Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Rura, gevestigd te Postbus 118, 6040 AC Roermond, Nederland, en bereikbaar via e-mail op info@rura.nl.

  1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Stichting Rura verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruik maken van onze diensten of met ons in contact treden. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

  1. Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke en welbepaalde doeleinden, zoals het beheer van onze contacten, het verstrekken van informatie, het uitvoeren van onze taken en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  1. Soorten persoonsgegevens

Stichting Rura kan de volgende categorie├źn persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
  • Informatie die vrijwillig is verstrekt in correspondentie met Stichting Rura.
  1. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

  1. Beveiliging

Stichting Rura neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

  1. Rechten van betrokkenen

Personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, hebben het recht op inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van hun gegevens. Ook kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking in bepaalde gevallen.

  1. Contact

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kunt u contact opnemen met Stichting Rura via de hierboven vermelde contactgegevens.

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt om te voldoen aan wettelijke vereisten of wijzigingen in onze dienstverlening. Het is raadzaam dit beleid regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie. Laatste update: 14-12-2023.

Stichting Rura Postbus 118 6040 AC Roermond info@rura.nl