Welkom bij Stichting Rura Roermond

Stichting Rura verenigt Roermondse mensen met hart voor hun stad en haar culturele en historische waarden. Gezamenlijk zorgen we voor het behoud en herstel van deze waarden, door beheer en restauratie. Bovendien informeren we over de Roermondse cultuur en historie, o.a. middels lezingen, boeken, brochures en ons jaarboek 'Spiegel van Roermond'.

We heten u van harte welkom op onze Rura website!

Bestuur Stichting Rura

31 mei 2023: Voorjaarsbijeenkomst zestig jaar Rura

Woensdag 31 mei is de voorjaarsbijeenkomst van Rura, die nu 60 jaar bestaat. Deze bijeenkomst is in de kathedraal. Inleider is kerkhistoricus Peter Nissen met als thema ‘Het bisdom Roermond; de geschiedenis van het bisdom Roermond en de burgers van de stad.’ Na afloop is een gezellig samenzijn.

De inloop is tussen 19:15 – 19:30 uur. Na het welkomstwoord door voorzitter Frank de Vries is een muzikaal intermezzo. Aansluitend is de lezing van Peter Nissen, tot circa 21.40 uur. Er is nog een korte rondleiding langs de nieuwe ramen van Diego Semprun Nicolas. Als afsluiting staat er voor de donateurs een drankje klaar in De Pastorie, naast de kathedraal.

Lees verder...

Spiegel van Roermond 2023 gepresenteerd

Het jaarboek Spiegel van Roermond 2023 is dinsdag 13 december gepresenteerd in de Oranjerie. Onder de genodigden die een exemplaar uit handen van redactievoorzitter Hein van der Bruggen ontvingen was ook waarnemend burgemeester Onno Hoes. De eerste exemplaren zijn uitgereikt aan onder anderen Sofia Droesen en Milly Horowitz-Steinberg over wie verhalen zijn geschreven die in het boek staan.

Lees verder...

18 oktober 2022: Joods Roermond in historisch perspectief

De Rura-bijeenkomsten in het voorjaar en najaar winnen aan publieke belangstelling. Zo bleek ook woensdag 18 oktober bij de najaarsbijeenkomst in het Forum. Een aansprekend thema was ditmaal ‘Joods Roermond in historisch perspectief’.Voor een passende muzikale invulling tekende klezmerband Mejoeches.

Lees verder...

10 mei 2022: Rura belicht Sinti in Limburg

Sinti in Limburg (1555-2022) was het thema van de voorjaarsbijeenkomst van Rura 2022. Stadsarchivaris en Rura-bestuurslid Jac Lemmens hield een historische inleiding en Anjes Wolfs-Driessen besprak haar boek ‘Daar praat ik niet over’, een indrukwekkend verhaal over haar moeder die Auschwitz overleefde.

Roger Moreno speelde vol passie passende muziek op zijn accordeon. Hij is ook bekend als componist van het Requiem voor Auschwitz. In een kort woord richtte hij de aandacht op de oorlogssituatie in Oekraïne, tegen de achtergrond dat we nog steeds lering moeten blijven trekken uit de Tweede Wereldoorlog.

De drukbezochte avond op 10 mei in het Forum was precies 82 jaar na de inval in de Tweede Wereldoorlog, met de eerste schotenwisseling in Roermond, memoreerde Rura-voorzitter Frank de Vries. Aan het slot van de avond bedankte de voorzitter de sprekers en betrok daarin ook Rura-secretaris Louis Wolters die zich al 40 jaar inzet als stadsgids voor historisch Roermond.

Op de foto's: Jack Lemmens, Anjes Wolfs-Driessen, Roger Moreno en Frank de Vries verzorgden de voorjaarbijeenkomst en Roger Moreno bespeelt de accordeon en het publiek.

Foto's: René Roosjen

Erespeld Rura voor Anne Theunissen

Foto: René RoosjenBij haar afscheid als bestuurslid Rura gedurende twintig jaar en tussentijds nog interim-voorzitter is Anne Theunissen benoemd tot Lid van verdiensten van Rura.

Tijdens de bestuursbijeenkomst van dinsdag 8 februari 2022 in de Theaterhotel de Oranjerie, kreeg Anne Theunissen de zilveren erespeld met het Rura-logo uit handen van voorzitter Frank de Vries.

13 oktober 2021: Pierre Cuypers in drie gedaanten

Het Cuypershuis als iconic house, een Cuypersquiz en een optreden van enkele solisten van het Muziektheater Cuypers. Pierre Cuypers in drie gedaanten was woensdag 13 oktober 2021 het thematisch programma van de najaarsbijeenkomst van Rura in Forum, met een vertrouwd vast publiek.

