Restauraties

Restauraties

In Rura’s doelstelling van het behoud van historische waarden speelt restauratie uiteraard een belangrijke rol. In de jaren ’70 gaat onder het voorzitterschap van drs. Jo Hansen Rura medewerking verlenen aan de restauraties van kruisen en kapellen van het bisdom Roermond en gaat zorgen voor de instandhouding ervan. In dezelfde periode wordt ook de samenwerking met de Commissie Kleine Monumenten gestart. Rura heeft zich vervolgens ingezet voor de oprichting van de Stichting Stadsherstel die de restauratie van monumentale panden ter hand neemt. Rura is bovendien medeoprichter van de Stichting Teeken- en Ambachtsschool, waardoor deze twee monumenten gerestaureerd zijn. Ook de restauratie van het orgel in de Caroluskapel wordt door Rura ondersteund. Tenslotte zet Rura zich in voor de restauratie van monumentale grafmonumenten op d’n Aaje Kirkhoaf.

Meer over kruisen en kapellen.
Meer over het orgel in de Caroluskapel.
Meer over grafmonumenten.

Stichting Stadsherstel Roermond

Rura was in april 1974 een van de oprichters van de Stichting Stadsherstel Roermond en heeft in het bestuur daarvan geparticipeerd. Enkele panden die door Stadsherstel zijn gerestaureerd of waarvan de restauratie of renovatie door Stadsherstel werd voorbereid:

 • Kraanpoort 1 en 4
 • Swalmerstraat 25, 46, 48 en de voormalige Muziekschool
 • Wernerstraat 1, 3 5, 7, 9 en 11
 • Pastoorswal 9
 • Steegstraat 6
 • Lindanusstraat 5 (voormalig Christoffelhuis), 8 en 12
 • St. Christoffelstraat 12
 • Veldstraat 3 en het gebied Veldstraat/Schoolstraat
 • Voorstad 58 en 60
 • de Ster 8, 10 en 12
 • Roermondsestraat 6 t/m 15

In 2016 wijzigde de Stichting van naam (Stichting tot behoud cultureel erfgoed Gemeente Roermond) aangezien alleen nog maar Rura-bestuurders deel uitmaakten van het bestuur. De baten van de oude stichting zijn sindsdien door Rura beheerd en werden ingezet voor het behoud van het erfgoed dat Rura beheert c.q. in eigendom heeft.

Restauratie Teeken- en Ambachtsschool

In 1989 kreeg Rura van gemeente Roermond de mogelijkheid een gebruiker te zoeken voor de Teeken- en Ambachtsschool. Destijds verkeerden de gebouwen in een haveloze en volledig onderkomen staat. Voor het zoeken van een oplossing werd de Stichting Teeken- en Ambachtsschool opgericht. De verdere voorbereiding en uitvoering van het project is door de Stichting Stadsherstel in nauwe samenwerking met de gemeente Roermond geschied. Inmiddels zijn beide gebouwen prachtig gerestaureerd en in gebruik als kantoren. De Ambachtsschool is gerealiseerd door dr. Pierre Cuypers, de Teekenschool door zijn zoon, Joseph.