Over Rura

Over Stichting Rura

Stichting Rura verenigt Roermondse mensen met hart voor hun stad en haar culturele en historische waarden. Gezamenlijk zorgen we voor het behoud en herstel van deze waarden, door beheer en restauratie. Bovendien informeren we over de Roermondse cultuur en historie, o.a. middels lezingen, boeken, brochures en ons jaarboek Spiegel van Roermond.

Historie

De historie van Rura beschrijven we op basis van de inventarisatie van Rura’s wapenfeiten door San van Esser. Deze inventarisatie is uitgevoerd bij gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van Rura in 2013 en is als artikel gepubliceerd in de Spiegel van Roermond 2014.

Jaarverslagen

Jaarlijks doet het bestuur van Stichting Rura verslag van haar activiteiten en haar financiële positie. Het verslag wordt gepubliceerd in de Spiegel van Roermond.

Kruisbeeld Minderbroedersstraat

Luifelstraat Maria Beeld

In augustus 2011 is het Kruisbeeld aan de Minderbroedersstraat gerestaureerd. Groot onderhoud aan het kruis werd de laatste keren verricht in 1960 en 1989. Eén cyclus van zo’n vijfentwintig jaren is bijna traditie en dus is het duidelijk dat deze restauratie niet te vroeg komt. Tot 2008 had het kruis een eigen offerblok en daaruit kon een deel van het onderhoud altijd betaald worden. Nadat deze tot tweemaal toe met grof geweld opengebroken was, is het offerblok dicht gemaakt en dus heeft het kruis tegenwoordig geen ‘eigen inkomsten’ meer.
Stichting Rura had daarom fondsen verworven voor deze restauratie. Dankzij een royale bijdrage van de Stichting 1880, een subsidie van de Gemeente Roermond en giften van particulieren was het verantwoord om het werk op te dragen dat in augustus 2011 kon worden uitgevoerd.

Kruisbeeld Minderbroedersstraat

In augustus 2011 is het Kruisbeeld aan de Minderbroedersstraat gerestaureerd. Groot onderhoud aan het kruis werd de laatste keren verricht in 1960 en 1989. Eén cyclus van zo’n vijfentwintig jaren is bijna traditie en dus is het duidelijk dat deze restauratie niet te vroeg komt. Tot 2008 had het kruis een eigen offerblok en daaruit kon een deel van het onderhoud altijd betaald worden. Nadat deze tot tweemaal toe met grof geweld opengebroken was, is het offerblok dicht gemaakt en dus heeft het kruis tegenwoordig geen ‘eigen inkomsten’ meer.
Stichting Rura had daarom fondsen verworven voor deze restauratie. Dankzij een royale bijdrage van de Stichting 1880, een subsidie van de Gemeente Roermond en giften van particulieren was het verantwoord om het werk op te dragen dat in augustus 2011 kon worden uitgevoerd.