Gedenkteken voor de Joodse slachtoffers van Roermond

Op 1 mei 2007 werd op het binnenterrein van de Synagoge aan de Hamstraat 20 een monument onthuld voor de met Roermond verbonden joodse slachtoffers van de vervolging in de Tweede Wereldoorlog. De Stichting Rura had het initiatief genomen voor de oprichting van dit monument en met financiële ondersteuning van de Gemeente Roermond gerealiseerd.
De Maastrichtse kunstenaar Appie Drielsma heeft een in roestvrij staal uitgevoerd monument ontworpen met daarop de namen van alle 133 aan ons bekende slachtoffers. Het monument werd onthuld door de voorzitter van de Israëlitische gemeente in Limburg, de heer B. Wesly en de burgemeester van Roermond, de heer H. van Beers. Rabbijn Schapiro heeft daarbij een herinneringsgebed uitgesproken. Van de onthulling van het monument en de herdenking daarbij van de honderdste geboortedag van de schrijver Jacob Hiegentlich is een verslag samengesteld. Hierin is tevens de voordracht opgenomen van Wiel Kusters: met de titel “Wer ist erstanden?” over twee jeugdgedichten van Jacob Hiegentlich en de aanbieding van de herdruk van “Het zotte vleesch”.

 

De namen van de 133 Joodse slachtoffers van Roermond

Inhuldiging Gedenkteken voor de Joodse slachtoffers van Roermond