biografie sub. Janssens:
  Bertus de Cour; Roermonds stadstype, getekend door het leven ( '02, p. 139-142 )

Dr. Pierre J.H. Cuypers

 • zie biografie sub. Aarts:
  Familierelaties van de architect Petrus Josephus Hubertus Cuypers ( '94, p. 11-26 )
 • zie gebouwen sub. Hellenberg Hubar:
  Een visitekaartje in 'weinig ooglijke veldovensteen'; De transformatie van Graeterhof onder P.J.H. Cuypers ( '04, p. 62-75 )
 • zie gebouwen sub. Schiphorst:
  'De leiding der stadswerken aan eene bouwkundige opgedragen' P.J.H. Cuypers, stadsarchitect van Roermond 1851-1854 ( '00, p. 10-23 )
 • zie geschiedenis sub. Hövelings:
  De collectie glasnegatieven van architect-ondernemer Pierre Cuypers ( '18, p. 38-43 )

Antoinette Cuypers-Alberdingk Thijm

 • zie biografie sub. de Vries:
  Antoinette Cuypers-Alberdingk Thijm, 1829-1898 ( '95, p. 98-108 )

Mgr. Jo Damen

 • zie biografie sub. van Esser:
  Het Pauselijk Nederlands College in Rome, de Kroniek van mgr. Jo Damen, 1951-1978. Een Roermondenaar, als rector, trait d'union en diplomaat, in roerige tijden werkzaam in het bestuurscentrum van de katholieke kerk. ( '10, p. 12-39 )

Edmond Delhougne

 • zie biografie sub. van den Berg:
  Bibliografie van drs. Edmond M.A.H. Delhougne ( '14, p. 13 )
 • zie biografie sub. van der Bruggen:
  In Memoriam Edmond Delhougne (1932-2013) ( '14, p. 10-12 )

Diederik, voogd

 • zie biografie sub. Van de Garde en Ruijs-Janssen:
  Diederik, voogd van Roermond (circa 1245 - circa 1305) ( '08, p. 52-81 )

Dionysius de Karthuizer

 • zie geschiedenis sub. Nissen:
  Dionysius de Kartuizer (1402/3-1471), De 'doctor extaticus' uit Roermond ( '98, p. 65-71 )

Cees Dosker

 • zie biografie sub. van der Bruggen:
  Cees Dosker, de oorlog van een Roermondse courantier ( '09, p. 86-107 )

Mgr. Joseph Drehmanns

 • zie biografie sub. van Esser en Houben:
  Mgr. J.H. Drehmanns (1843-1913), bisschop van Roermond 1900-1913 ( '12, p. 68-89 )

Frans Dupont

 • zie kunstenaars sub. Tummers:
  Architect Frans Dupont drukte stempel op Roermond ( '95, p. 56-66 )

Mr. Edmond Franquinet

 • zie biografie sub. Linssen:
  Mr. Edmond Franquinet, 1896- 1974, rechter, verteller en vertaler ( '12, p. 104-143 )

Leo Franssen

 • zie kunstenaars sub. Schulpen:
  De 'gefluisterde' schilderkunst van Leo Franssen ( '05, p. 186-195 )

Jacob Geradts

 • zie geschiedenis sub. Slangen:
  'Memorie der gestorvene ende andere gedenckweerdige gevallen & deeser stadt Ruremonde &a.'Een Roermondse kroniek (1740-1818) van Peter Geradts en diens zoon Jacob ( '10, p. 116-177 )

Peter Geradts

 • zie geschiedenis sub. Slangen:
  'Memorie der gestorvene ende andere gedenckweerdige gevallen & deeser stadt Ruremonde &a.'Een Roermondse kroniek (1740-1818) van Peter Geradts en diens zoon Jacob ( '10, p. 116-177 )

Familie Geradts

 • zie geschiedenis sub. Thissen:
  De vrouw of het boek. De bibliotheek van de familie Geradts ( '18, p. 84-103 )
 • zie geschiedenis sub. van der Bruggen:
  Het familiearchief en de familiebibliotheek Geradts en het ontbreken van een toekomst in een historische Limburgbibliotheek ( '18, p. 104-107 )

