Een boek met een lintje!

De presentatie van zijn boek Roermond, uit liefde voor de stad leverde John Vaessen afgelopen woensdag niet alleen veel applaus op. De enthousiaste reacties op de nieuwste publicatie van zijn hand zijn begrijpelijk en ook heel terecht. Het is een prachtig uitgevoerd boek geworden met veel aandacht voor mensen die op velerlei wijze een band met de stad hebben of hadden. Burgemeester Yolanda Hoogtanders mocht het eerste exemplaar uit handen van de auteur in ontvangst nemen. In haar dankwoord onderstreepte zij het belang van dit boek, waarmee de Roermondse geschiedschrijving verrijkt is. Een prachtig geschenk dus aan onze stad!
Op bovenstaande foto overhandigt John Vaessen het eerste exemplaar van zijn boek aan de burgemeester onder het toeziend oog van Koos Hussem van X-Cago, uitgever van het boek (foto: Hennie Retera)

John vertelde na afloop dat hij blij was dat de burgemeester in haar drukke agenda tijd gevonden had aanwezig te zijn, zodat hij haar het eerste exemplaar kon overhandigen. Hij had echter geen flauw idee ervan, dat zij ook een bijzondere verrassing voor hem zelf in petto had. Ze kwam namelijk niet alleen voor het boek, zo bleek. ‘Zelfs toen zij in haar dankwoord de uitdrukking decorabel gebruikte, viel bij mij het kwartje nog steeds niet’, vertelde hij een dag later aan de telefoon. Maar daarna was het hem ineens helder: het bleek Zijne Majesteit behaagd te hebben John Vaessen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. En dus stond hij nog geen minuut later met de versierselen van deze zeer verdiende onderscheiding op zijn revers overdonderd maar ook terecht trots als een pauw te glunderen.
Via deze link naar ML5 kunt u zien hoe de decorandus werd verrast.


Een glunderende John samen met echtgenote Astrid die door de burgemeester stevig in de bloemetjes werd gezet (foto: Hennie Retera)

Ook voor Rura is John Vaessen een belangrijk man. Zijn grote interesse in mensen en hun geschiedenis koppelt hij al vele jaren aan een mooie pen van schrijven. Het heeft ons al heel wat interessante verhalen opgeleverd voor De Spiegel van Roermond. Als spreker gaf John meermaals tijdens een van de voor- of najaarsbijeenkomsten een inleiding over Den Aje Kirkhaof Remunj, ook met aanvullingen bij zijn andere belangrijke boek Dood, maar niet vergeten. Kortom, we zijn trots op zijn banden met Rura en feliciteren John van ganser harte met zijn welverdiende lintje!

Voor belangstellenden is het boek Roermond, uit liefde voor de stad in de Roermondse boekhandel verkrijgbaar voor slechts € 24,95. Een aanrader!

reageren op dit bericht? Dat kan via webmaster@rura.nl