Kruisen en kapellen

In 1972 wordt drs. Jo Hansen voorzitter van Rura. Hij is dan tevens bestuurslid van de Stichting kruisen en kapellen van het bisdom Roermond. Dit leidt ertoe dat Rura medewerking gaat verlenen aan restauraties van deze monumenten en mede gaat zorgen voor de instandhouding ervan. Een jaar later komt een samenwerking tot stand met de Commissie Kleine Monumenten. De uit deze samenwerking voortvloeiende werkgroep wordt opgeheven in 2006, maar Rura blijft zich inzetten voor beheer en restauratie van een aantal wegkruisen en kapellen in Roermond en omgeving.

Via de volgende buttons vindt u meer informatie over diverse projecten rondom kruisen en kapellen

Kruisbeeld Minderbroedersstraat & Wegkruis Broekhin

Ursulinenkapel

Sint Josephkapel (de Weerd)