Godelieve Geurts

 • zie kunstenaars sub. Munnix:
  Godelieve Geurts gaat kunstzinnig om met ijzer ( '99, p. 120-125 )

Marleen Gorris

 • zie kunstenaars sub. Schulpen:
  De feministische filmwereld van Oscarwinnares Marleen Gorris ( '01, p. 170-175 )

Louis Sallie Goudsmit

 • zie geschiedenis sub. Rinsma:
  Gedenk de kinderen ( '13, p. 10-13 )

René Leo Goudsmit

 • zie geschiedenis sub. Rinsma:
  Gedenk de kinderen ( '13, p. 10-13 )

Els Graus-Boom

 • zie kunstenaars sub. Schulpen:
  Poppenspeelster Els Graus-Boom en de magie van levende lapjes stof ( '03, p. 122-131 )

Wilhelm en Gertrud Gross-Sachs

 • zie biografie sub. van der Bruggen:
  Wilhelm en Gertrud Gross-Sachs, vluchtelingen in Roermond (1939-1943) ( '17, p. 128-137 )

Max Guillaume

 • zie Biografie en genealogie sub. Strijkers:
  Max Guillaume (1877-1944). Verdienstelijk Roermonds musicus, componist en dirigent ( '19, p. 12-31 )

Charles Guillon, notaris

 • zie dialect sub. Bakkes
  Guillons 'Roermonder tongval' uit 1844 en Roermonds dialect uit 1992 ( '93, p. 53-65 )
 • zie biografie sub. Berg:
  Uit liefde voor zijn 'vaderland', Charles Guillon als hoeder van Limburgs erfgoed ( '10, p. 52-63 )

Pater Gerard van den Heuvel

 • zie biografie sub. Houben:
  Pater Gerard van den Heuvel, slachtoffer van naastenliefde ( '07, p. 144-155 )

Jacob Hiegentlich

 • zie biografie sub. van der Bruggen:
  Jacob Hiegentlich en Herman Maas, de totstandkoming van 'Het zotte vleesch' ( '07, p. 116-127 )
  De brieven van Jacob Hiegentlich en Roelfien van Blokhuysen, een verslag van een relatie vol harts- en geestesvreugd ( '12, p. 50-67 )

Herman Hoogendijk

 • zie biografie sub. van der Bruggen:
  Herman Hoogendijk, dominee in oorlogstijd ( '18, p. 54-67 )

Mr. René Höppener

 • zie biografie sub. Linssen:
  Mr. René Höppener, 1903-1982 ( '01, p. 64-169 )

Wiel Höppener

 • zie biografie sub. Höppener:
  Huisarts in een belegerde stad. Het oorlogsverslag van Wiel Höppener, huisarts in Roermond ( '16, p. 130-143 )

Hans baron van Hövell tot Westerflier

 • zie biografie sub. van de Mortel:
  In Memoriam Hans baron van Hövell tot Westerflier ( '10, p. 10-11 )

Jan Huijsmans

 • zie biografie sub. Cartigny:
  Jan Huijsmans 1879-1969; Pionier van monumentenzorg en heemkunde in Roermond ( '03, p. 68-81 )

Mr. Alphons Hustinx

 • zie biografie sub. Wolters:
  'Het is zoo zwart rondom ons'. Oorlogservaringen van Alphons Hustinx 1944-1945 ( '09, p. 108-135 )

Jan Huyskens

 • zie biografie sub. Beckers:
  ‘Het leven is eigenlijk te kort’ - Jan Huyskens (1939-2015) ( '17, p. 12-19 )

Dr. J.C.P. Kats

 • zie dialect sub. Tummers:
  Dr. J.C.P. Kats, de 'Vader Kats' van het Roermondse dialect ( '93, p. 78-81 )

Mathieu Koch

 • zie kunstenaars sub. Vaessen:
  Mathieu Koch, 'Photograph d'Art' (1900-1976) ( '06, p. 6-19 )

Johannes M.A. Kramps

 • zie biografie sub. Beyers:
  Dr. Johannes M.A. Kramps, een sociaalliberaal stadgenoot uit de negentiende eeuw ( '13, p. 50-65 )