Nu er weer ruimte is voor Rura-bijeenkomsten bleek er weer veel animo voor een culturele avond met afsluitend een borrel. Rura-voorzitter Frank de Vries leidde de sprekers en het Muziektheater Cuypers in en vroeg ook nog aandacht en steun voor het project Stolpersteine, bij woningen van oorlogsslachtoffers. Deze koppelstones zijn beslagen met koper waarop hun namen zijn gegraveerd. Het project is nog in volle gang. Over het Cuypershuis met een internationale status van iconichouse hield conservator Jeanine Hövelings een inleiding. Roermond mag er trots op zijn dat het Cuypershuis op één lijn wordt gesteld met beroemde huizen als het Rietveld Schröder House en bijvoorbeeld Fallingwater van Frank Lloyd Wright. Dat alleen al zou voor menigeen een uitnodiging moeten zijn om het Cuypershuis met een eigentijdse thematische indeling te bezoeken.

Om enkele feiten van het leven van Pierre Cuypers op te frissen, had Rura-secretaris Louis Wolters voor het publiek een onderhoudend kwartier met open quizvragen. Voor een levendige afsluiting zorgden drie vocalisten van muziektheater Pierre Cuypers als voorproefje van de voorstellingen in TheaterHotel de Oranjerie, van 9 tot en met 13 maart. Er zijn zes voorstellingen. Meer info: www.muziektheatercuypers.nl

De foto: Het beeld van Pierre Cuypers in het ochtendgloren. Foto: René Roosjen

Schoonmaakactie St. Jozefkapel De Weerd

Stichting Rura heeft zaterdag 25 juli 2021 ervaren hoe geweldig behulpzaam mensen zijn en bereid om zich belangeloos in te zetten voor de schoonmaakactie van de St. Jozefkapel in de Roermondse Weerd. De kapel die getroffen is door de wateroverlast is eigendom van de Stichting Rura.

Na een oproep van Laura Vaessen op Facebook – zij kon niet aanzien dat het beheerdersechtpaar Nizet alleen aan het ploeteren was - meldden zich meer dan 30 mensen om te helpen, met een overvloed aan emmers, bezems, lappen en schoonmaakspul. Ze kwamen uit de directe omgeving, en verder vanuit Maastricht, Doetinchem, de omgeving van Arnhem tot Noord-Holland toe.

Een schoonmaakbedrijf uit Heythuysen kwam helpen met waterzuigers en een boenmachine. Twee handige mannen repareerden de kapotte kapeldeur. Koek en zopie waren er ook. Een vlaai van iemand met de boodschap: "Ik kan niet helpen want ik heb zelf schade, maar ik wilde toch iets doen..." en er was een kleine meid Floortje met zelfgebakken cupcakes. Bravo!

Oud-voorzitter Theo Willemsen overleden

Oud-voorzitter Rura Theo Willemsen is op 19 februari 2021 overleden. Hij is 75 jaar geworden. Als opvolger van Leen van Marion was Theo Willemsen Rura-voorzitter in de periode 2010-2014, waarna Jacques Breugelmans hem opvolgde.

Bij zijn afscheid is Theo Willemsen onderscheiden met de erespeld van Rura. Ook ontving hij de Christoffel voor zijn verdiensten voor de stad Roermond, een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Roermond. De motivering is het Gulden Boek opgenomen: ‘De heer Willemsen heeft als voorzitter van de Stichting Rura en de Stichting Oude Kerkhof grote verdiensten gehad voor het behouden en verbeteren van het cultuurhistorische erfgoed van de Stad Roermond.’

Theo Willemsen was ook de drijvende kracht om een herdenkingsmonument in Heerenveen op te richten. Dat herinnert aan de kinderen van uit Roermond geëvacueerde ouders. Het gaat om kinderen die aan het einde van de oorlog in Friesland zijn gestorven. Een spellingsfout in een van de namen is onlangs nog gecorrigeerd. De foto geeft het herdenkingsmonument weer.

Meer info over het herdenkingsmonument...

28 oktober 2020: Rura-avond AFGELAST

De voor woensdag 28 oktober 2020 geplande bijeenkomst gaat niet door. Landelijke maatregelen om het coronavirus in te dammen leiden tot de afgelasting. Het bestuur volgt de adviezen van hogerhand. Zodra er duidelijkheid is over een nieuwe datum krijgen de Rura-leden schriftelijk bericht en volgt ook informatie via deze website.

12 december 2019: Spiegel 2020 gepresenteerd

De Spiegel van Roermond 2020, een uitgave van de Stichting Rura, is donderdag 12 december gepresenteerd.

In de Tuinzaal van het Roermondse stadhuis overhandigde hoofdredacteur Hein van der Bruggen de eerste exemplaren aan burgemeester Rianne Donders en aan wethouder Ferdinand Pleyte; verder aan de sponsors waaronder Rabobank Roermond-Echt en Jack Frenken Makelaars. Donateurs ontvangen het boek in de bus. Het ligt ook bij de boekhandel Plantage en antiquarisch boekhandel Boom.

