Werkgroepen

Spiegel van Roermond

De redactie van de Spiegel van Roermond heeft de verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse realisatie van het jaarboek van Stichting Rura.

De redactie bestaat uit:

 • F. de Vries, voorzitter Rura, wnd. redactievoorzitter
 • drs. J. Beyers
 • dr. E. Caris
 • drs. N. van der Feest
 • drs. G. van de Garde, redactiesecretaris
 • drs. J. Hövelings
 • drs. J. Lemmens
 • dr. P. Nissen
 • drs. T. Sijbers
 • dr. G. Venner
 • drs. L. Wolters, eindredactie

U bereikt de redactie via: spiegelvanroermond@planet.nl 

Meer informatie over Spiegel van Roermond.

Werkgroep Archeologie

De Werkgroep Archeologie van Rura (WAR) is actief sinds 1983. Sindsdien hebben de leden van de WAR ten minste 125 onderzoeken uitgevoerd en waarnemingen gedaan.

De WAR is opgericht in een tijd waarin er nauwelijks aandacht was voor de archeologie in de Roermondse bodem. Dankzij de jarenlange inzet van de enthousiaste vrijwilligers is veel gedocumenteerd en bewaard, wat anders ongezien zou zijn verdwenen.
In de Spiegel van Roermond is een aantal verslagen van de werkgroep opgenomen.

De leden van de Werkgroep Archeologie van Rura:

 • Mariska Dirkx
 • Jos Driessen
 • Peter Driessens
 • Henriette Klumpkens
 • Ton Lupak
 • Judith Rimmelzwaan
 • Ivo Strijland
 • Bert Thomassen
 • Marijke Tienstra

U bereikt de WAR via: info@rura.nl

Meer informatie over de resultaten van de WAR.