Afscheid Hein van der Bruggen

 

De voorjaarsbijeenkomst van Rura op 6 maart 2024 viel deze keer samen met de presentatie van de 32e editie van de Spiegel van Roermond. Zo’n 150 aanwezigen gaven gehoor aan de uitnodiging van het Rura-bestuur om in congrescentrum Het Forum daarbij aanwezig te zijn. Onder hen o.a. burgemeester Yolanda Hoogtanders en wethouder Jos van Rey. Maar ook veel gasten uit de ‘historische wereld’, waarin scheidend redactievoorzitter Hein van der Bruggen al vele decennia als vrijwilliger werkzaam is. De presentatie viel namelijk samen met zijn afscheid.

Het werd voor Hein en zijn echtgenote Marie-Louise een onvergetelijke avond, sprak hij zelf in zijn dankwoord. En dat was ook de bedoeling van het bestuur van Rura. Naast de 32 edities van De Spiegel heeft Hein van der Bruggen meerdere historische publicaties op zijn naam staan. De meeste ervan onder de vlag van de Stichting Rura, die hij op diverse plekken in de organisatie door de jaren heen heeft gediend. Vrijwel al zijn publicaties gaan over onze mooie stad en de mensen die er in al die eeuwen geleefd hebben. Of nog leven! En gaan ze niet over de stad, dan is er toch in elk geval een duidelijke link naar Roermond. Het kon dus niet anders, dan dat we Hein van der Bruggen in het zonlicht zouden zetten.

 

Toegesproken
Het was voor Hein wel even wennen dat hij deze keer niet aan de knoppen kon draaien, niet de regie kon hebben over de presentatie van De Spiegel. Hij moest het aanzien en zelfs ondergaan. Want nadat René Roosjen een inleiding hield bij zijn Spiegel-bijdrage over Jo Gerris (Handbaltrainer Jo Gerris zet Roermond als sportstad op de kaart) werden Hein en zijn vrouw Marie-Louise het podium opgehaald. Er volgde een aantal sprekers die zich toch vooral richtten op Hein. Het was eindredacteur Luc Wolters die aan de hand van vele foto’s en anekdotes een schets gaf over de 32 Spiegel-jaren van Hein en het proces dat aan de presentatie van alwéér een editie vooraf gaat. Namens de redactie werd de scheidende voorzitter door Maurice Heemels een ingelijste foto aangeboden, die ook in De Spiegel 2024 is afgedrukt op pagina 8: Hein thuis te midden van de vele, vele publicaties van zijn hand. Directeur Thomas Martens van ArsPrintmedia verraste Hein met een bijzondere versie van deze laatste Spiegel in een iets groter formaat en een luxe uitvoering. Deze bijzondere uitgave was er overigens ook voor burgemeester Hoogtanders en wethouder Van Rey.

 

De Spiegel van Roermond-prijs
Het Rura-bestuur wilde bij het afscheid van Hein van der Bruggen toch vooral de nadruk leggen op het behoud van ‘zijn historische erfenis’: het blijven uitgeven van hoogwaardige wetenschappelijke publicaties over de geschiedenis van of in relatie tot de stad Roermond. De Spiegel zal daarom ook na 2024 blijven verschijnen. Ongetwijfeld in dezelfde uitvoering (al was het maar voor de verzamelaars, ‘die er ook helemaal niet van houden als er plots een ander formaat in de boekenkast zou staan’, grapte drukker Thomas Martens bij het aanbieden van zijn qua formaat afwijkende speciale editie 2024) maar hoogstwaarschijnlijk toch ook met hier en daar meer ruimte voor toegankelijker geschreven inhoud die een breder publiek aanspreekt. Tegelijk zullen de meer serieuze historische studies blijven. De inhoud van de Spiegel moet niet alleen de moeite waard zijn voor de Rura-donateurs van nu, maar ook voor historische onderzoekers in de toekomst. Of zoals nieuw redactielid Peter Nissen het omschreef: geschiedenis hoeft niet in saaie zinnen opgeschreven te worden.

Om het stokje goed over te dragen aan jonge schrijvers over en onderzoekers naar de historie van Roermond en ter ere van het vele werk dat Hein van der Bruggen op dit vlak voor de stad deed is bij zijn afscheid De Spiegel van Roermond-prijs ingesteld. Jaarlijks staat deze prijs open voor bijdragen/studies door HBO- en universitair studenten die een plaats verdienen in De Spiegel van het betreffende jaar. De jury wordt gevormd door de redactie, die dus waakt over de kwaliteit. De prijs bestaat niet alleen uit het opnemen van de betreffende bijdrage in De Spiegel, maar ook uit een geldbedrag van € 500,- per jaar. Mochten er in enig jaar meerdere laureaten zijn, dan wordt de geldprijs onder hen gedeeld.

Omdat Hein echter niet met lege handen naar huis mocht, ontving hij van het bestuur van Rura een bijzondere print van de cover van De Spiegel 2024. Namelijk één van de twee versies die nou juist níet als uiteindelijke cover werd gekozen. Een collectors-item dus. Ook echtgenote Marie-Louise werd in het eerbetoon betrokken, zij ontving uit handen van voorzitter Frank de Vries een bos met 32 witte rozen. Als dank voor al die jaren dat zij op het thuisfront zoveel support bood aan het vrijwilligerswerk waarvan wij allen de vruchten hebben geplukt.

Aanbieden eerste exemplaar
Waar het allemaal om begonnen was, mag natuurlijk niet vergeten worden: het aanbieden van het eerste exemplaar van de 32e editie. Hein overhandigde het eerste exemplaar aan burgemeester Hoogtanders en wethouder Van Rey. In haar reactie wees mw. Hoogtanders erop, dat je alleen maar goed vooruit kan gaan als je regelmatig in de achteruitkijkspiegel kijkt. En zo is het ook met onze toekomst die we steeds beter kunnen bouwen naarmate we de geschiedenis beter kennen en onze herkomst begrijpen. Hein van der Bruggen heeft ons geleerd goed in de achteruitkijkspiegel te kijken, een bijzondere verdienste!

 

Dat de bijeenkomst na het dankwoord van Hein werd afgesloten met een minutenlang durende indrukwekkende staande ovatie was totaal niet geregisseerd. Het gebeurde spontaan, zoals dat ook eigenlijk moet gaan. Door de mensen met wie Hein al die jaren in allerlei situaties en voor tal van publicaties en bijeenkomsten samenwerkte en de mensen voor wie hij al die jaren een boegbeeld van Rura is geweest.

Foto’s © Harry Allers