Jean Lauweriks

 • zie kunstenaars sub. Schiphorst:
  Jean Lauweriks, vanaf 1854 eerste beeldhouwer in het atelier Cuypers en Stoltzenberg. Een kunstenaar in dienst. ( '10, p. 104-115 )
 • zie kunstenaars sub. Tummers:
  Mathieu Lauweriks tussen Jugendstil en Bauhaus ( '96, p. 40-54 )

Henri Luyten

 • zie biografie sub. De Beenhouwer:
  De muzikale ontmoetingen van Henry Luyten en de familie Deuss ( '15, p. 62-75 )

Herman Maas

 • zie biografie sub. van der Bruggen:
  Jacob Hiegentlich en Herman Maas, de totstandkoming van 'Het zotte vleesch' ( '07, p. 116-127 )

Jan Martens

 • zie kunstenaars sub. Munnix:
  Jan Martens (schilder) ( '96, p. 146-151 )

Pierre Massy

 • zie biografie sub. Schulpen:
  Voetballer Pierre Massy: de 'luchtduivel' van Oranje ( '04, p. 136-147 )

Melati van Java

 • zie biografie sub. de Vries:
  Melati van Java, alias Nicolina Maria Sloot, 1853-1927 ( '93, p. 130-137 )

Mullenbruch, kapper

 • zie geschiedenis sub. Tummers:
  De zaak-Mullenbruch uit 1927, Moord in de Schoenmakersstraat ( '97, p. 36-47 )

Peter Munnix

 • zie biografie sub. H. van der Bruggen:
  Peter Munnix, Roermondenaar, journalist en redactielid ( '00, p. 9 )

Herbert Nathan

 • zie geschiedenis sub. Rinsma:
  Gedenk de kinderen ( '13, p. 10-13 )

Joep Nicolas

 • zie kunstenaars sub. Nicolas:
  Oriëntatie van een kunstenaar (Joep Nicolas) ( '98, p. 40-51 )
 • zie kunstenaars sub. Slangen:
  De beeldend kunstenaar Joep Nicolas (1897-1972). Een biografisch portret ( '06, p. 52-69 )

Ted Noten

 • zie kunstenaars sub. Huijbregts:
  Ted Noten (1956). Sieradenontwerper, designer, kunstenaar ( '11, p. 172-181 )

Mgr. drs. Piet van Odijk

 • zie biografie sub. Linssen:
  Mgr. drs. P.J. (Piet) van Odijk (1912-1991), vicaris-generaal en proost van het kathedraal kapittel in een woelige tijd ( '11, p. 112-157 )

Gebr. Pollaert

 • zie geschiedenis sub. Schulpen:
  Gebroeders Pollaert drukten verzetskrant Trouw met gevaar voor eigen leven ( '03, p. 30-37 )

Louis Raemaekers

 • zie kunstenaars sub. Munnix:
  Louis Raemaekers werd beroemd door spotprenten ( '99, p. 80-85 )

Jonkvrouwe J.B. van Randenraedt

 • zie biografie sub. de Vries:
  Joanna Baptista, jonkvrouwe Van Randenraedt (1610-1684), geestelijke dochteren waardige dienaresse Gods ( '96, p. 135-145 )

Charlotte Rechtschaffen

 • zie geschiedenis sub. Rinsma:
  Gedenk de kinderen ( '13, p. 10-13 )

Mr. Paul Reijmer

 • zie biografie sub. Beckers:
  Reijmers keus. De pijnlijke neergang van een burgemeester in oorlogstijd ( '09, p. 6-85 )

Gé Reinders

 • zie kunstenaars sub. Beijer:
  Gé Reinders is wie hij is (musicus) ( '00, p. 129-132 )

Ton van de Rotten

 • zie kunstenaars sub. Munnix:
  Ton van de Rotten, een keramist die van vormen houdt ( '95, p. 120-123 )

Julius L.Th. Sanders

 • zie geschiedenis sub. van der Bruggen:
  Nabij de Grote oorlog. Roermond tussen 1914 en 1918 ( '16, p. 12-51 )

