Projecten

Projecten

Onder de noemer “Projecten” treft u diverse activiteiten van Stichting Rura aan. Zo kent Rura haar werkgroep Archeologie, die regelmatig publiceert over haar vondsten en een aantal van de grotere vondsten en projecten hier beschrijft.

Stichting Rura zet zich in voor behoud van Roermondse monumenten, waaronder kruisen en kapellen, grafmonumenten en putbeelden.

Archeologie

De Stichting Rura kent een eigen Werkgroep Archeologie Rura (WAR). Daarnaast is in Roermond tevens een Gemeentelijke Werkgroep Archeologie actief. De twee werkgroepen werken zeer nauw samen.

Kruisen en kapellen

In 1972 wordt drs. Jo Hansen voorzitter van Rura. Hij is tevens bestuurslid van de Stichting kruisen en kapellen van het bisdom Roermond. Dit leidt ertoe dat Rura medewerking gaat verlenen aan restauraties van deze monumenten en gaat zorgen voor de instandhouding ervan.

Putbeelden

De binnenstad van Roermond kent ruim 30 putbeelden: beelden van de beschermheiligen van de waterputten van de stad. De stichting Rura beheert deze heiligenbeelden. De waterputten zijn niet meer in gebruik, maar deze putbeelden zijn wel nog altijd in het straatbeeld te bewonderen. En stichting Rura zorgt dat dit zo blijft.