Historie

De wapenfeiten van Rura sinds 1963 zijn divers en variëren van collecties tot bijeenkomsten en van publicaties tot restauraties. Ook heeft Rura een aantal ontwikkelingen in Roermond mede geïnitieerd.
Naast een grote collectie roerende zaken heeft Rura bijvoorbeeld ook diverse historische panden in bezit en beheren we o.a. de Synagoge aan de Hamstraat. Putbeelden en andere gedenktekens komt u in de stad op vele plaatsen tegen en worden ook door Rura beheerd.
In de reeks van publicaties staat het jaarboek De Spiegel van Roermond wijd en zijd bekend. Maar er zijn meer boeken en brochures door of met medewerking van Rura uitgegeven.

Oprichting en doelstelling

In 1963 werd de Stichting Oud Roermond opgericht op initiatief van de toenmalige Museumcommissie. Aanvankelijk was het de bedoeling om de stichting de naam Leeuw en Lelie te geven onder verwijzing naar het stadswapen van Roermond. In 1972 is aan de naam van de stichting het woord Rura toegevoegd. Rura verwijst naar het Romeinse wijaltaar uit de 3e eeuw na Christus, dat in 1963 opgebaggerd werd uit de Maas bij Roermond. Later is de naam van de stichting daadwerkelijk gewijzigd in Rura.

In haar akte van oprichting van 1963 stelde de Stichting Oud Roermond zich ten doel: ‘Het behouden van de uit een oogpunt van geschiedkunde en/of kunst waardevolle objecten, zowel van roerende als onroerende aard in Roermond en omgeving’. Hoewel eigentijdser geformuleerd is deze doelstelling tot op heden onveranderd gebleven. Bij het veertigjarig jubileum werd de doelstelling als volgt gesteld: ‘Rura is een Stichting die zich inspant het cultuur-historisch erfgoed van Roermond te behouden en te verbeteren.’

Bij gelegenheid van dat jubileum werd een overzicht gemaakt met de titel Hoe Rura ‘t Roermonds erfgoed hoedt. Twintig jaar later (2023) kon dat met veel nieuwe stappen worden aangevuld, op weg naar de toekomst van onze geschiedenis.