Welkom bij Stichting Rura Roermond

Stichting Rura verenigt Roermondse mensen met hart voor hun stad en haar culturele en historische waarden. Gezamenlijk zorgen we voor het behoud en herstel van deze waarden, door beheer en restauratie. Bovendien informeren we over de Roermondse cultuur en historie, o.a. middels lezingen, boeken, brochures en ons jaarboek 'Spiegel van Roermond'.

We heten u van harte welkom op onze Rura website!

Bestuur Stichting Rura

Afscheid bestuurslid Anne Theunissen

Anne Theunissen heeft woensdag 6 november 2019 haar laatste Rura-vergadering bijgewoond. Ze is vanaf 2001 onafgebroken bestuurslid geweest en de laatste jaren was zij vice-voorzitter van Rura.

Voorzitter Frank de Vries overhandigde haar bloemen. Ook onder zijn voorgangers heeft Rura haar altijd geprezen om haar grote betrokkenheid en bestuurlijke kwaliteiten. Er volgt nog een informeel afscheid.

13 november 2019: Najaarsbijeenkomst 2019 over Roermondse Vastelaovescultuur

De najaarsbijeenkomst 2019 van Rura stond in het teken van de Roermondse vastelaovescultuur. Wie Rura een warm hart toedraagt, was woensdag 13 november welkom in het Royal Theater aan de Hamstraat, vanaf 19.00 uur.

De inleiders waren Jean-Philippe Laugs en Lotte Thissen.

Lees verder...

App Archeo Route

Historisch Roermond is vanaf 11 oktober 2019 ook te beleven door de app Archeo Route Limburg te downloaden. Via de app krijg je een wandelroute van 2,5 kilometer voorgeschoteld met eigentijdse of virtuele beelden en het verhaal daarbij.

Kortom: je digitale stadsgids van historisch Roermond is nu op de markt. In stadspark De Karthuis onthulden cultuurwethouder Ferdinand Pleyte en deken Rob Merkx een bord van de Archeo Route. Foto: René Roosjen.

Zie: www.archeoroute.com

In memoriam Gijs van Bree (1944-2019)

Een wakend oog over wat hem is toevertrouwd, zoals een goed huisvader betaamt. In de kwaliteit van gemeentearchivaris in Roermond heeft Gijs van Bree die plicht vakkundig en slagvaardig vervuld. Het bestuur van Rura, waarvan hij qualitate qua jarenlang deel heeft uitgemaakt, heeft daar rijkelijk van geprofiteerd. Dat besef heeft altijd bij ons geleefd; bij zijn overlijden dringt zich dat des te meer op.

Lees verder...

7 oktober: ‘De eerste vrouwen op het politieke pluche’

‘De ongehoorde helft. De eerste vrouwen op het politieke pluche’ was de titel van een lezing door Paul van der Steen op maandag 7 oktober 2019 in het Cuypershuis te Roermond.

Het LGOG-Kring Gelders Overkwartier van Roermond organiseerde deze lezing in samenwerking met de Stichting Rura. Paul van der Steen gaf deze lezing naar aanleiding van zijn eerder dit jaar verschenen boek 'De ongehoorde helft.

Lees verder >

Voorjaarsbijeenkomst 2019: glazeniersstad

glasscherf, gevonden in 2014De voorjaarsbijeenkomst van Rura is op woensdag 1 mei 2019 en staat in het teken van Roermond als glazeniersstad. De sprekers zijn Gerard van der Garde, prof. dr. Joost Caen en Tine Wouters. Janine Hövelings zal nog een korte toelichting geven op een van de komende exposities in Historiehuis en Cuypershuis . De bijeenkomst is in het Forum aan de Elmpterweg, vanaf 19.30 uur tot circa 21.30 uur.

Lees verder >

De Spiegel van Roermond 2019 gepresenteerd

Spiegel 2019Op 13 december 2018 heeft de presentatie van de Spiegel van Roermond 2019 plaatsgevonden in het gebouw van de Koninklijke Harmonie (Hoogvonderen). Een jaarlijks hoogtepunt voor de Stichting Rura is het verschijnen van deze Spiegel van Roermond, een boekwerk met bijzondere verhalen over de historie van Roermond en omgeving.

Hein van der Bruggen overhandigde de eerste exemplaren van de Spiegel aan de nazaten van Max Guillaume en aan auteur Harry Strijkers (rechts) die een verhaal heeft gewijd aan de Roermondse musicus. Foto: René Roosjen.

Lees verder...

12 april 2018: Rura begroet Frank de Vries

Frank de VriesDe voorjaarsbijeenkomst van Rura (12 april in Het Forum) stond in het teken van de kennismaking met de nieuwe voorzitter Frank de Vries, gevolgd door drie interessante lezingen. De Vries riep op om meer mensen enthousiast te maken voor de Rura-activiteiten als deze; vooral ook om jongeren daarbij te betrekken.

