Erfgoedvisie Gemeente Roermond digitaal

Ons cultureel erfgoed staat midden in de samenleving. De gemeente Roermond wil de maatschappelijke en verbindende waarden van haar cultureel erfgoed optimaal benutten. Haar doel is zichtbaarheid, toegankelijkheid, beleefbaarheid van erfgoed en erfgoededucatie. Men wil dit samen met erfgoedgemeenschappen realiseren; het erfgoed is tenslotte van ons allemaal.
De gemeente Roermond heeft ervoor gekozen om richting 2030 aan de hand vanĀ  drie rode draden te werken:

  • Behoud en versterken van erfgoed;
  • Zichtbaarheid, toegankelijkheid, beleefbaarheid van erfgoed
    en erfgoededucatie;
  • Erfgoed is van ons allemaal.

Deze rode draden zijn afgeleid uit de analyse van bestaande visie- en beleidsdocumenten en de opbrengsten van het participatietraject van deze erfgoedvisie.
Inmiddels is deze erfgoedvisie ook online beschikbaar. Het is niet alleen inhoudelijk voor ons allen een belangrijk document. Ook de vele tientallen foto’s zijn het bekijken meer dan waard. Om beide redenen wordt het boek van harte aanbevolen!

https://www.cultuurroermond.nl/home/cultuurvisies/erfgoedvisie/