Naar de inhoud van De Spiegel van Roermond 2020...

Afscheid bestuurslid Anne Theunissen

Anne Theunissen heeft woensdag 6 november 2019 haar laatste Rura-vergadering bijgewoond. Ze is vanaf 2001 onafgebroken bestuurslid geweest en de laatste jaren was zij vice-voorzitter van Rura.

Voorzitter Frank de Vries overhandigde haar bloemen. Ook onder zijn voorgangers heeft Rura haar altijd geprezen om haar grote betrokkenheid en bestuurlijke kwaliteiten. Er volgt nog een informeel afscheid.

13 november 2019: Najaarsbijeenkomst 2019 over Roermondse Vastelaovescultuur

De najaarsbijeenkomst 2019 van Rura stond in het teken van de Roermondse vastelaovescultuur. Wie Rura een warm hart toedraagt, was woensdag 13 november welkom in het Royal Theater aan de Hamstraat, vanaf 19.00 uur.

De inleiders waren Jean-Philippe Laugs en Lotte Thissen.

Lees verder...

App Archeo Route

Historisch Roermond is vanaf 11 oktober 2019 ook te beleven door de app Archeo Route Limburg te downloaden. Via de app krijg je een wandelroute van 2,5 kilometer voorgeschoteld met eigentijdse of virtuele beelden en het verhaal daarbij.

Kortom: je digitale stadsgids van historisch Roermond is nu op de markt. In stadspark De Karthuis onthulden cultuurwethouder Ferdinand Pleyte en deken Rob Merkx een bord van de Archeo Route. Foto: René Roosjen.

Zie: www.archeoroute.com

In memoriam Gijs van Bree (1944-2019)

Een wakend oog over wat hem is toevertrouwd, zoals een goed huisvader betaamt. In de kwaliteit van gemeentearchivaris in Roermond heeft Gijs van Bree die plicht vakkundig en slagvaardig vervuld. Het bestuur van Rura, waarvan hij qualitate qua jarenlang deel heeft uitgemaakt, heeft daar rijkelijk van geprofiteerd. Dat besef heeft altijd bij ons geleefd; bij zijn overlijden dringt zich dat des te meer op.

Lees verder...

7 oktober: ‘De eerste vrouwen op het politieke pluche’

‘De ongehoorde helft. De eerste vrouwen op het politieke pluche’ was de titel van een lezing door Paul van der Steen op maandag 7 oktober 2019 in het Cuypershuis te Roermond.

Het LGOG-Kring Gelders Overkwartier van Roermond organiseerde deze lezing in samenwerking met de Stichting Rura. Paul van der Steen gaf deze lezing naar aanleiding van zijn eerder dit jaar verschenen boek 'De ongehoorde helft.

Lees verder >

Voorjaarsbijeenkomst 2019: glazeniersstad

glasscherf, gevonden in 2014De voorjaarsbijeenkomst van Rura is op woensdag 1 mei 2019 en staat in het teken van Roermond als glazeniersstad. De sprekers zijn Gerard van der Garde, prof. dr. Joost Caen en Tine Wouters. Janine Hövelings zal nog een korte toelichting geven op een van de komende exposities in Historiehuis en Cuypershuis . De bijeenkomst is in het Forum aan de Elmpterweg, vanaf 19.30 uur tot circa 21.30 uur.

Lees verder >

Steun Rura!

Wilt u onze werkzaamheden mogelijk maken? Wordt dan donateur van Stichting Rura! U ontvangt dan jaarlijks de Spiegel van Roermond en wordt uitgenodigd voor onze bijeenkomsten.

Meldt u aan als donateur...

Geef hier uw reactie
Verberg reactieformulier

Uw reactie

Naam

Woonplaats

Opmerking

anti-spam beveiliging
CAPTCHA Image

Voer de letters en cijfers
van het naastgelegen plaatje
in dit veld in, of
Klik hier voor een andere afbeelding
De achtergrondfoto: de door Rura gereconstrueerde Kazemat, onderdeel van het Cattentorencomplex van de middeleeuwse stadsmuur.

Op de achtergrond: de herbouwde kazemat

Als onderdeel van de reconstructie van het Cattentorencomplex is in 2013 door Stichting Rura deze kazemat herbouwd op 16e eeuwse restanten. Het kanon staat weliswaar opgesteld in de richting van de stad Weert, maar is vooral bedoeld om belagers aan de stadsmuur te beschieten. Gemeente Roermond, Provincie Limburg en het Designer Outletcentre Roermond zijn hoofdsponsoren van de reconstructie.