Putbeelden

De binnenstad van Roermond kent ruim 30 putbeelden: beelden van de beschermheiligen van de waterputten van de stad. De stichting Rura beheert deze heiligenbeelden. De waterputten zijn niet meer in gebruik, maar deze putbeelden zijn wel nog altijd in het straatbeeld te bewonderen. En stichting Rura zorgt dat dit zo blijft.

Putten en hun heiligenbeelden
Putbeelden zijn de beelden van heiligen waaraan in het katholieke Roermond de waterput ter plaatse was opgedragen. De putten waren van algemeen belang voor de bevolking: om te wassen, te koken, bier te brouwen (aangezien het geen drinkwater was) en als bluswater. Ze waren van levensbelang, werden dagelijks gebruikt en mede daardoor ook ontmoetingsplaatsen. Een heilige werd daarom aangeroepen om de put te beschermen: de beschermheilige. De heiligen werden vereeuwigd met een beeld bij de put. Deze beelden werden veelal in een nis geplaatst in een muur nabij de waterplaats. Wanneer een put ruimte maakte voor een (modernere) pomp, verhuisden soms de beelden naar de bovenkant van de pomp. Bij een aantal putten zijn de originele heiligenbeelden in de loop der tijd vervangen door mariabeelden.

Tegenwoordig is de benaming van ‘put’ nog vooral in gebruik als naam van de lokale bewonersvereniging. Zo is de functie van ontmoetingsplaats min of meer behouden gebleven.

Overzicht putbeelden
Deze lijst geeft de putbeelden weer die Stichting Rura in beheer heeft. Ze zijn gerangschikt naar straatnaam, met daarbij de naam van de put. Per put wordt aangegeven welk beeld aanwezig is. Bij enkele putten ontbreekt het beeld, maar is wel een voorstelling zichtbaar. De lijst laat goed zien dat menige heilige inmiddels plaats heeft gemaakt voor een mariabeeld.

Bovendien heeft Stichting Rura twee putbeelden in bruikleen aan het Historiehuis Roermond gegeven, te weten een Maria met kind en een Staakbeeld Maria.