Yvonne Savelkoul

 • zie kunstenaars sub. Munnix:
  Yvonne Savelkoul maakt opvallende sieraden ( '97, p. 114-120 )

Jan Schmitz

 • zie kunstenaars sub. van Dijk:
  Erkenning voor een Limburgs componist (Jan Schmitz, 1909-1989) ( '95, p. 109-119 )

Piet Schoenmakers

 • zie kunstenaars sub. Munnix:
  Piet Schoenmakers, een veelzijdig kunstenaar ( '93, p. 148-151 )

Henk Sillen

 • zie kunstenaars sub. Munnix:
  Kunstenaar Henk Sillen houdt van strakke vormen ( '94, p. 149 -151 )

Eli Simon

 • zie geschiedenis sub. Rinsma:
  Gedenk de kinderen ( '13, p. 10-13 )

Nicolina Maria Sloot

 • zie biografie sub. de Vries:
  Melati van Java, alias Nicolina Maria Sloot, 1853-1927 ( '93, p. 130-137 )

Het geslacht Spielmans

 • zie biografie sub. Slangen:
  Van entrepreneurs tot renteniers: de Roermondse tak van het geslacht Spielmans uit Breyell (1816-1922) ( '00, p. 94-120 )

François Stoltzenberg

 • zie Biografie en genealogie sub. Gilissen:
  Het rouwbeklag van François Stoltzenberg. Een familieverkenning vanuit de grafkapel ( '19, p. 32-43 )

Jan Straus

 • zie kunstenaars sub. van der Bruggen:
  In Memoriam Jan Straus ( '17, p. 256-257 )

M.P.H. Strens, minister

 • zie biografie sub. Linssen:
  Minister Strens, 1807-1875 ( '97, p. 48-59 )

Piet Tummers

 • zie biografie sub. van der Bruggen:
  In gesprek met Piet Tummers ( '06, p. 166-168 )

Paul Vincken

 • zie kunstenaars sub. Munnix:
  Paul Vincken rolde spelenderwijs in de kunst ( '98, p. 86-91 )

Dick van Wijk

 • zie kunstenaars sub. Schulpen:
  Beeldhouwer Dick van Wijk: kunst met vaart en beweging ( '02, p. 132-138 )

Het kunstenaarsgeslacht Windhausen

 • zie kunstenaars sub. Munnix:
  Kunstenaarsgeslacht Windhausen in brede straal rond Roermond bekend ( '97, p. 60-75 )

Fanny Felice Wolf

 • zie geschiedenis sub. Rinsma:
  Gedenk de kinderen ( '13, p. 10-13 )

Herbert Wolf

 • zie geschiedenis sub. Rinsma:
  Gedenk de kinderen ( '13, p. 10-13 )

Ruth Wolf

 • zie geschiedenis sub. Rinsma:
  Gedenk de kinderen ( '13, p. 10-13 )

Graaf H.J. Wolff Metternich

 • zie biografie sub. Linssen:
  Herman Joseph graaf Wolff Metternich, Heer van Hillenraad, Swalmen en Asselt (1887-1956) ( '07, p. 8-77 )
Geef hier uw reactie
Verberg reactieformulier

Uw reactie

Naam

Woonplaats

Opmerking

anti-spam beveiliging
CAPTCHA Image

Voer de letters en cijfers
van het naastgelegen plaatje
in dit veld in, of
Klik hier voor een andere afbeelding
De achtergrondfoto: de door Rura gereconstrueerde Kazemat, onderdeel van het Cattentorencomplex van de middeleeuwse stadsmuur.

Op de achtergrond: de herbouwde kazemat

Als onderdeel van de reconstructie van het Cattentorencomplex is in 2013 door Stichting Rura deze kazemat herbouwd op 16e eeuwse restanten. Het kanon staat weliswaar opgesteld in de richting van de stad Weert, maar is vooral bedoeld om belagers aan de stadsmuur te beschieten. Gemeente Roermond, Provincie Limburg en het Designer Outletcentre Roermond zijn hoofdsponsoren van de reconstructie.