Home

Wat doen wij?

Stichting Rura verenigt Roermondse mensen met hart voor hun stad en haar culturele en historische waarden. Gezamenlijk zorgen we voor het behoud en herstel van deze waarden, door beheer en restauratie.

Bovendien informeren we over de Roermondse cultuur en historie, o.a. middels lezingen, boeken, brochures en ons jaarboek Spiegel van Roermond.