Links

Koninklijke LGOGKoninklijke LGOG – Koninklijke LGOG
Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) is dé vereniging op het gebied van de Limburgse Historie.

 

Stichting Edmond Delhougnestichtingedmonddelhougne.nl/index.html
Het Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis werd in februari 1957 te Roermond opgericht door genealoog drs. E.M.A.H. Delhougne (1932-2013). In 2016 is de naam gewijzigd in Stichting Edmond Delhougne. Het instituut heeft tot doel het bevorderen van de wetenschap der genealogie en streekgeschiedenis

 

klik

Historie Roermond – www.historieroermond.nl
De historie van Roermond wordt zeer uitgebreid gepresenteerd op deze informatieve en fraaie website.

 

klik

Historiehuis Roermond – www.historiehuis.nl
Het Historiehuis Roermond herbergt veel van onze archeologische vondsten en bijvoorbeeld de Rura wijsteen, originele putbeelden en kunstwerken van Rura.

 

klik
Cuypershuis Roermond – www.cuypershuisroermond.nl
Het Cuypershuis Roermond is hét museum over de Roermondse bouwmeester dr. Pierre Cuypers.

 

klik

Cuypers Roermond – www.cuypersroermond.nl
De beroemde Roermondse bouwmeester, architect, ontwerper en ondernemer dr. Pierre Cuypers wordt geëerd met een eigen website.

 

klik

Museum Asselt – www.museumasselt.nl
Het folkloristisch en oudheidkundig museum van Asselt, kerkdorp ten noorden van de stad Roermond.

 

klik

Oude Kerkhof – www.oudekerkhofroermond.nl
De Oude Kerkhof van Roermond, ook bekend als “Den Aje Kirkhaof”. Het is de begraafplaats van o.a. dr. Cuypers en de locatie van het ‘graf met de handjes’.

klik

Stichting Ruimte – www.stichtingruimteroermond.nl
Stichting Ruimte streeft naar behoud en verbetering van het historisch gegroeide karakter van de architectonische en landschappelijke kwaliteiten van Roermond.

klik

Gemeente Roermond – www.roermond.nl
De gemeente Roermond biedt haar gemeentelijke informatie op haar site. De gemeente is een gewaardeerde partner van Stichting Rura.

Online collectie Roermond – museumcollecties.roermond.nl
De Gemeente Roermond heeft de collecties van het Cuypershuis, het Historiehuis en beeldende kunst online geplaatst, bestaande uit ca. 8.000 voorwerpen.

 

klik

Gemeentearchief Roermond –  www.archiefroermond.nl/nl
Het Roermondse gemeentearchief kunt u online raadplegen. De Roermondse archivaris heeft zitting in het bestuur van Rura.

 

klik

VVV Roermondwww.hartvanlimburg.nl/nl
Het VVV Roermond biedt rondleidingen in Roermond door deskundige gidsen en verkoopt de uitgaven van Rura.

 

klik

Grenservaringen – www.rura.nl/grenservaringen
De reizende tentoonstelling “Grenservaringen” uit 2008 heeft nog een uitgebreide website over het Joodse leven tussen Rijn en Maas (1800-2000).

 

klik

Heemkundevereniging Roerstreek – www.roerstreekmuseum.nl
De Heemkundevereniging van Roerstreek toont de historie van de regio ten zuid-oosten van Roermond in het Roerstreekmuseum.

 

klik

Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal – www.maas-enswalmdal.nl
De Heemkundevereniging van Belfeld, Reuver, Beesel en Swalmen, het gebied ten noorden van de stad Roermond.

 

klik

Kerkgebouwen in Limburg – www.kerkgebouwen-in-limburg.nl
De Limburgse kerkgebouwen komen uitvoerig aan de orde op deze website met tevens informatie over architecten en de kunstenaars van kerkelijke kunst.

 

klik

Orgelkring Roermond – www.orgelkringroermond.nl
Stichting Rura deelt haar passie voor de fraaie Roermondse orgels (o.a. in de Caroluskapel) met de Orgelkring Roermond.

 

klik

Adviesbureau Res Nova www.resnovamonumenten.nl
Adviesbureau Res Nova is specialist op het gebied van restauratie van monumenten, o.a. betrokken bij de restauratie van het graf van dr. Cuypers.

 

klik

Limburgs Museum – www.limburgsmuseum.nl
Het Limburgs Museum in Venlo biedt de nodige Limburgse cultuurhistorische tentoonstellingen.