Frank de Vries memoreert in zijn welkomstwoord aan zijn voorganger Jacques Breugelmans (z.g.). Foto: René Roosjen.

Lees verder...

Frank de Vries voorzitter Rura

Frank de Vries is de nieuwe voorzitter van de Roermondse stichting Rura. Woensdag 10 januari 2018 is hij door het bestuur benoemd als opvolger van Jacques Breugelmans die op 17 maart van het afgelopen jaar is overleden.

Frank de Vries (61), geboren Heerlenaar, woont met zijn gezin in Maasniel. Hij is bestuurssecretaris College van Bestuur Arcus College, na eerder in de journalistiek en vakorganisaties werkzaam te zijn geweest. Op zijn vakgebied was hij onder meer oprichter en secretaris van Stichting Onderwijs Nederlandse Taal. Voorzitter was hij ook van het CDA afdeling Roermond en regio Midden-Limburg, van 1997-2003. Nog steeds is hij voorzitter van het Christoffelgilde, een vrijwilligersorganisatie voor de openstelling van de RK-kerken in de Roermondse binnenstad. Ook houdt hij zich bezig met fondsenwerving voor onderhoud en restauratie van het Edith Stein-klooster in Echt-Susteren. In Maasniel heeft hij in 1997 de Stichting Maasniels Overleg ten behoeve van buurtpreventie opgericht.

Spiegel van Roermond 2018 verschenen

De Spiegel van Roermond 2018 is verschenen. Woensdag 13 december 2017 heeft redactievoorzitter Hein van de Bruggen het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester Rianne Donders-De Leest.

Ook waarnemend Rura-voorzitter Anne Theunissen werd uitgenodigd om een boek in ontvangst te nemen, evenals Marion Breugelmans. Zij is de echtgenote van Jacques Breugelmans, de dit jaar overleden Rura-voorzitter die menig Roermondenaar in goede herinnering bewaart. Bovendien ontving mr. Andreas Hoogendijk een boek. Hij is de zoon van ds. Herman Hoogendijk, dominee in oorlogstijd aan wie een verhaal in de Spiegel is gewijd.

De nieuwe editie van de Spiegel van Roermond is wederom mogelijk gemaakt door Rabobank Roermond-Echt en Jack Frenken Makelaardij B.V., bij de presentatie vertegenwoordigd door respectievelijk de heer Beijers en directeur Peet Donkers. Rura kan ook altijd rekenen op de ondersteuning van Stichting 1880, vertegenwoordigd door voorzitter René Imkamp en medebestuurslid Wim Berger. Het boek (layout en druk Arsprintmedia) gaat naar de donateurs en is voor andere belangstellenden verkrijgbaar bij Boom Boekhandel en Antiquariaat Roermond en Plantage Boekhandel Roermond.

Lees verder over De Spiegel...

Promotie Erik Caris over Munsterabdij

Erik Caris van de Gemeente Roermond is woensdag 14 juni 2017 gepromoveerd tot doctor in de letteren. Zijn proefschrift ‘De Munsterabdij van Beate Marie in Roermond’ heeft hij met verve verdedigd in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het proefschrift handelt over de architectuur, bouwgeschiedenis en sloop van een cisterciënzer vrouwenklooster dat in 1220 is gesticht. Het klooster verhoogt het aanzien van de stad en trekt economische activiteit aan, was de achterliggende gedachte. De abdij is eeuwen later in 1924 gesloopt om te zorgen voor een vrije omgeving van de Munsterkerk. Roermond zal in 2020 een jubileumviering houden bij het 800-jarig bestaan.

Voor zijn promotie heeft Caris een diepgravende studie verricht en talloze documenten bestudeerd, tot over de landsgrenzen en tot over de kunsthistorische grenzen heen. De paranimfen waren zijn partner Margôt Hoogers en zijn collega Silvia Pellemans.

Steun Rura!

Wilt u onze werkzaamheden mogelijk maken? Wordt dan donateur van Stichting Rura! U ontvangt dan jaarlijks de Spiegel van Roermond en wordt uitgenodigd voor onze bijeenkomsten.

Meldt u aan als donateur...

Geef hier uw reactie
Verberg reactieformulier

Uw reactie

Naam

Woonplaats

Opmerking

anti-spam beveiliging
CAPTCHA Image

Voer de letters en cijfers
van het naastgelegen plaatje
in dit veld in, of
Klik hier voor een andere afbeelding
De achtergrondfoto: de stadsbibliotheek van Roermond is gebouwd op de locatie van archeologische vondsten van Rura.

Op de achtergrond: stadsbibliotheek Bibliorura

De bijzondere architectuur van de stadsbibliotheek Bibliorura en het Historiehuis Roermond heeft al diverse (inter)nationale prijzen gewonnen. Het moderne ontwerp van architect Han Westerlaken is gesitueerd achter de historische gevel van het pand "de Gouden Leeuw". De werkgroep archeologie van Rura heeft op de bouwplek in 1999 de nodige middeleeuwse vondsten gedaan.