De Joodse Synagoge

De synagoge in Roermond ligt midden in de binnenstad. Ze is uniek in de regio, zowel architectonisch als door haar volledig bewaard gebleven interieur in de stijl van de jaren 1950. In 2007 heeft de tentoonstelling 'Grenservaringen' - mede door Rura georganiseerd - ervoor gezorgd dat deze belangrijke authentische plaats opnieuw aan bezoekers is opengesteld.

Geschiedenis

De synagoge werd in 1853 in het centrum van Roermond gebouwd, in de Tweede Wereldoorlog verwoest en in 1953 heropgericht. Het gebouwencomplex met een opvallend ingericht voorhuis uit de 19de eeuw en een kleine na-oorlogse synagoge op de binnenplaats vormt een spannend geheel. Dit beschermd monument vat de joodse geschiedenis van de streek voorbeeldig samen. Het trotse voorhuis staat voor de bloeiperiode van de kleine joodse gemeenten in Limburg in de 19de eeuw. De kleinere na-oorlogse synagoge daarentegen getuigt van de moeilijkheden, om na de Duitse bezetting en de Holocaust, opnieuw joods leven op te bouwen.

Rondgang door de synagoge

De synagoge was het religieuze centrum van de joodse gemeente Roermond, die volgens de traditionele ritus hier haar eredienst vierde. Na de opheffing van de gemeente in 1986 bleef het interieur met de weinige bewaard gebleven voorwerpen voor de eredienst over. Een rondgang met foto´s voert in het Duits en in het Nederlands door de gebedsruimte. Daarbij worden niet alleen de architectonische elementen in hun religieuze betekenis verklaard, maar er worden ook – voor zover ze voorhanden zijn – passende documenten uit het gemeenteleven voorgesteld. De rondgang is ten tijde van de expositie in 2007 in een document (pdf) vervat.

Tentoonstelling Grenservaringen

“Al wat naar slavernij smaakt, is afgeschaft...“. Met deze woorden beloofde de Franse Regeringscommissaris Rudler in 1798 de joden tussen Rijn en Maas een nieuw, gelijkberechtigd leven onder Napoleon, nadat ze eeuwenlang onderdrukt en vervolgd geweest waren. Hoe de bewogen joodse geschiedenis van het begin van de moderne tijd tot heden zich dan in werkelijkheid ontwikkeld heeft, was het onderwerp van een tentoonstelling in 2007-2008.

Strikt genomen ging het om twee tentoonstellingen, die als project van de Euregio Rijn-Maas-Noord van oktober 2007 tot en met juni 2008 ontwikkeld werden: een tentoonstelling in de synagoge van Roermond en een reizende tentoonstelling, die door de regio toerde. Ze vulden elkaar aan, maar stonden ook elk apart.

Openingstijden

De synagoge aan de Hamstraat is altijd geopend op de eerste zondag van de maand. In de maanden juli en augustus is de synagoge bovendien elke zaterdag geopend. De openingstijd is 14.00 tot 17.00 uur. Vrijwilligers van Rura en VVV-stadsgidsen zijn tijdens de openstelling aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden.

Als u interesse heeft om te assisteren bij de openstelling kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Marianne Muller-Klaar, 0475 310699 of 06 15011359.

Adres

Synagoge Roermond
Hamstraat 20
6041 HB Roermond

Geef hier uw reactie
Verberg reactieformulier

Uw reactie

Naam

Woonplaats

Opmerking

anti-spam beveiliging
CAPTCHA Image

Voer de letters en cijfers
van het naastgelegen plaatje
in dit veld in, of
Klik hier voor een andere afbeelding
De achtergrondfoto: het stadspark De Karthuis. In de achtergrond is het torentje van de Caroluskapel zichtbaar.

Op de achtergrond: stadspark de Karthuis

Het stadspark de Karthuis is in de jaren tachtig van de vorige eeuw aangelegd in de tuin van het oude Karthuizer Klooster. Het kleinschalige park herbergt fraaie beelden van Dolf Wong, Piet Schoenmakers, Wim Rijvers en Joep Thissen. Het stadspark ligt verscholen achter de oude, monumentale kloostermuren en grenst aan de kruisgangen van het klooster. Op de foto is het dak van de belendende Caroluskapel zichtbaar.