Wapenfeiten

Wapenfeiten

De wapenfeiten van Rura zijn divers en variëren van collecties tot bijeenkomsten en van publicaties tot restauraties. Ook heeft Rura een aantal ontwikkelingen in Roermond mede geïnitieerd.
Naast een grote collectie roerende zaken heeft Rura bijvoorbeeld ook diverse historische panden in bezit en beheren we o.a. de Synagoge aan de Hamstraat. Putbeelden en andere gedenktekens komt u in de stad op vele plaatsen tegen en worden ook door Rura beheerd.
In de reeks van publicaties staat het jaarboek De Spiegel van Roermond wijd en zijd bekend. Maar er zijn meer boeken en brochures door of met medewerking van Rura uitgegeven.

 • I. De collectie roerende zaken
 • II. Restauraties van kleine monumenten
 • III. Oprichting Stichting Stadsherstel
 • IV. Restauratie van de Teeken- en Ambachtsschool
 • V. Onroerend goed in eigendom
 • VI. Synagoge en het Joods herdenkingsmonument
 • VII. Het Stadspark de Kartuis
 • VIII. De Werkgroep Archeologie van Rura (WAR)
 • IX. Gedenktekens en monumenten
 • X. Publicaties
 • XI. Tentoonstellingen, cursussen en evenementen
 • XII. Stadsgidsen