Ursulinenkapel

In de nabijheid van het Cattentorenprojekt, achter het gebouw van de LLTB – het huidige Ondernemershuis – en achter het zogenaamde Interpolisgebouw ligt een voor menigeen vrijwel onbekende kleine kapel, als een verborgen juweel. Deze Ursulinenkapel is te bereiken via de parkeerplaats aan de Steegstraat. De kapel uit eind zeventiende eeuw is aan het begin van de huidige eeuw door Rura gerestaureerd.

Op 20 oktober 2000 werd de kapel door de toenmalige eigenaar, de LLTB overgedragen aan de Stichting Rura voor de symbolische prijs van één gulden. De Stichting Rura heeft de kapel weer van een toekomst in volle glorie verzekerd. Met de grootste zorg historisch verantwoord gerestaureerd en weer ingericht als devotiekapel.

Voor en tijdens de restauratie kwamen een aantal interessante gegevens aan het licht, waardoor de geschiedenis en de achtergrond van de kapel duidelijker werden, terwijl het bouwhistorisch onderzoek tot wetenswaardige details leidde. Deze gegevens en details worden in het navolgende geboden.

Onder grote belangstelling werd de voltooiing van de restauratie afgerond met de heropening van de deuren door de toenmalige burgemeester, Drs. H.J. Kaiser en de herinzegening door de Vicaris van het Bisdom, Mgr. Dr. Th.G.J. Willemssen, op zaterdag 23 juni 2001.

Klik hier voor meer informatie over Ursulinenkapel.